Yıl: 2002 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 48 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması

Öz:
Bu çalışmada, vajinal laktobasillerin tür tayinlerinin yapılması ve tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)'nun karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine başvuran kadınlardan alınan vajinal sürüntü örnekleri standart mikrobiyolojik yöntemlerle incelenmiş ve ayrıca seçici laktobasil besiyerine inoküle edilmiştir. Toplam 200 kadının %59.5'inde normal vajinal flora, %31'inde bakteriyel vajinozis ve %9.5'inde vajinal kandidiyazis saptanmıştır. Bu kadınlardaki laktobasil izolasyon oranları ise sırasıyla %76.5, %45.2 ve %78.9 olarak bulunmuştur. Sürüntü örneklerinin 134'ünden (%67) izole edilen 160 fakültatif anaerob laktobasil suşunun %90.6'sı klasik yöntemlerle tür düzeyinde tanımlanabilmiştir. Çalışmada en sık izole edilen türün L.gasseri (%40) ve L.delbrueckii (%18) olduğu belirlenmiştir. Tür tayininde klasik yöntemlerle PCR'nun karşılaştırılması 66 izolat için yapılabilmiş; bunların 58'i (%87.8) klasik yöntemlerle 7 tür içinde toplanmış ve 8 suş tanımlanamamışken, PCR ile tüm suşlar tanımlanarak 4 farklı tür içinde toplanmıştır. Kırkbeş izolat ise her iki yöntemle de aynı tür olarak tanımlanmış ve testler arası uyumun %68.2 olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Mikrobiyolojik teknikler Kültür ortamı Mikrobiyal duyarlılık testleri Polimeraz zincir reaksiyonu Lactobacillus Vajina hastalıkları

Konular: Biyoloji Mikrobiyoloji

Vaginal lactobacilli and comparison of classic methods with polymerase chain reaction for the identification of lactobacillus species

Öz:
The aim of this study was to identify the vaginal lactobacilli in the species level and to investigate the concordance between classical methods and polymerase chain reaction (PCR) for the typing of these isolates. Vaginal swab samples which have been collected from women who were admitted to the outpatient clinics of Gynaecology Department of our hospital, were examined by standard microbiological methods and additionally were inoculated into selective lactobacilli media. Of 200 subjects, 59.5% have had normal vaginal flora, 31% were diagnosed as bacterial vaginosis and 9.5% as vaginal candidiasis. The lactobacilli isolation rates of these groups were found 76.5%, 45.2% and 78.9%, respectively. A total of 160 facultative anaerob Lactobacillus strains were isolated from 134 (67%) of the swab samples. Of these, 90.6% were identified into species level by classical methods, and the most frequently isolated species in our study was found as L.gasseri (40%), followed by L.delbrueckii (18%). The comparative study was performed only for 66 isolates, and 58 of them (87.8%) were grouped into 7 species while 8 have not been identified by classical methods, however, all of 66 isolates were successfully grouped into 4 species by PCR. Fourty-five of 66 strains have been found to be identical by means of classical methods and PCR, and the concordance between the methods were found 68.2 percent.
Anahtar Kelime: Lactobacillus Vaginal Diseases Microbiological Techniques Culture Media Microbial Sensitivity Tests Polymerase Chain Reaction

Konular: Biyoloji Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Alpay Karaoğlu Ş, TOSUN I, Kilic A (2002). Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. , 41 - 48.
Chicago Alpay Karaoğlu Şengül,TOSUN Ilknur,Kilic Ali Osman Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. (2002): 41 - 48.
MLA Alpay Karaoğlu Şengül,TOSUN Ilknur,Kilic Ali Osman Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. , 2002, ss.41 - 48.
AMA Alpay Karaoğlu Ş,TOSUN I,Kilic A Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. . 2002; 41 - 48.
Vancouver Alpay Karaoğlu Ş,TOSUN I,Kilic A Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. . 2002; 41 - 48.
IEEE Alpay Karaoğlu Ş,TOSUN I,Kilic A "Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması." , ss.41 - 48, 2002.
ISNAD Alpay Karaoğlu, Şengül vd. "Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması". (2002), 41-48.
APA Alpay Karaoğlu Ş, TOSUN I, Kilic A (2002). Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 36(1), 41 - 48.
Chicago Alpay Karaoğlu Şengül,TOSUN Ilknur,Kilic Ali Osman Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 36, no.1 (2002): 41 - 48.
MLA Alpay Karaoğlu Şengül,TOSUN Ilknur,Kilic Ali Osman Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.36, no.1, 2002, ss.41 - 48.
AMA Alpay Karaoğlu Ş,TOSUN I,Kilic A Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2002; 36(1): 41 - 48.
Vancouver Alpay Karaoğlu Ş,TOSUN I,Kilic A Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2002; 36(1): 41 - 48.
IEEE Alpay Karaoğlu Ş,TOSUN I,Kilic A "Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması." Mikrobiyoloji Bülteni, 36, ss.41 - 48, 2002.
ISNAD Alpay Karaoğlu, Şengül vd. "Vajinal laktobasiller ve laktobasillerin tür ayırımında klasik yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonunun karşılaştırılması". Mikrobiyoloji Bülteni 36/1 (2002), 41-48.