Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 26 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi

Öz:
Bu çalışma 2009 ve 2011 yılları arasında Yalova ilinde yürütülmüştür. Çalışmanın amacı BA 29 ayva anacı üzerine aşılı Deveci armut çeşidinde, farklı dozlarda (0, 30, 60, 90 g ağaç‐1) ve farklı uygulama zamanlarında (Uygulama 1: Erken ilkbaharda gözler uyanmadan önce başlayıp hasattan 40‐45 gün önce biten, Uygulama 2: Erken ilkbaharda gözler uyanmadan önce başlayıp hasattan 40‐45 gün önce biten ve hasat sonrası yaprak uygulaması olan, Uygulama 3: Çiçeklenme sonrası başlayıp hasattan 40‐45 gün önce biten, Uygulama 4: Çiçeklenme sonrası başlayıp hasattan 40‐45 gün önce biten ve hasat sonrası yaprak uygulaması olan) verilen azotun meyvelerde mineral madde içerikleri üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Deneme, tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre artan azot dozları meyve azot içeriklerini artırmış, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ve bor içeriklerini etkilememiştir. Diğer besin maddeleri için elde edilen sonuçlar birbirinden farklı şekilde bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri Orman Mühendisliği Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi

Influence of different nitrogen applications on mineral content of fruits in deveci pear variety

