Yıl: 2012 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1 - 4 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler

Öz:
Giriş: Jinekolojik patolojiler akut apandisit ile karışabilen en sık rahatsızlıklardır. Bu çalışmada jinekolojik patoloji tespit edilen negatif akut apandisitli hastaların irdelenmesi amaçlandı. Materyal Metod: 2006 2010 tarihleri arasında akut apandisit ön tanısıyla laparotomi uygulanan ve jinekolojik patoloji saptanan 25 hasta retrospektif incelendi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 28.87±8.63 yıldı. Hastaların en sık başvuru şikayeti karın ağrısı, fizik muayenede en sık tespit edilen bulgu hassasiyetti. Hastaların 15inde karın ultrasonografisinde intraabdominal sıvı saptandı. En sık rastlanılan patoloji over kist rüptürüydü (%76). Hastalara apendektomi ve ilaveten over kist rüptürü tespit edilenlerde kanama kontrolü ve kist eksizyonu, pelvik inflamatuvar hastalık ve/veya tuboovaryan abse olanlara drenaj uygulandı. Sonuç: Akut karın semptomları ile başvuran kadın hastalar daha dikkatli değerlendirilmelidir. Akut apandisiti taklit edebilen jinekolojik patolojiler ayırıcı tanı açısından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Kadın Hastalıkları ve Doğum

Gynecological Pathologies in Negative Acute Appendicitis

Öz:
Objective: Most common disorders confused with acute appendicitis are gynecological pathologies. Here, we aimed to investigate the patients with negative acute appendicitis and determined gynecological pathology. Methods: Between 2006-2010, 25 patients who underwent laparatomy with the diagnosis of acute appendicitis and determined gynecological pathologies were analyzed retrospectively. Results: The mean age was 28.87±8.63 years. The most common complaint and finding on physical examination of the patients were abdominal pain and tenderness, respectively. In 15 patients, intraabdominal fluid was determined with abdominal ultrasonography. Appendectomy and additional procedures, such as bleeding control and cyst excision in ovarian cyst rupture, drainage in pelvic inflammatory disease and/or tubo-ovarian abscess, were performed. Ovarian cyst rupture was the most common gynecological pathology (76%). Conclusion: The female patients presenting with acute abdominal symptoms must be evaluated more carefully. Gynecological pathologies which may mimic acute appendicitis should be kept in mind in terms of differential diagnosis.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Kadın Hastalıkları ve Doğum
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÖNDER A, Kapan M, gül m, EVSEN M, ALİOSMANOĞLU İ, ARIKANOĞLU Z, TASKESEN F, POLAT S (2012). Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. , 1 - 4.
Chicago ÖNDER Akın,Kapan Murat,gül mesut,EVSEN Mehmet Sıddık,ALİOSMANOĞLU İbrahim,ARIKANOĞLU Zülfü,TASKESEN FATIH,POLAT Serkan Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. (2012): 1 - 4.
MLA ÖNDER Akın,Kapan Murat,gül mesut,EVSEN Mehmet Sıddık,ALİOSMANOĞLU İbrahim,ARIKANOĞLU Zülfü,TASKESEN FATIH,POLAT Serkan Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. , 2012, ss.1 - 4.
AMA ÖNDER A,Kapan M,gül m,EVSEN M,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,TASKESEN F,POLAT S Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. . 2012; 1 - 4.
Vancouver ÖNDER A,Kapan M,gül m,EVSEN M,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,TASKESEN F,POLAT S Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. . 2012; 1 - 4.
IEEE ÖNDER A,Kapan M,gül m,EVSEN M,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,TASKESEN F,POLAT S "Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler." , ss.1 - 4, 2012.
ISNAD ÖNDER, Akın vd. "Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler". (2012), 1-4.
APA ÖNDER A, Kapan M, gül m, EVSEN M, ALİOSMANOĞLU İ, ARIKANOĞLU Z, TASKESEN F, POLAT S (2012). Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 1 - 4.
Chicago ÖNDER Akın,Kapan Murat,gül mesut,EVSEN Mehmet Sıddık,ALİOSMANOĞLU İbrahim,ARIKANOĞLU Zülfü,TASKESEN FATIH,POLAT Serkan Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 14, no.3 (2012): 1 - 4.
MLA ÖNDER Akın,Kapan Murat,gül mesut,EVSEN Mehmet Sıddık,ALİOSMANOĞLU İbrahim,ARIKANOĞLU Zülfü,TASKESEN FATIH,POLAT Serkan Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, 2012, ss.1 - 4.
AMA ÖNDER A,Kapan M,gül m,EVSEN M,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,TASKESEN F,POLAT S Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 14(3): 1 - 4.
Vancouver ÖNDER A,Kapan M,gül m,EVSEN M,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,TASKESEN F,POLAT S Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 14(3): 1 - 4.
IEEE ÖNDER A,Kapan M,gül m,EVSEN M,ALİOSMANOĞLU İ,ARIKANOĞLU Z,TASKESEN F,POLAT S "Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler." Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 14, ss.1 - 4, 2012.
ISNAD ÖNDER, Akın vd. "Negatif Akut Apandisitte Jinekolojik Patolojiler". Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 14/3 (2012), 1-4.