Yıl: 2013 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 699 - 713 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU

Öz:
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu, Türk Ceza Kanununun 228. maddesinde, genel ahlaka karşı suçlar başlıklı bölümde düzenlemealtına alınmıştır. Kanun koyucu bu suç tipiyle, kumarın toplumda denetimsizolarak yaygınlaşmasının önüne geçmek istemiştir. Suçun oluşabilmesi için yerve imkân sağlama seklindeki unsur hareketlerin her ikisinin de birlikte gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu hareketlerden sadece birisinin gerçekleştirilmesi durumunda suç oluşmayacaktır. Bunun dışında manevi unsur bakımından ise yer veimkân sağlamanın kumar oynanmasına yönelik olması gereklidir. Bu nedenlesöz konusu suç sadece bu şekilde ortaya çıkan özel kastla işlenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Offense of Providing Location and Facility For Gambling

Öz:
Ofense of providing location and facility for gambling is regulated inarticle 228 of the Turkish Penal Code, as one of the ofenses against publicmorality. Legislator aimed with this type of ofense to prevent the uncontrolledspread of gambling in the society. Both movements in the form of the provi- ding location and providing facility must be carried out to occur the ofense. Ifonly one of them is realized, the ofense does not occur. Furthermore providinglocation and facilities must be oriented to the playing gambling in terms of spiritual element. For this reason the ofense can be committed only by the specialintent, which occurred in this way.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALBAYRAK, Mustafa. Notlu, Atıfı, Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Adalet Yayınevi, Ankara 2012
 • ARTUK, Mehmet Emin-GÖKCEN, Ahmet-YENİDÜNYA, Caner. TCK Şerhi, C.4, Ankara 2009
 • BAUMAN, Zygmunt. Modernlik ve Müphemlik, (Çev. İsmail Türkmen) Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003
 • CENTEL, Nur-ZAFER, Hamide-ÇAKMUT, Özlem. Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul 2011
 • EROL, Haydar. Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2005
 • FEYZİOĞLU, Necmeddin. “Cezai ve Hukuki Cep heleriy le Kumar ve Bahis”, in: Ahmet Esat Asebük’ün Anısına Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1958
 • Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, CEZA HUKUKU MEVZUATI-C.1 (Kanunlar), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012
 • HAKERİ, Hakan. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009
 • HART, H.L.A. Hukuk, Özgürlük ve Ahlak, Dost Yayınları, Ankara 2000
 • http://tdkterim.gov.tr/bts/
 • http://www.kazanci.com
 • MALKOÇ, İsmail-GÜLER Mahmut. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler-4, Adil Yayınevi, Ankara Tarih belirtilmemiş (ancak 765 s. kanun döneminde)
 • MILL, John Stuart. Özgürlük Üstüne (Çev.Alime Ertan), Belge Yayıncılık, İstanbul 2000
 • ÖZEN, Mustafa. “Kumar Oy nanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu,” Terazi Hukuk Dergisi, S. 15. 2007
 • ÖZGENÇ, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2013
 • PIERSON, Christopher. Modern Devlet, (Çev. Dilek Hattatoğlu), Çivi Yazıları, İstanbul 2000
 • TOROSLU, Nevzat. Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2005
 • UZUN, Ertuğrul. “Ahlaksızlığın Cezalandırılması: Devlin-Hart Tartışması”, Eskişehir Barosu Dergisi, S.6, Şubat 2005
 • UZUN, Ertuğrul. “Devlet Ahlak Bekçisi Değil,” Radikal Gazetesi (03.09.2004), http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=126873
 • YAŞAR, Osman-GÖKCAN H.Tahsin-ARTUÇ Mustafa. Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt V, Ankara 2010
 • ZAFER, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, İstanbul 2011
APA Karakehya H (2013). KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. , 699 - 713.
Chicago Karakehya Hakan KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. (2013): 699 - 713.
MLA Karakehya Hakan KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. , 2013, ss.699 - 713.
AMA Karakehya H KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. . 2013; 699 - 713.
Vancouver Karakehya H KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. . 2013; 699 - 713.
IEEE Karakehya H "KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU." , ss.699 - 713, 2013.
ISNAD Karakehya, Hakan. "KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU". (2013), 699-713.
APA Karakehya H (2013). KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 19(2), 699 - 713.
Chicago Karakehya Hakan KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19, no.2 (2013): 699 - 713.
MLA Karakehya Hakan KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.2, 2013, ss.699 - 713.
AMA Karakehya H KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2013; 19(2): 699 - 713.
Vancouver Karakehya H KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2013; 19(2): 699 - 713.
IEEE Karakehya H "KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU." Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 19, ss.699 - 713, 2013.
ISNAD Karakehya, Hakan. "KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19/2 (2013), 699-713.