Yıl: 2002 Cilt: 27 Sayı: 126 Sayfa Aralığı: 62 - 69 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Okulöncesi Eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları sırasında, gerçek yaşam koşullarında kullanabileceklerini düşündükleri bir ders planı modeli oluşturup oluşturamadıklannı ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada temel olarak doküman incelemesi kullanıldı. Veriler, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sırasında hazırladığı ders planlan incelenerek ve açık uçlu sorulan içeren bir anket uygulanarak toplandı. Toplanan veriler üzerinde, içerik analizi tekniği uygulandı. Çalışmanın sonuçlan, öğretmen adaylarının çoğunun gerçek yaşam koşullarında kullanabileceği bir ders planı modeli oluşturamadığım gösterdi. Makalede, öğretmen adaylarının gerçek yaşam koşullarında kullanabilecekleri bir ders planı modeli oluşturmalarına ilişkin bazı önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelime: öğretmen eğitimi ders planı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
  • Demirel, Ö. (2002). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. (Üçüncü Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
  • Erginer, E. (2000). Öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme. Ankara, Anı Yayıncılık.
  • Gagne, R.M. & Driscoll, M.P. (1988). Essentiais o f learning for instruetian. (2nd Ed.). Nevv Jersey: Prentice-Hall.
  • Jacobsen, D.A., Eggen, P. & Kauchak, D. (1999). Methods for teaching promoling student learning. (5lh Ed.). Nevv Jersey: Prenticc-Hall.
  • Kemp, J.E., Morrison, G.R. & Ross, S.M. (1996). Designing effective instruetion. (2nJ Ed.) Nevv Jersey: Prentice-Hall.
  • Palton, M.Q. (1987). Hoıv to tise tjualitalive methods in evaluation. USA: Sage Publications.
  • Ünver, G. (2002). Öğretmen adaylarının öğrenci-merkezli öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
  • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
APA ÜNVER G (2002). Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. , 62 - 69.
Chicago ÜNVER Gülsen Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. (2002): 62 - 69.
MLA ÜNVER Gülsen Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. , 2002, ss.62 - 69.
AMA ÜNVER G Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. . 2002; 62 - 69.
Vancouver ÜNVER G Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. . 2002; 62 - 69.
IEEE ÜNVER G "Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri." , ss.62 - 69, 2002.
ISNAD ÜNVER, Gülsen. "Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri". (2002), 62-69.
APA ÜNVER G (2002). Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. Eğitim ve Bilim, 27(126), 62 - 69.
Chicago ÜNVER Gülsen Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. Eğitim ve Bilim 27, no.126 (2002): 62 - 69.
MLA ÜNVER Gülsen Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. Eğitim ve Bilim, vol.27, no.126, 2002, ss.62 - 69.
AMA ÜNVER G Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. Eğitim ve Bilim. 2002; 27(126): 62 - 69.
Vancouver ÜNVER G Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri. Eğitim ve Bilim. 2002; 27(126): 62 - 69.
IEEE ÜNVER G "Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri." Eğitim ve Bilim, 27, ss.62 - 69, 2002.
ISNAD ÜNVER, Gülsen. "Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders Planı Modelleri". Eğitim ve Bilim 27/126 (2002), 62-69.