Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 36 - 41 Metin Dili: Türkçe

Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, kadınlarda akraba evliliği sıklığını, nedenlerini ve kadınların akraba evliliğinin özürlü bebek doğmasına neden olması konusundaki bilgilerini belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Yığılca İlçe Merkezinde yaşayan 15 49 yaş grubu kadın sayısı 854dür. Örneklem büyüklüğü 258 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada sistematik örnekleme yöntemiyle her 3 evden birine gidilmiş ve 274 kadına ulaşılmıştır. Katılımcılara anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan ve başından evlilik geçen 220 kadından 44(%20.1)´ü akraba evliliği yaptığını söylemiştir. Çalışmaya katılan kadınlar akraba evliliğinden dolayı doğacak çocukta sağlık riski olup olmayabileceği konusunda; 218(%79.6)i risk oluşturacağını, 40(%14,6)ı risk oluşturmayacağını, 16(%5.8)´sı da fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Sonuç: Bu çalışma sonucu bulunan akraba evliliği sıklığı 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Kuzey Bölgesi sonuçları ile uyumludur. Çalışmaya katılan her beş kadından birinin akraba evliliği sonucu çocuklarda sakatlık olmayacağına veya bu konuda fikri olmadığını belirtmesi; bu bölgede topluma akraba evliliğinin sakıncaları konusunda eğitim verilmesinin gerekli olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelime:

The Prevalence And Risk Factors Of Consanguineous Marriages in The Centre Of County Of Yığılca Of Düzce City

Öz:
Aim: To determine the prevalence of consanguineous marriages, causes of it and knowledge of women about the substance of consanguineous marriages cause disabled baby births . Methods: the number of women aged 15-49 years is 854. Sample size of the study calculated as 258. By systematic sampling method 1 of every 3 house was gone and 274 women were reached. The questionnaire of the study was applied by face to face interview. Results: Of 220 married or recently married women of the study consanguineous marriages was 44 (20.1%). Of women contributed to the study 218 (79.6) declared that consanguineous marriages might cause health risks at babies from consanguineous marriages, 40 (14.6%) might not cause health risks and 16 (5.8%) have no idea. Conclusion: The prevalence of study consanguineous marriage found in this study was concordant with the North District results of Turkey Health and Population Survey 1998. As every one of five women stated consanguineous marriage might not cause health risks in new born infants or they have no opinion on this subject, it make us to think to give education to the population in this district might be necessary.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA MAYDA A, DAĞLI ÇETİN S, ŞAHİN R, DANIŞMAN F, DERE F, ÇELER A, ÇELİK D, BURGUCU S, BULUT N, BAŞAR R, AVCI Ö (2010). Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2), 36 - 41.
Chicago MAYDA ATİLLA SENİH,DAĞLI ÇETİN Sinemis,ŞAHİN Ramazan Oğuz,DANIŞMAN Ferhat,DERE Filiz,ÇELER Ahmet,ÇELİK Dursun,BURGUCU Seda,BULUT Nevzat,BAŞAR Rafet,AVCI Özkan Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 12, no.2 (2010): 36 - 41.
MLA MAYDA ATİLLA SENİH,DAĞLI ÇETİN Sinemis,ŞAHİN Ramazan Oğuz,DANIŞMAN Ferhat,DERE Filiz,ÇELER Ahmet,ÇELİK Dursun,BURGUCU Seda,BULUT Nevzat,BAŞAR Rafet,AVCI Özkan Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, 2010, ss.36 - 41.
AMA MAYDA A,DAĞLI ÇETİN S,ŞAHİN R,DANIŞMAN F,DERE F,ÇELER A,ÇELİK D,BURGUCU S,BULUT N,BAŞAR R,AVCI Ö Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2010; 12(2): 36 - 41.
Vancouver MAYDA A,DAĞLI ÇETİN S,ŞAHİN R,DANIŞMAN F,DERE F,ÇELER A,ÇELİK D,BURGUCU S,BULUT N,BAŞAR R,AVCI Ö Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2010; 12(2): 36 - 41.
IEEE MAYDA A,DAĞLI ÇETİN S,ŞAHİN R,DANIŞMAN F,DERE F,ÇELER A,ÇELİK D,BURGUCU S,BULUT N,BAŞAR R,AVCI Ö "Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler." Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 12, ss.36 - 41, 2010.
ISNAD MAYDA, ATİLLA SENİH vd. "Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler". Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 12/2 (2010), 36-41.