Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 83 - 87 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?

Öz:
ÖZET Amaç: Larinks kanserleri, erken evrede teşhis edilip tedavi edilirlerse potansiyel olarak tedavi edilebilir tümörlerdir. Başarılı bir preoperatif evreleme ve değerlendirme için klinik muayenenin yanında, bilgisayarlı tomografinin de oldukça önemli bir rolü vardır. Bu çalışmada, larinks kanserlerinin tümör evresini, prognozunu ve tedavi planlamasını etkileyen larinks alt bölgelerin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin güvenilirliğini tespit etmeye çalıştık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Haziran 2007 ile Eylül 2012 tarihleri arasında KBB Hastalıkları Bölümünde yassı hücreli larinks kanseri nedeniyle ameliyat edilen 43 erkek hastanın retrospektif inceleme sonuçlarına göre yapılmıştır. Bulgular: Bilgisayarlı tomografinin ön komissür invazyonunu tespit etmede duyarlılığı, özgüllüğü, negatif-prediktif değeri, pozitif-prediktif değeri ve doğruluğu sırasıyla %60, %72.2, %75, %56.5 ve %65.1 şeklindeydi. Bilgisayarlı tomografinin tiroid kıkırdak invazyonunu tespit etmede duyarlılığı, özgüllüğü, negatif-prediktif değeri, pozitif-prediktif değeri ve doğruluğu sırasıyla %71.4, %86.6, %83.3, %68.4 ve %76.7 şeklindeydi. Bilgisayarlı tomografinin subglottik bölge invazyonunu tespit etmede duyarlılığı, özgüllüğü, negatif-prediktif değeri, pozitif-prediktif değeri ve doğruluğu sırasıyla %88.23, %92.59, %96.15, %93.59 ve %95.34 şeklindeydi. Sonuç: Derin larinks alt bölgelerinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin önemli bir rolü olmakla birlikte tek başına kullanıldığında yanlış evreleme ihtimali bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Onkoloji

Preoperative Assessment and Therapy Planning of Laryngeal Cancers: How Reliable is the CT?

Öz:
Preoperative Assessment and Therapy Planning of Laryngeal Cancers: How Reliable is the CT? Objective: Laryngeal cancers are potentially treatable malignancies on condition that the diagnosis is made and the treatment is started at an early phase. Computed tomography has a very important role in preoperative staging and evaluation of laryngeal cancer, beside clinical examination. In present study, we tried to determine the reliability of computed tomography in assessing the laryngeal regions which affect the tumour stage, prognosis and therapy planning. Material and Method: This retrospective study included 43 male patients who were operated at ENT department between June 2007 and September 2012 due to laryngeal squamous cell carcinoma. Results: The sensitivity, specificity, positive-predictive value, negative-predictive value and accuracy ratios of computed tomography in detecting anterior commissure invasion were 60%, 72.2%, 75%, 56.5%, and 65.1%, respectively. The sensitivity, specificity, positive-predictive value, negative-predictive value and accuracy ratios of computed tomography in detecting thyroid cartilage invasion were 71.42%, 86.66%, 83.33%, 68.42%, and 76.74%, respectively. The sensitivity, specificity, positive-predictive value, negative-predictive value and accuracy ratios of computed tomography in detecting subglottic region invasion were 88.23%, 92.59%, 96.15%, 93.59% and 95.34%, respectively. Conclusion: Although, computed tomography plays a very important role in the evaluation of deep laryngeal structures, it also has a serious risk of wrong staging when used alone.
Anahtar Kelime:

Konular: Onkoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Zbären P, Becker M, Läng H. Pretherapeutic staging of hypopharyngeal carcinoma. Clinical fi ndings, computed tomography, and magnetic resonance imaging compared with histopathologic evaluation. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997: 123; 908-13.
 • 2. Zbären P, Becker M, Läng H. Staging of laryngeal cancer: endoscopy, computed tomography and magnetic resonance versus histopathology. Eur Arch Otorhinolaryngol 1997; 254: 117-22.
 • 3. Curtin HD. Imaging of the larynx: current concepts. Radiology 1989; 173: 1-11.