Öz:
The experiment was carried out between 2009 and 2011 in Yalova. The aim of this experiment to determine with different nitrogen doses (0, 30, 60, 90 g tree‐1) and application times (Application 1: It starts in early spring before the bud burst and finish 40‐45 days ago from harvest, Application 2: It starts in early spring before the bud burst and finish 40‐45 days ago from harvest and postharvest foliar nitrogen application, Application 3: It starts after blooming and finish 40‐45 days ago from harvest, Application 4: It starts after blooming and finish 40‐ 45 days ago from harvest and postharvest foliar nitrogen application) effects on fruit mineral composition on Deveci pear variety grafted on BA 29 rootstock. The experiment was designed according to randomized block design with three replications. According to our results increasing doses of nitrogen increased the nitrogen content but did not influence the potassium, calcium, magnesium and boron content of fruits. Different results were obtained for other mineral nutrients.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri Orman Mühendisliği Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçay, M.E., 2007. Armut Yetiştiriciliğinde Klon Anaç Kullanımı. Hasad Bitkisel Üretim Ekim 2007, 269:50‐53.
 • Akçay, M.E., Yücer, M.M., 2008. Armut. Hasad Yayıncılık, 95 s İstanbul.
 • Akgül, H. ve Uçgun., K., 2008. M9 Anaçlı Granny Smith Elma çeşidinde farklı azot seviyelerinin verim, kalite ve bazı makro ve mikro besin elementlerinin alımına etkileri. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt I. Konya, 8‐10 Ekim 2008, s. 283‐293.
 • Aktaş, M. ve Ateş, M., 1998. Bitkilerde Beslenme Bozuklukları, Nedenleri ve Tanınmaları, Engin Yayınevi, Ankara, 247 s.
 • Amiri, M.E., Fallahi, E. ve Golchin, A., 2008. Influence of Foliar and Ground Fertilization on Yield, Fruit Quality, and Soil, Leaf, and Fruit Mineral Nutrients in Apple. Journal of Plant Nutrition, 31 (3): 515‐525.
 • Anonim, 1980. Soil and Plant Testing and Analysis as a Basis of Fertilizer Recommendations. F.A.O. Soils Bulletin 38/2, p.95.
 • Anonim, 1981. The Analysis of Agricultural Materials. Second Edition Ministry of Agri. Fisheries and Food RB 427, Replaces Technical Bulletin 27, p. 226.
 • Anonim, 2001. Fertigation Guidelines in High Density Apples and Apple Nurseries in The Okanagan‐ Similkameen. British Columbia Ministry of Agriculture Food and Fisheries, www.agf.gov.bc.ca /treefrt/product/fertigation2001.pdf (Erişim tarihi 16.12.2008).
 • Anonim, 2011. Yalova Meteoroloji İl Müdürlüğü Kayıtları. Anonim, 2014. FAOSTAT production data [online]. Available at http://faostat3.fao.org/faostat‐ gateway/go/to/download/Q/QV/E (Erişim tarihi: 12.09.2015)
 • Bozkurt, M.A., Çimrin, K.M. ve Gülser, F., 2000. Elma ağaçlarında azotlu ve fosforlu gübrelemenin yaprak mineral kompozisyonuna ve gelişmeye etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi 6 (2): 30‐34.
 • Bouyoucos, G.J., 1951. A recalibration of hydrometer method for making mechanical analysis of soils. Agronomy J., 43:434‐438.
 • Bremner, J.M., 1965. Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties. (Ed. CA Black). Amer. Soc. Agr. Inc. Publisher Agronomy Series No:9 Madison USA. pp 1179‐1237.
 • Bright, J., 2005. Apple and pear nutrition. NSW Department of Primary Industries, http://www.dpi.nsw.gov.au /__data/assets/pdf_file/0004/41485/Apple_and_p ear_nutrition_‐_Primefact_85.pdf (erişim tarihi, 26.10.2008).
 • Çağlar, K.Ö., 1958. Toprak Bilgisi. A.Ü.Z.F. Yayınları. Yayın No:10, Ankara, 286 s.
 • Çimrin, K.M., Bozkurt, M.A. ve Akıncı, İ.E., 2000. Azot ve fosforun biberin (Capsicum annuum L.) meyve ve yaprak besin elementi içeriğine etkisi.Fen ve Mühendislik Dergisi, 3 (2):174‐181.
 • Hart, J., Righetti, T., Stevens, B., Stebbins, B., Lombard, P., Burkhart, D., Buskirk, P.V., 1997. Fertilizer Guide Pears. Oregon State University http://extension. oregonstate.edu/catalog/pdf/fg/fg59‐e.pdf (Erişim tarihi, 22.01.2008).
 • Jackson, M.L., 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall. Inc. New York, p.183.
 • Kacar, B., 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri II. Bitki Analizleri. A.Ü.Z.F Yayınları:453, Ankara, 646 s.
 • Kacar, B., 1994. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri:III Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları:3, Ankara, 703 s.
 • Lindsay, W.L. and Norvell, W.A., 1969. Development of a DTPA Micro nutrient Soil Test. Agron. Abs., p.84
 • Lott, W.L., Gallo, J.P. and Medaff, J.C., 1956. Leaf Analysis Technic in Coffee Research. Ibec. Research Institute II.: 21‐24.
 • Nava, G. and Dechen, A.R., 2009. Long‐term Annual Fertılızatıon Wıth Nıtrogen and Potassıum Affect Yıeld and Mıneral Composıtıon of ‘Fujı’ Apple. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), v.66, n.3, p.377‐385.
 • Neto, C.B., Carranca, C., Varennes, A., Oliveira, C., Clemente, J., Sobreiro, J., 2006. Nitrogen Use Efficiency of Drip‐irrigated ‘Rocha’ Pear Trees. Acta Horticulturae, 721: 337‐342.
 • Olsen, S.R., Cole, V., Watanable, F.S. and Dean, L.A., 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils by Extraction With Sodium Bicarbonate. USDA Circular 939, USDA. U.S. Government Printing Office, Washington, DC.
 • Özelkök, S., Kaynaş, K., Büyükyılmaz, M., 1995. Üretimi Öngörülen Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Derim Sonrası Fizyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yayın No:48. Yalova.
 • Pacheco, C., Calouro, F., Vieira, S., Santos, F., Neves, N., Curado, F., Franco, J., Rodrigues, S. and Antunes, D., 2008. Influence of Nitrogen and Potassium on Yield, Fruit Quality and Mineral Composition of Kiwifruit. Internatıonal Journal of Energy and Envıronment 1 (2): 9‐15.
 • Raese, J.T., 1997. Cold tolerance, yield, and fruit quality of 'd'Anjou' Pears influenced by nitrogen fertilizer rates and time of application. Journal of Plant Nutrıtıon, 20 (7&8): 1007‐1025.
 • Raese, J.T. and Drake, S.R., 1997. Nitrogen fertilization and elemental composition affects fruit quality of 'Fuji' Apples. Journal of Plant Nutrition 20 (12): 1797‐ 1809.
 • Swiatkiewicz, I.D. and Blaszczyk, J., 2009. Effect of Calcium Nitrate Spraying on Mineral Contents and Storability of ‘Elise’ Apples. Polish J. of Environ.
 • Stud. Vol. 18, No. 5, 971‐976 Wolf, B., 1971. The determination of boron in soil ekstracts, plant material components, manures, waters and nutrient solutions. Soil Science and Plant Analysis. 2 (5): 363‐374.
 • Yelboğa, K., 2007. Meyve Ağaçlarında Kış Rezervi Olarak Azotun Önemi. Hasad Bitkisel Üretim 260:60‐63.
APA Uysal E, AKÇAY M (2015). Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. , 19 - 26.
Chicago Uysal Erdinç,AKÇAY Mehmet Emin Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. (2015): 19 - 26.
MLA Uysal Erdinç,AKÇAY Mehmet Emin Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. , 2015, ss.19 - 26.
AMA Uysal E,AKÇAY M Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. . 2015; 19 - 26.
Vancouver Uysal E,AKÇAY M Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. . 2015; 19 - 26.
IEEE Uysal E,AKÇAY M "Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi." , ss.19 - 26, 2015.
ISNAD Uysal, Erdinç - AKÇAY, Mehmet Emin. "Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi". (2015), 19-26.
APA Uysal E, AKÇAY M (2015). Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 4(1), 19 - 26.
Chicago Uysal Erdinç,AKÇAY Mehmet Emin Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi 4, no.1 (2015): 19 - 26.
MLA Uysal Erdinç,AKÇAY Mehmet Emin Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, vol.4, no.1, 2015, ss.19 - 26.
AMA Uysal E,AKÇAY M Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi. 2015; 4(1): 19 - 26.
Vancouver Uysal E,AKÇAY M Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi. 2015; 4(1): 19 - 26.
IEEE Uysal E,AKÇAY M "Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi." Akademik Ziraat Dergisi, 4, ss.19 - 26, 2015.
ISNAD Uysal, Erdinç - AKÇAY, Mehmet Emin. "Farklı azot uygulamalarının deveci armut çeşidinde meyvelerde mineral madde içeriği üzerine etkisi". Akademik Ziraat Dergisi 4/1 (2015), 19-26.