Yıl: 2015 Cilt: 8 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 127 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI

Öz:
Buçalışmada,müzikuygulamalarındatabletbilgisayar(iPad)kullanımınailişkinbilgilereveiPadile müzik yapmada kullanılan donanımlar ile farklı kategorilerdeki belli başlı müzik yazılımlarına (uygulamalar) yer vermek amaçlanmıştır. Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında kaynak taramasımodelikullanılmıştır.Çalışmada,iPadilemüzikyapmakiçinkullanılandonanımlar(ses/MIDI arabirimleri, mikrofonlar, MIDI klavyeler, dock istasyonları, mikserler, DJ kontrol üniteleri, iPad uyumluseskartları)veyazılımlar(sanalenstrümanlar,çokkanallıseskayıtuygulamaları,notayazım uygulamaları, müzikal bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik uygulamalar, müzikal oyunlar ve birtakım yardımcı yazılımlar) detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çalışma, mobil müzik alanında çalışma yapacak kişilere ve tablet bilgisayar teknolojisini müzik eğitiminde kullanmak isteyen eğitimcilerekaynakoluşturmasıbakımındanönemtaşımaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

THE USE OF TABLET PC (IPAD) IN MUSIC APPLICATIONS

Öz:
This study aims to include data as to the use of tablet PC (iPad) in music applications, hardwareemployed in making music with iPad, and major music software (applications) from variouscategories. The model of literature review has been utilized to collect the relevant data for the study.This study deals with in detail the hardware (audio/MIDI interfaces, microphones, MIDI keyboards,dock stations, mixers, DJ controllers, iPad compatible sound cards) and software (virtual instruments,multitrack audio recording applications, music notation softwares, applications aiming to developmusical knowledge and skills, music games and musical tools/utilities) that are utilized to producemusic. The importance of this study lies in the fact that it will function as a resource for both thosewho will do work on mobile music and educators who wish to make use of tablet PC technology inmusic education.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgöbek, Ö., (2003). Bütün Yönleriyle Bilgisayar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Aktükün, B., (2003). “Müzikte ve Müzik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya.
 • Apogeedigital, (2014). Apogee MIC, http://www.apogeedigital.com/products/mic, (18.12.2014).
 • Arapgirlioğlu, H., (2003). “Müzik Teknolojisi ve Yeni Yüzyılda Müzik Eğitimi”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya.
 • Askaudiomag, (2014). Ear Training Apps Review: goodEar Pro and EarBeater for iPad, http://www.askaudiomag.com/articles/ear-training-apps-review-goodear-pro-and- earbeater-for-ipad, (06.12.2014).
 • Audiobus, (2014). Next Generation Live App to App Audio Routing, http://audiob.us/, (02.12.2014).
 • Başuğur, İ. D., (2009). “Müzik Eğitiminde İnteraktif Yazılımların Kullanımı”, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun.
 • Behringer, (2014). http://www.behringer.com/news/index.php/behringer-introduces- revolutionary-ipad-mixers-xenyx-ix3242usb-ix2442usb-and-ix1642usb/, (20.12.2014).
 • Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu S. S., (2011). “Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim içi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkileri”, Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, http://ab.org.tr/ab11/bildiri/69.pdf, (14.12.2014).
 • Bilgin, B., (2005). “Müzik Öğretmeni ve Eğitim Teknolojisi” , I. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul.
 • Chip, (2014). Apple’ın Lightning kablosu ne sunuyor?, http://www.chip.com.tr/haber /apple-in-lightning-kablosu-ne-sunuyor_36642.html#bl=, (24.11.2014).
 • Çetin, Ö., (2013). Fatih Projesi’nde Son Durum, http://shiftdelete.net/fatih-projesinde-son- durum-43242, (12/12/2014).
 • Çizme, B., (2014). İOS İşletim Sistemine Sahip Mobil Cihazlardaki Müzik Yapımına Yönelik Donanımlar ve Yazılımlar, Yayımlanmamış Bitirme Ödevi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M. ve Bozdoğan, A. E., (2012). “Tablet Bilgisayarların Fen ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgili Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1367243723.pdf, (14.12.2014).
 • Daşkıran, L., (2012). “PC’lerden Sonraki Çağın Başlangıcı–Tablet Bilgisayarlar”, Bilim ve Teknik Dergisi, Haziran, Sayı:535.
