Yıl: 2014 Cilt: 27 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 307 - 323 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Öz:
Araştırmada bilgisayar meslek dersi almış veya almakta olan ortaöğretimöğrencilerinin bilişim teknolojilerini etik dışı kullanımlarının incelenmesiamaçlanmıştır. Araştırma 2009-2010 EğitimÖğretim yılında Karaman ilindekiKaraman Temizel Ünlü Bilgisayar Anadolu Teknik Lisesi ile Nefise Sultan KızTeknik ve Meslek Lisesinde öğrenim gören ve bilgisayar meslek dersi almış ya daalmakta olan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilenaraştırma ölçeğinde Fikri Mülkiyet, Toplumsal Etki, Güvenlik ve Kalite, AğDoğruluğu ve Bilgi Doğruluğu olmak üzere 5 faktör bulunmaktadır. 375 adet anketformunun değerlendirmeye alındığı araştırmada elde edilen verilerinçözümlenmesinde SPSS 15 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kendineait bilgisayarı olmayan öğrenciler, olanlara göre daha etik görüş bildirirken, kaldığıyerde internet olmayan öğrenciler, olanlara göre daha etik görüş bildirmiştir.Öğrencilerden bilgisayar kullanım düzeylerini çok iyi olarak belirtenler ile internetkullanım düzeylerini çok iyi olarak belirtenlerin, bilişim teknolojilerini daha etikdışı amaçlarla kullandıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Researchıng On Nonethical Usage of information Technologies By High School Students Who Take Computer Lesson

Öz:
The aims of this research are analizing the problems seen throughtechnologic progress and researching of nonethical usage of informationtechnologies by highschool students. The study was conducted with 375 studentswho were students of the different high schools in Karaman in 2007-2008 education- instruction year. Social impact , intellectual property , safety and quality ,information integrity and network integrity were the factors of the research data.The SPSS 15 program was used to analyze the collected data. Mean, standarddeviation, Kruskal Walis H Test and Independent Samples t test were used toanalyse the data. The results of the study revealed that the students who don t havepersonal computer (PC) use information technologies more ethical and who don thave internet connection use information technologies more ethical than the others.Outcomes of the research also showed that the students who use computer very wellhandle information technologies more unetical and the students who use internetvery well handle information technologies more unetical than the others.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve öğretimde etik (2. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
  • Cerrah, İ. (2001). Bilişim teknolojileri ve etik. Bilişim ve internet teknolojilerinin ceza hukuku açısından doğurduğu yeni sorunlar. 24 Mart. Bursa: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 15-29.
  • Dedeoğlu, G. (2001). Etik ve bilişim. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği Yayınları: 13.
  • Erdem, Z. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
  • Haynes, F. (2002). Eğitimde etik. (çeviren: Semra Kunt Akbaş). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Namlu, A.G. ve Odabası, H. F. (05.02.2007). Unethical computer using behavior scale: A study of reliability and validity on Turkish university students. Computers & Education 48 (2007) 205–215. www.elsevier.com/locate/compedu.
  • Spinello, R. A. (2006). Cyberethics: morality and law in cyberspace. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
  • Tarcan, A. (2005). İnternet ve toplum. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA ZEYBEK G, Beyhan Ö (2014). Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. , 307 - 323.
Chicago ZEYBEK GÜLÇİN,Beyhan Ömer Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. (2014): 307 - 323.
MLA ZEYBEK GÜLÇİN,Beyhan Ömer Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. , 2014, ss.307 - 323.
AMA ZEYBEK G,Beyhan Ö Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. . 2014; 307 - 323.
Vancouver ZEYBEK G,Beyhan Ö Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. . 2014; 307 - 323.
IEEE ZEYBEK G,Beyhan Ö "Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi." , ss.307 - 323, 2014.
ISNAD ZEYBEK, GÜLÇİN - Beyhan, Ömer. "Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi". (2014), 307-323.
APA ZEYBEK G, Beyhan Ö (2014). Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 307 - 323.
Chicago ZEYBEK GÜLÇİN,Beyhan Ömer Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27, no.2 (2014): 307 - 323.
MLA ZEYBEK GÜLÇİN,Beyhan Ömer Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, 2014, ss.307 - 323.
AMA ZEYBEK G,Beyhan Ö Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 27(2): 307 - 323.
Vancouver ZEYBEK G,Beyhan Ö Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 27(2): 307 - 323.
IEEE ZEYBEK G,Beyhan Ö "Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, ss.307 - 323, 2014.
ISNAD ZEYBEK, GÜLÇİN - Beyhan, Ömer. "Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27/2 (2014), 307-323.