 • 4.Greene FL, Page DL, Fleming ID, Fritz AG, Balch CM, Haller DG. AJCC Cancer Staging handbook. 6th ed, New York: Springer, 2002.
 • 5.Zbären P, Becker M, Läng H. Pretherapeutic staging of laryngeal carcinoma. Clinical findings, computed tomography, and magnetic resonance imaging compared with histopathology. Cancer 1996; 77: 1263-73.
 • 6.Castelijns JA, Gerritsen GJ, Kaiser MC, et al. Invasion of laryngeal cartilage by cancer: comparison of CT and MR imaging. Radiology 1988; 167: 199-206.
 • 7.Naiboglu B, Kinis V, Toros SZ, et al. Diagnosis of anterior commissure invasion in laryngeal cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010; 267: 551-5.
 • 8.Kallmes DF, Phillips CD. The normal anterior commissure of the glottis. Am J Roentgenol 1997; 168: 1317-9.
 • 9.Tillmann B, Paulsen F, Werner JA. Structures of the anterior commissure of the larynx. Biomechanical and clinical aspects. Laryngorhinootologie 1994; 73: 423-7.
 • 10.Sessions DG, Ogura JH, Fried MP. The anterior commissure in glottic carcinoma. Laryngoscope 1975; 85: 1624-32.
 • 11.Rucci L, Gammarota L, Gallo O. Carcinoma of the anterior commissure of the larynx: II. Proposal of a new staging system. Ann Otol Rhinol Laryngol 1996; 105: 303-08.
 • 12.Nakayama M, Brandenburg JH. Clinical underestimation of laryngeal cancer: predictive indicators. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993; 119: 950-7.
 • 13.Erdoğan BA, Bora F, Batmaz T, Ceylan S, Yücel Z, Oltulu E. The comparison of preoperative examination, computed tomography and peroperative macroscopic inspection in the determination of anterior commissural involvement in laryngeal cancer. KBB Ihtis Derg 2011; 21: 318-25.
 • 14.Zohar Y, Rahima M, Shvili Y, Talmi YP, Lurie H. The controversial treatment of anterior commissure carcinoma of the larynx. Laryngoscope 1992; 102: 69-72.
 • 15.Barbosa MM, Araújo VJ Jr, Boasquevisque E, et al. Anterior vocal commissure invasion in laryngeal carcinoma diagnosis. Laryngoscope 2005; 115: 724-30.
 • 16.Berkiten G, Topaloğlu I, Babuna C, Türköz K. Comparison of magnetic resonance imaging findings with postoperative histopathologic results in laryngeal cancers. KBB Ihtis Derg 2002; 9: 203-7.
 • 17.Curtin HD. The importance of imaging demonstration of neoplastic invasion of laryngeal cartilage. Radiology 1995; 194: 643-4.
 • 18.Becker M, Schroth G, Zba ̈ren P, et al. Long-term changes induced by high-dose irradiation of the head and neck region: imaging findings. RadioGraphics 1997; 17: 5-26.
 • 19.Becker M, Zba ̈ren P, Delavelle J, et al. Neoplastic invasion of the laryngeal cartilage: reassessment of criteria for diagnosis at CT. Radiology 1997; 203: 521-32.
 • 20.Beitler JJ, Muller S, Grist WJ, et al. Prognostic accuracy of computed tomography findings for patients with laryngeal cancer undergoing laryngectomy. J Clin Oncol 2010; 28: 2318-22.
 • 21.Fernandes R, Gopalan P, Spyridakou C, Joseph G, Kumar M. Predictive indicators for thyroid cartilage involvement in carcinoma of the larynx seen on spiral computed tomography scans. J Laryngol Otol 2006; 120: 857-60.
 • 22.Hartl DM, Landry G, Bidault F, et al. CT-scan prediction of thyroid cartilage invasion for early laryngeal squamous cell carcinoma. Eur Arch Otorhinolaryngol 2012; 270: 287-91
 • 23.Scott M, Forsted DH, Rominger CJ, Brennan M. Computed tomographic evaluation of laryngeal neoplasms. Radiology 1981; 140: 141-4.