 • Digienseble, (2014). Music Making on Mobile Devices, http://www.digiensemble.com/about/, (10.11.2014).
 • Focusrite, (2014). IOS Audio Interface, http://us.focusrite.com/İOS-audio-interfaces/itrack-dock#, (20.12.2014).
 • Gophinat, S. and Stanyek, J., (2014). “Anytime, Anywhere? An İntroduction to the Devices, Markets, and Theories of Mobile Music”, The Oxford Handbook of Mobile Music Studies, Volume 1. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780195375725.013.001
 • Gouzouasis, P. and Bakan, D., (2011). “The Future of Music Making and Music Education in a Transformative Digital World”, The University of Melbourne Refereed e-journal, vol.2, issue 2, http://education.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1106229/012_GOU ZOUASIS.pdf, (29/11/2014).
 • IK Multimedia, (2014). Mobile, http://www.ikmultimedia.com/products/cat-view.php?C=mobile, (17.12.2014).
 • Jenkins, M., (2013). iPad Music – In the Studio and on Stage, Focal Press, Burlington.
 • Kalaycı, İ. ve Korukoğlu, S., (2009). “Müzik Verileri İçin XML Tabanlı Diller”, Akademik Bilişim Konferansı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Meteor Multi Track Recorder, (2014). https://itunes.apple.com/us/app/meteor-multitrack-recorder/id417726727?mt=8, (02.12.2014).
 • Koç, A., (2004). “Günümüzde Bilgisayar Destekli Müzik Yazılımlarının Müzik Eğitimine Katkıları”, Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta.
 • Krebs, M., (2011). “App Music - a New Way of Making Music”, http://www.udk-berlin.de/sites/sommerkurse/content/e186410/e231149/e231229/e231256/e231288/infoboxContent231290/UebenMusizierenApp-Musik_en_b1_eng.pdf, (01.11.2014).
 • Krebs, M., (2013). “App Music: Musical Apps on Android”, http://www.udk-berlin.de/sites/sommerkurse/content/e192810/e192881/e192893/e212680/infoboxContent212681/AppMusic_AndroidMusicMakingApps2013neu-Datei,berarbeitet_ger.pdf, (01.11.2014). Levendoğlu, N. O., (2004). “Teknoloji Destekli Çağdaş Müzik Eğitimi”, Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta. Menge, G., (2012). “Fatih Projesindeki Tablet” , http://www.teknokulis.com/Incelemeler/ TabletBilgisayar/2012/03/28/fatih-projesindeki-tablet-general-mobile-etab, (12.12.2014).
 • Mobile Device, (2014). http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_device, (01.11.2014).
 • Music App Blog, (2013). “İOS Multitrack Recording – The Good, The Bad and The Wishlist” , http://www.musicappblog.com/İOS-multitrack-recordng/, (02.12.2014).
 • Musicalandroid, (2014). “Samsung Android SDK With No or Very Low Latency Plus DAW”, http://www.musicalandroid.com/blog/samsung-android-sdk-with-no-or-very-low-latency-plus-daw, (01.12.2014).
 • Musicedmagic, (2014). “Musicopolous Music Theory iPhone App Review” , http://www.musicedmagic.com/iphone-and-ipad-apps/musicopolous-music-theory- iphone-app-review.html, (06.12.2014).153 Netmarketshare, (2014). “Mobile/Tablet Operating System Market Share”, www.netmarketshare.com, (10.11.2014).
 • Önen, U., (2014). Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları, İstanbul.
 • Özdemir, Ş., Akadal, E., Çelik, S., Reis, Z. A., (2013). “Uygulama Marketlerinin Eğitim Kategorisi Altındaki Uygulamalarının İncelenmesi”, Akademik Bilişim 2013 Konferansı, Antalya.
 • Özkale, A., Koç, M., (2014). “Tablet Bilgisayarlar ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı: Bir Alanyazın Taraması”, SDU International Journal of Educational Studies, Vol.1, Number.1, April.
 • Piano Dust Buster, (2014). https://itunes.apple.com/us/app/piano-dust-buster-by-joytunes/id502356539?mt=8, (09.12.2014).
 • Piano Maestro, (2014). http://www.joytunes.com/sheetmusic/PMTeacherGuideline.pdf, (10.12.2014).
