Yıl: 2014 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 395 - 408 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ

Öz:
Kamusal mal ve hizmetlerin temel ekonomik özellikleri, gelişmekte olanülkelerin en önemli sosyo ekonomik sorunu olan yolsuzluğun en önemli nedendir.Bölünemezlik, birlikte tüketim ve hizmetten yararlanmanın dışlanamaması gibi buözellikler yolsuzluğu teşvik edici bedava yararlanma motivasyonuna yol açmaktadır. Buçalışmamda Yolsuzlukla mücadele için 1960lı 1970li yıllarda Avrup a nın tamamındaref ah ya da sosyal devletin oluşması amacıyla sıkı bir biçimde uygulamaya konulanServet vergilemesini önermekteyim. Bu uygulamaya göre, % 2 ya da % 3 gibi düşükbir oranla uyğulanan genel ve özel bir Servet vergilemesiyle Avrup a ülkelerinde biryandan gelir dağılımı iyileştirilirken, ayrıca yolsuzluk önemli ölçüde kontrol altınaalınmıştır. Servet vergilemesine ek olarak ayrıca ülkemizde büyük çap ta yolsuzluklarayol açan kent rantlarını azaltmak amacıyla ise, kıymet artışı ve ve sermaye kazançlarıvergisini de önermekteyim. Bütün bu vergisel önlemlere ek olarak, sonuç bölümündeözetlediğimiz gibi ALmanya da yolsuzluk suçları için uygulanan özel yargılama usulüile bazı yönetsel önlemleri de önermekteyim.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

COPING WITH CORR UPTION THROUGH TAXATION MEASURES

Öz:
Some characteristics of p ublic goods and services are the main reasons ofthe corrup tion, which is the worst socio-economic p roblem in developing countries.Those characteristics of p ublic services such as indivisibility, collective consump tionand non exclusion result in f ree rider motivation leading to corrup tion. In order tocop e with the corrup tion, I introduce wealth taxation, which was strictly app lied inEurop ean countries in establishing the welf are or social state in 1960s and 1970s.Accordingly, a general and sp ecifi c wealth tax imp osed on taxp ayers with such a verylow rate, let s say 2 or 3 p ercent, not only imp roved income distribution, but alsoreduced the corrup tion all over the Europ ean countries. In addition to wealth taxation,I also p rop ose a sp ecial assessment and capital gains taxes to reduce the city rents,which leads the grand corrup tion. I also suggest to take some administrative and legalmeasures, as being app lied effi ciently in Germany, summarized in conclusion.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Arrow, Kenneth : Social Choice anda Individual Values, 1973, Wiley, N.Y. Buchanan James, The Public Finance, 1970, Third Edition Richard D. Irwin, Homewood. Buchanan, James : The Demand and Supply of Public Goods, 1968, Rand McNally and Company, Chicago. Buchanan’ın oyun teorisine ilişkin açıklamalar için bkz. Şener, age Herber, Bernard P.: Modern Public Finance, 1983, Irwin, Homewood Musgrave R. – Musgrave P. : Public Finance in Theory and Practice, Mc Graw Hill Şener, Orhan: Kamu Ekonomisi, 2014, Beta, İstanbul Şener, Orhan : Modern Public Finance, 2014, Beta,İstanbul Wicksell, Knut : “A New Principles of Just Taxation”, Classics in the Theory of Public Finance, MacMillian,1967, New York
APA ŞENER O (2014). YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. , 395 - 408.
Chicago ŞENER Orhan YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. (2014): 395 - 408.
MLA ŞENER Orhan YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. , 2014, ss.395 - 408.
AMA ŞENER O YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. . 2014; 395 - 408.
Vancouver ŞENER O YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. . 2014; 395 - 408.
IEEE ŞENER O "YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ." , ss.395 - 408, 2014.
ISNAD ŞENER, Orhan. "YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ". (2014), 395-408.
APA ŞENER O (2014). YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(2), 395 - 408.
Chicago ŞENER Orhan YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18, no.2 (2014): 395 - 408.
MLA ŞENER Orhan YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, 2014, ss.395 - 408.
AMA ŞENER O YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 18(2): 395 - 408.
Vancouver ŞENER O YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 18(2): 395 - 408.
IEEE ŞENER O "YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ." Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18, ss.395 - 408, 2014.
ISNAD ŞENER, Orhan. "YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ". Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18/2 (2014), 395-408.