Yıl: 2012 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 54 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma, Eskişehir ili 2008 yılı 112 Komuta Kontrol Merkezi çağrılarının değerlendirilmesi amacı ile yapıldı. Yöntem: Bu tanımlayıcı tipteki çalışmada Eskişehir ili Komuta Kontrol Merkezine 2008 yılı içerisinde yapılan çağrılar değerlendirildi. İstatistiksel analizlerden Student t testi, Runs testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri kabul edildi. Bulgular: Bu çalışmada 21647 acil olgu incelendi. Olguların 11633 (%53.7)ü erkekti. Olguların yaş ortalaması 47.79±24.21 (en az:0, en çok:115) yıl idi. Çağrıların nedenleri arasında 15709 (%72.6) olgu ile tıbbi nedenler ilk sıradaydı. İl genelinde vakaya ulaşma süresi ortalama 8.71±5.91 (en az: 0, en çok: 56) dakika idi. Müdahale edilen olgu sayısı bakımından mevsime, aya, güne ve saate göre anlamlı bir fark bulunamadı (her biri için p>0.05). Sonuç: Acil çağrı nedenleri açısından Eskişehir Türkiye ile uyumlu bulundu. Eskişehirde acil olguya ulaşım süresinin iyi durumda olduğu saptandı.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Acil Tıp

Investigation of the Calls to 112 Emergency and Rescue Station of Eskisehir Province in 2008

Öz:
Purpose: This study was made with the aim of the evaluating calls of 112 Command and Control Center in Eskisehir province in 2008. Methods: In this descriptive study, the calls to 112 Command and Control Center of Eskisehir were evaluated in 2008 year. Of the statistical analysis, Student t test and Runs test were used. For statistical significance p<0.05 was accepted. Results: In this study, 21647 emergency cases were investigated. Of this cases 11633 (53.7%) were men. The mean age of cases was 47.79±24.21 (min: 0, max: 115) year. The first rank for causes of calls was medical causes with 15709 (72.6%) cases. The mean of time to reach cases was 8.71±5.91 (min: 0, max: 56) minutes. No significant differences were found among the cases of response number by season, month, day, and hour (for each one p>0.05). Conclusion: Emergency calls causes of Eskişehir were found compatible with the rest of Turkey. The duration of the emergency case transport in Eskisehir was in good condition.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Kıdak L, Keskinoğlu P, Sofuoğlu T, Ölmezoğlu Z. İzmir ilinde 112 Acil Ambulans hizmetlerinin kullanımının değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg. 19(3):113-19, 2009.
  • 2. 112 Çağrı Merkezleri-Komuta Kontrol. http://www.112 acilservis. net/haberdetay.asp?ID=169 (Erişim tarihi: 12.04.2010).
  • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2006. 1. baskı, Ankara, Kuban Matbaacılık Yayıncılık, s.137-45, 2007.
  • 4. Acil Sağlık Hizmetleri. www.manisa.saglik.gov.tr/manisasaglik /birimler/bilgiislem/.../s_94.98.xls (Erişim tarihi: 12.04.2010).
  • 5. Kawakami C, Ohshige K, Kubota K, Tochikubo O. Influence of socioeconomic factors on medically unnecessary ambulance calls. BMC Health Serv Res. 7:120-9, 2007.
  • 6. Clark MJ, Purdie J, FitzGerald GJ, Bischoff NG, O’Rourke PK. Predictors of demand for emergency prehospital care: An Australian study. Prehospital Disaster Med.14;167-73, 1999.
  • 7. 112 Verimlilik göstergeleri. http://www.performans.saglik. gov.tr/content/files/kongre/(6)%20112_verimlilik_gostergeleri. pdf (Erişim tarihi: 12.04.2010).
APA TÖZÜN M, ÜNSAL A, ARBERK K (2012). Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. , 54 - 57.
Chicago TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL Alaettin,ARBERK Koray Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. (2012): 54 - 57.
MLA TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL Alaettin,ARBERK Koray Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. , 2012, ss.54 - 57.
AMA TÖZÜN M,ÜNSAL A,ARBERK K Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. . 2012; 54 - 57.
Vancouver TÖZÜN M,ÜNSAL A,ARBERK K Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. . 2012; 54 - 57.
IEEE TÖZÜN M,ÜNSAL A,ARBERK K "Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi." , ss.54 - 57, 2012.
ISNAD TÖZÜN, MUSTAFA vd. "Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi". (2012), 54-57.
APA TÖZÜN M, ÜNSAL A, ARBERK K (2012). Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 54 - 57.
Chicago TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL Alaettin,ARBERK Koray Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 14, no.3 (2012): 54 - 57.
MLA TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL Alaettin,ARBERK Koray Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, 2012, ss.54 - 57.
AMA TÖZÜN M,ÜNSAL A,ARBERK K Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 14(3): 54 - 57.
Vancouver TÖZÜN M,ÜNSAL A,ARBERK K Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 14(3): 54 - 57.
IEEE TÖZÜN M,ÜNSAL A,ARBERK K "Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi." Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 14, ss.54 - 57, 2012.
ISNAD TÖZÜN, MUSTAFA vd. "Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi". Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 14/3 (2012), 54-57.