Yıl: 2015 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 176 - 182 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri

Öz:
Odun Plastik Kompozit (OPK) üretimi geri dönüştürülebilir materyaller ve atık termoplastikmateryallere ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada geri dönüştürülebilir atık kağıt bardaklar,polimer atıklar (Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE) ve Polipropilen (PP)) kullanılarak dört farklıformülasyonda OPK üretimi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan farklı polimer ve uyum sağlayıcılarınOPKlerin bazı mekanik, fiziksel ve termal özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. OPK üretiminde atıkkağıt bardak kullanımının fiziksel, mekanik ve termal analizler üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığıbelirlenmiştir. Ayrıca atık kâğıt bardaklardan üretilen OPKlerin uygun mekanik dirençlere sahip olduğubelirlenmiştir. Çalışmada dolgu maddesi olarak kullanılan geri dönüştürülebilir atık kâğıt bardaklardanpotansiyel olarak OPK üretimlerinde faydalanılabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Tekstil Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap Çevre Bilimleri Polimer Bilimi Orman Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kompozitler

Some Properties of Wood Plastic Composites Produced from Waste Cups

Öz:
To use of recycled and waste thermoplastics materials has been recently considered for producing wood plasticcomposites (WPCs). In this study, we use four different formulations on the disposable cups, recycled polymers(recycled high density polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP)) to produce WPCs. The effect of differentpolymers and coupling agents used were determined on some physical, mechanical and thermal properties in WPCssamples. Use of waste paper cups for the production of WPCs, it was not determinet any negative affects on physical,mechanical and thermal analysis. Also it was determinet that WPCs as a produced from waste paper cups have theappropriate mechanical strength. This study suggested that using recycled waste paper cups as a filler can bepotantially utilized in production of WPCs.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Tekstil Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap Çevre Bilimleri Polimer Bilimi Orman Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaş S., Güleç T., Tufan M., Taşcıoğlu C., Peker H., 2013. Fındık Kabuğu Polipropilen Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials. 2006. USA.
 • ASTM D 6662 (2001) Standard Specification for Polyolefin-Based Plastic Lumber Decking Boards, ASTM International, West Conshohocken, PA
 • Büyüksari U., Ayrilmis N. ve Akbulut T., 2012. Compression Wood as a Source of Reinforcing Filler for Thermoplastic Composites. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 123, 1740– 1745.
 • Caulfield D. F., Clemons C., Jacopson R.E. ve Rowell R.M., 2005. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Taylor & Frandis, London, New York, Singapore, p. 365.
 • Chaharmahali M., Mirbagheri J., Tajvidi M., Najafi S. K. ve Mirbagheri Y., 2010. Mechanical and Physical Propereties of Wood-Plastic Composite Panels. Journal of Reinforced Plasticss and Composites, 29, 310-319.
 • İAOSB, 2012., İzmir Atatürk Organize Proje ve İş Geliştirme Birimi Sanayi Bölgesi, İAOSB Haber Dergisi Mayıs, 1-10.
 • Julson J.L., Subbarao G., Stokke D.D., Gieselman H.H., 2004. Mechanical Properties of Biorenewable Fiber/Plastic Composites. Wiley Periodicals, Inc. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 93, 2484-2493.
 • Karakuş K., 2008, Üniversitemizdeki Polietilen ve Polipropilen Atıklarının Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstrisi Mühendisliği Anabilim Dalı. Kahramanmaraş.
 • Karakuş K., Varlıbaş H., Mengeloğlu F., Karademir A., 2010. Atık Değerlendirmesinde Bir Seçenek; Kağıt Plastik Kompozit Üretimi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1852- 1858.
 • Kaymakçı A., Ayrılmış Ģ.N., Akbulut T., 2012a; Atık Alüminyum Polietilen (Tetrapak) ve Pirinç Sapı Kullanılarak Üretilen Ahşap Polimer Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi. Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu, 724-733.