 • 24.Pameijer FA, Mancuso AA, Mendenhall WM, Parsons JT, Kubilis PS. Can pretreatment computed tomography predict local control in T3 squamous cell carcinoma of the glottic larynx treated with definitive radiotherapy? Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997; 37: 1011-21
 • 25.Kazkayasi M, Onder T, Ozkaptan Y, Can C, Pabuscu Y. Comparison of preoperative computed tomographic findings with postoperative histopathological findings in laryngeal cancers. Eur Arch Otorhinolaryngol 1995; 252: 325-31.
 • 26.de Souza RP, de Barros N, Paes Junior AJ, Tornin Ode S, Rapoport A, Cerri GG. Value of computed tomography for evaluating the subglottis in laryngeal and hypopharyngeal squamous cell carcinoma. Sao Paulo Med J 2007; 125: 73-6.
APA KINIŞ V, ÖZBAY M, Gül A, Akdağ M, ÖZKURT F, YILMAZ B, ŞENGÜL E, topçu i (2014). Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. , 83 - 87.
Chicago KINIŞ Vefa,ÖZBAY Musa,Gül Aylin,Akdağ Mehmet,ÖZKURT Fazi Emre,YILMAZ Beyhan,ŞENGÜL Engin,topçu ismail Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. (2014): 83 - 87.
MLA KINIŞ Vefa,ÖZBAY Musa,Gül Aylin,Akdağ Mehmet,ÖZKURT Fazi Emre,YILMAZ Beyhan,ŞENGÜL Engin,topçu ismail Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. , 2014, ss.83 - 87.
AMA KINIŞ V,ÖZBAY M,Gül A,Akdağ M,ÖZKURT F,YILMAZ B,ŞENGÜL E,topçu i Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. . 2014; 83 - 87.
Vancouver KINIŞ V,ÖZBAY M,Gül A,Akdağ M,ÖZKURT F,YILMAZ B,ŞENGÜL E,topçu i Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. . 2014; 83 - 87.
IEEE KINIŞ V,ÖZBAY M,Gül A,Akdağ M,ÖZKURT F,YILMAZ B,ŞENGÜL E,topçu i "Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?." , ss.83 - 87, 2014.
ISNAD KINIŞ, Vefa vd. "Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?". (2014), 83-87.
APA KINIŞ V, ÖZBAY M, Gül A, Akdağ M, ÖZKURT F, YILMAZ B, ŞENGÜL E, topçu i (2014). Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. Fırat Tıp Dergisi, 19(2), 83 - 87.
Chicago KINIŞ Vefa,ÖZBAY Musa,Gül Aylin,Akdağ Mehmet,ÖZKURT Fazi Emre,YILMAZ Beyhan,ŞENGÜL Engin,topçu ismail Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. Fırat Tıp Dergisi 19, no.2 (2014): 83 - 87.
MLA KINIŞ Vefa,ÖZBAY Musa,Gül Aylin,Akdağ Mehmet,ÖZKURT Fazi Emre,YILMAZ Beyhan,ŞENGÜL Engin,topçu ismail Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. Fırat Tıp Dergisi, vol.19, no.2, 2014, ss.83 - 87.
AMA KINIŞ V,ÖZBAY M,Gül A,Akdağ M,ÖZKURT F,YILMAZ B,ŞENGÜL E,topçu i Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. Fırat Tıp Dergisi. 2014; 19(2): 83 - 87.
Vancouver KINIŞ V,ÖZBAY M,Gül A,Akdağ M,ÖZKURT F,YILMAZ B,ŞENGÜL E,topçu i Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?. Fırat Tıp Dergisi. 2014; 19(2): 83 - 87.
IEEE KINIŞ V,ÖZBAY M,Gül A,Akdağ M,ÖZKURT F,YILMAZ B,ŞENGÜL E,topçu i "Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?." Fırat Tıp Dergisi, 19, ss.83 - 87, 2014.
ISNAD KINIŞ, Vefa vd. "Preoperatif larinks kanserlerinin değerlendirilmesi ve tedavi planlaması: BT ne kadar güvenilir?". Fırat Tıp Dergisi 19/2 (2014), 83-87.