Yıl: 2002 Cilt: 27 Sayı: 126 Sayfa Aralığı: 15 - 21 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

A Case Study on Science Teacher Trainees

Öz:
Bu çalışmanın amaçlan, fen bilgisi aday öğretmenlerin fen bilgisi kavramlarını anlama düzeyini, biyoloji, fizik ve kimya dersi ile fen öğretimine yönelik tutumlarım ve özyeterlilik inançlarını araştırmaktır. Çalışmaya fen bilgisi öğretmenliği programı ikinci sınıfında okuyan 85 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, 'Fen Kavram Testi', 'Fen Öğretimi Özyeterlilik inanç Ölçeği', 'Fen Öğretimi Tutum Ölçeği', 'Biyoloji, Fizik ve Kimya Tutum Ölçekleri' ile açık uçlu sorulara verilen cevaplar kullanılarak elde edilmiştir. Yapılan analizler, fen bilgisi aday öğretmenlerinin fen öğretimine, biyoloji, fizik ve kimya derslerine karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ve fen konularda birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını göstermiştir.
Anahtar Kelime: attitudes teachers science teachers science education misconceptions

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
APA TEKKAYA C, ÇAKIROĞLU J, Özkan Ö (2002). A Case Study on Science Teacher Trainees. , 15 - 21.
Chicago TEKKAYA Ceren,ÇAKIROĞLU Jale,Özkan Özlem A Case Study on Science Teacher Trainees. (2002): 15 - 21.
MLA TEKKAYA Ceren,ÇAKIROĞLU Jale,Özkan Özlem A Case Study on Science Teacher Trainees. , 2002, ss.15 - 21.
AMA TEKKAYA C,ÇAKIROĞLU J,Özkan Ö A Case Study on Science Teacher Trainees. . 2002; 15 - 21.
Vancouver TEKKAYA C,ÇAKIROĞLU J,Özkan Ö A Case Study on Science Teacher Trainees. . 2002; 15 - 21.
IEEE TEKKAYA C,ÇAKIROĞLU J,Özkan Ö "A Case Study on Science Teacher Trainees." , ss.15 - 21, 2002.
ISNAD TEKKAYA, Ceren vd. "A Case Study on Science Teacher Trainees". (2002), 15-21.
APA TEKKAYA C, ÇAKIROĞLU J, Özkan Ö (2002). A Case Study on Science Teacher Trainees. Eğitim ve Bilim, 27(126), 15 - 21.
Chicago TEKKAYA Ceren,ÇAKIROĞLU Jale,Özkan Özlem A Case Study on Science Teacher Trainees. Eğitim ve Bilim 27, no.126 (2002): 15 - 21.
MLA TEKKAYA Ceren,ÇAKIROĞLU Jale,Özkan Özlem A Case Study on Science Teacher Trainees. Eğitim ve Bilim, vol.27, no.126, 2002, ss.15 - 21.
AMA TEKKAYA C,ÇAKIROĞLU J,Özkan Ö A Case Study on Science Teacher Trainees. Eğitim ve Bilim. 2002; 27(126): 15 - 21.
Vancouver TEKKAYA C,ÇAKIROĞLU J,Özkan Ö A Case Study on Science Teacher Trainees. Eğitim ve Bilim. 2002; 27(126): 15 - 21.
IEEE TEKKAYA C,ÇAKIROĞLU J,Özkan Ö "A Case Study on Science Teacher Trainees." Eğitim ve Bilim, 27, ss.15 - 21, 2002.
ISNAD TEKKAYA, Ceren vd. "A Case Study on Science Teacher Trainees". Eğitim ve Bilim 27/126 (2002), 15-21.