 • Kaymakçı A., Ayrılmış N., Ozdemir F., Güleç T., 2012b. Utilization of Sunflower Stalk in Manufacture of Thermoplastic Composites. Orıgınal Paper. Springer Science, Business Media New York, 10924-012-0564-9.
 • Klyosov A.A. 2007; Wood plastic Composites. Wiley. Hoboken,New Jersey. Sf.7.
 • Mengeloğlu F., Alma M.H. 2002. Buğday Saplarının Kompozit Levha Üretiminde Kullanılması. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5 (2): 37-48.
 • Mengeloğlu F., Alma M.H., Çetin N.S. 2002; Plastik Endüstrisinde Buğday Sapı Ununun Kullanılabilirliği. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (1) ,57-65.
 • Mengeloğlu F, 2006, Wood/Thermoplastic Composites, I. Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi. TBMOB Kimya Mühendisleri Odası, İzmir, 471-480.
 • Mengeloğlu F. ve Karakuş K. 2008; Thermal Degradation, Mechanical Properties and Morphology of Wheat Straw Flour Filled Recycled Thermoplastic. Sensors ISSN 1424- 8220. 8, 497-516.
 • Matuana L.M., Heıden P.A. 2004. Wood Composites. Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 12, 521-546.
 • Najafi S. K., Sharifnia H. ve Tajvidi M., 2008. Effects of Water Absorption on Creep Behavior of the Water Uptake of sawdust/Plastic. Journal of Composite Materials, 42, 993-1002.
 • Sarıdede M.N. 2004, Yüksek Fırında Atık Plastik Kullanımı. Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • Sain M., Panthapulakkal S., 2006. Bioprocess Preparation of Wheat Straw Fiber and Characterization. Industrial Crops and Products, 23, 1-8.
 • Stokke D.D., Gardner DJ (2003) Fundamental Aspects of Wood as a Component of Thermoplastic Composites, Journal of Vinyl and Additive Technology, 9, 2, 96– 104.
 • Tufan M., Mengeloğlu F., 2010, Odun Plastik Kompozitleri ve Ülkemizde Odun Plastik Kompozit Üretiminde Kullanılabilecek Hammaddeler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1658- 1664.
 • Tufan M., 2013. Servis Ömrünü Doldurmuş Tel Direklerden Odun Plastik Kompozit Üretimi. Doktora Tezi. Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Düzce.
 • Zabihzadeh S. M., 2010. Flexural Properties and Orthotropic Swelling Behavior of Bagasse/ thermoplastic Composites. Bioresources, 5 (2) 650-660.
APA TUFAN M, GÜLEÇ T, ÇUKUR U, AKBAŞ S, İMAMOĞLU S (2015). Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. , 176 - 182.
Chicago TUFAN Mürşit,GÜLEÇ Türker,ÇUKUR Uğur,AKBAŞ Selçuk,İMAMOĞLU SAMİ Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. (2015): 176 - 182.
MLA TUFAN Mürşit,GÜLEÇ Türker,ÇUKUR Uğur,AKBAŞ Selçuk,İMAMOĞLU SAMİ Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. , 2015, ss.176 - 182.
AMA TUFAN M,GÜLEÇ T,ÇUKUR U,AKBAŞ S,İMAMOĞLU S Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. . 2015; 176 - 182.
Vancouver TUFAN M,GÜLEÇ T,ÇUKUR U,AKBAŞ S,İMAMOĞLU S Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. . 2015; 176 - 182.
IEEE TUFAN M,GÜLEÇ T,ÇUKUR U,AKBAŞ S,İMAMOĞLU S "Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri." , ss.176 - 182, 2015.
ISNAD TUFAN, Mürşit vd. "Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri". (2015), 176-182.
APA TUFAN M, GÜLEÇ T, ÇUKUR U, AKBAŞ S, İMAMOĞLU S (2015). Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 176 - 182.
Chicago TUFAN Mürşit,GÜLEÇ Türker,ÇUKUR Uğur,AKBAŞ Selçuk,İMAMOĞLU SAMİ Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15, no.2 (2015): 176 - 182.
MLA TUFAN Mürşit,GÜLEÇ Türker,ÇUKUR Uğur,AKBAŞ Selçuk,İMAMOĞLU SAMİ Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, 2015, ss.176 - 182.
AMA TUFAN M,GÜLEÇ T,ÇUKUR U,AKBAŞ S,İMAMOĞLU S Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 176 - 182.
Vancouver TUFAN M,GÜLEÇ T,ÇUKUR U,AKBAŞ S,İMAMOĞLU S Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 176 - 182.
IEEE TUFAN M,GÜLEÇ T,ÇUKUR U,AKBAŞ S,İMAMOĞLU S "Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri." Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15, ss.176 - 182, 2015.
ISNAD TUFAN, Mürşit vd. "Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri". Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15/2 (2015), 176-182.