 • Pioneer, (2014). http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/DJ/Controllers/DDJ-WeGO3, (20/.12.2014).
 • Piascore, (2014). http://piascore.com/, (07.12.2014).
 • Prensky, M., (2001). “Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler”, On The Horizon, C.9, S.10, http://www.ilipg.org/sites/ilipg.org/files/documents/2013/08/dijital-yerliler-dijital-g%C3%B6%C3%A7menler-i.pdf, (14.12.2014).
 • Roland, (2014). http://www.roland.com/products/duo-capture_ex/, (20.12.2014).
 • Rudolph, T. ve Leonard, V., (2014). Musical iPad-Performing, Creating and Learning Music on Your iPad, Hal Leonard Books, Milwaukee.
 • Ruismaki, H., Juvonen, A. and Lehtonen, K., (2013). “The iPad and Music in the New Learning Environment”, The Europan Journal of Social and Behavioural Sciences, s. 1084-1096, http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/ejsbs85.pdf, (04.12.2014).
 • Russell, C. J., (2014). “60 Apps in 60 Minutes”, https://techinmusiced.files.wordpress. com/2014/11/60-apps-in-60-minutes.pdf, (07.12.2014).
 • Sampletank, (2014). http://www.ikmultimedia.com/products/sampletankipad, (29.11.2014).
 • Soundcloud, (2014). https://soundcloud.com/, (11.11.2014).
 • Sweetwater, (2014). http://www.sweetwater.com/shop/İOS/, (15.12.2014).
 • Symphony Pro, (2014). http://www.symphonypro.net/static/mainsite/index.html, (03.12.2014).
 • Şahin, M. C., (2009). “Yeni Binyılın Öğrencileri’nin Özellikleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 9.
 • TDK, (2014). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.54535c43bdd174.83872960, (01.11.2014).
 • Trigg, B., (2014). “iReal Pro – The Best App for the Gigging Musician”, http://www.musiciansrepublic.net/reviews/music-apps/ireal-pro-best-app-gigging/, (07.12.2014).
 • Varank, İ., Yeni, S. ve Gecü, Z., (2014). “Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Bir Durum Çalışması”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(2), Nisan, http://www.keg.aku.edu.tr/index.php/anasayfa/article/view/343, (14.12.2014).
 • Wang, G., Essl, G., ve Penttinen, H., (2014). “The Mobil Phone Orchestra”, The Oxford Handbook of Mobile Music Studies, Volume 2, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199913657.013.018
 • Yüksel, A. L., (2004). “Müzik Öğretmeni Adaylarının PC Ortamı İçin Yazılmış Olan Müzik Programları ve Yazılımlarını Kullanmalarının Gerekliliği”, Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta.
APA Önder O, YILDIZ G (2015). MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. , 127 - 154.
Chicago Önder Osman,YILDIZ GOKAY MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. (2015): 127 - 154.
MLA Önder Osman,YILDIZ GOKAY MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. , 2015, ss.127 - 154.
AMA Önder O,YILDIZ G MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. . 2015; 127 - 154.
Vancouver Önder O,YILDIZ G MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. . 2015; 127 - 154.
IEEE Önder O,YILDIZ G "MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI." , ss.127 - 154, 2015.
ISNAD Önder, Osman - YILDIZ, GOKAY. "MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI". (2015), 127-154.
APA Önder O, YILDIZ G (2015). MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. Art-e Sanat Dergisi, 8(15), 127 - 154.
Chicago Önder Osman,YILDIZ GOKAY MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. Art-e Sanat Dergisi 8, no.15 (2015): 127 - 154.
MLA Önder Osman,YILDIZ GOKAY MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. Art-e Sanat Dergisi, vol.8, no.15, 2015, ss.127 - 154.
AMA Önder O,YILDIZ G MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. Art-e Sanat Dergisi. 2015; 8(15): 127 - 154.
Vancouver Önder O,YILDIZ G MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI. Art-e Sanat Dergisi. 2015; 8(15): 127 - 154.
IEEE Önder O,YILDIZ G "MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI." Art-e Sanat Dergisi, 8, ss.127 - 154, 2015.
ISNAD Önder, Osman - YILDIZ, GOKAY. "MÜZİK UYGULAMALARINDA TABLET BİLGİSAYAR (İPAD) KULLANIMI". Art-e Sanat Dergisi 8/15 (2015), 127-154.