Yıl: 2015 Cilt: 30 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 105 - 129 Metin Dili: Türkçe

Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi

Öz:
Dünya futbol piyasasında yaşanan rekabet, kulüpleri transferler aşamasında detaylı bir analiz yapmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda kulüplerin, futbolcu performanslarını değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonuçlarına göre karar almaları gerekmektedir. Bu çalışmada, forvet transferine ihtiyaç duyan bir kulübün oyuncuları değerlendirebilmek için AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ve VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) yönteminin bir arada kullanılmasına dayanan bütünleşik bir yaklaşım ele alınmıştır. Önerilen yaklaşıma göre; öncelikle kriter ağırlıkları AHP yöntemiyle belirlenmekte daha sonra VIKOR yöntemi kullanılarak alternatifler arasında bir sıralama belirlenerek uzlaşık bir çözüme ulaşılmaktadır. Uygulama bölümünde, önerilen yaklaşım yardımıyla forvet oyuncularının performansları değerlendirilmiş ve oyuncular arasında performansa göre bir sıralama yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Football Player Transfer with an Integrated Approach Based on AHP and VIKOR Methods

Öz:
Competition in the world football market forces the football clubs to make a detailed analysis during transfer process. In this context football clubs have to evaluate the performance of football players and make a decision based on the results of these evaluations. In this study, to evaluate the performance of forward football players, an integrated method based on AHP (Analytic Hierarchy Process) and VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) is used. According to the proposed approach, firstly AHP method is used to determine the weights of the criteria and then with the help of VIKOR method the ranking of alternatives are determined and a compromise solution is obtained. In the application section, the proposed approach is used to evaluate the performance of forward football players and a ranking between these players according to the performance is obtained.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEMİRCANLI B, KUNDAKCI N (2015). Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 105 - 129.
Chicago DEMİRCANLI Burak,KUNDAKCI NİLSEN Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30, no.2 (2015): 105 - 129.
MLA DEMİRCANLI Burak,KUNDAKCI NİLSEN Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, 2015, ss.105 - 129.
AMA DEMİRCANLI B,KUNDAKCI N Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 30(2): 105 - 129.
Vancouver DEMİRCANLI B,KUNDAKCI N Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 30(2): 105 - 129.
IEEE DEMİRCANLI B,KUNDAKCI N "Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi." Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, ss.105 - 129, 2015.
ISNAD DEMİRCANLI, Burak - KUNDAKCI, NİLSEN. "Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30/2 (2015), 105-129.