Yıl: 2012 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 143 - 162 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ

Öz:
Miras hukukunda, mirasbırakanın terekesi üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilme imkânının sınırının aşılmasının ve saklı paya tecavüz edilmesinin yaptırımı olarak, yapılan sağlararası ve ölüme bağlı kazandırmalarıntenkis edilmesi düzenlenmiştir. Tenkis yaptırımına bağlanan hukuki sonuç,ya tenkis davası açma ya da tenkis def'i ileri sürme yoluyla sağlanmaktadır.Diğer yandan miras hukukunda, mirasbırakanın terekesinin geleceğini belirlemesi bakımından tasarruf özgürlüğü borçlar hukukundan farklı bir hukukizemine oturtulmuştur. Hukuki işlem çeşidi olarak sınırlı sayı ilkesi kabuledilmiş ve bu işlemler sıkı şekil kurallarına bağlanmıştır. Yasa koyucu, belirlediği sisteme aykırılık söz konusu olduğunda bu aykırılığı kural olarak iptaldavası yoluyla yaptırıma bağlamıştır. Ayrıca iptali mümkün olan sebeplerinvarlığı durumunda, iptal edilebilir olan ölüme bağlı tasarruf nedeniyle edimyükümü altındaki kişilere def'i hakkı vermiştir.Bu çalışma, miras hukuku çerçevesinde tenkis def'i ve iptal def'i kavramlarını ele almaktadır. Bir savunma türü olan def'i haklarına, hukukumuzda düzenleme hakları veya karşı haklar da denilmektedir. Bu bağlamda, iptalve tenkis def'i hakkını ileri sürebilecek kişiler ele alınmış; iptal ve tenkisdef'inin kullanımı, hüküm ve sonuçları özellik arz eden ihtimaller çerçevesinde ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, gerek iptal gerekse tenkis def'inin miras hukuku sistemi içerisinde işlevsiz kaldığı veya yasakoyucunun düzenleme amacını gerçekleştirmediği ihtimallerin söz konusuolabildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
In inheritance law, the reduction is established as a sanction for the legal transactions by which legator exceeds disposition limits of his inheritance and violates reserved inheritance portions. Reduction s legal conse- quence is provided either via an action for reduction or by an allegation ofreduction excep tio. Separately, the legal framework regarding legator sfreedom of disposition within the context of inheritance law is held differently compared to the law of obligations. Types of legal transactions avali- able are limited due to the numerus clausus principle and such transactionsare subject to some strict validity rules. Breach of the system is sanctioned,in principle, by the actions for avoidance. Besides, the obligors in relationwith such avoidable testamentary transactions are given excep tio rights.This work discusses reduction excep tio and avoidance excep tio withinthe context of inheritance law. Excep tio rights, which may be classified asdefense, are also called regulating rights or counter rights under Turkish law.In that context, who may allegate reduction and nullity excep tio are put forward. In addition, in the light of some particular cases, the conditions underwhich those exception rights may be used and the consequences of such asituation are analyzed. Consequently, it is observed that both reduction excep tio and nullity excep tio may prove themselves to be ineffective or at leastmay not accomplish their goals in some cases.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ALBAŞ H (2012). MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. , 143 - 162.
Chicago ALBAŞ Hakan MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. (2012): 143 - 162.
MLA ALBAŞ Hakan MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. , 2012, ss.143 - 162.
AMA ALBAŞ H MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. . 2012; 143 - 162.
Vancouver ALBAŞ H MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. . 2012; 143 - 162.
IEEE ALBAŞ H "MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ." , ss.143 - 162, 2012.
ISNAD ALBAŞ, Hakan. "MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ". (2012), 143-162.
APA ALBAŞ H (2012). MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 18(3), 143 - 162.
Chicago ALBAŞ Hakan MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18, no.3 (2012): 143 - 162.
MLA ALBAŞ Hakan MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.3, 2012, ss.143 - 162.
AMA ALBAŞ H MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2012; 18(3): 143 - 162.
Vancouver ALBAŞ H MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2012; 18(3): 143 - 162.
IEEE ALBAŞ H "MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ." Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 18, ss.143 - 162, 2012.
ISNAD ALBAŞ, Hakan. "MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF'İ". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18/3 (2012), 143-162.