Yıl: 2014 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 131 - 138 Metin Dili: Türkçe

SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ

Öz:
Amaç: Bu çalışmada suça karışmış ergenlerin sosyodemografi k özellikleri ve psikiyatrik tanılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına 2008-2011 yılları arasında adli değerlendirme için başvuran 19 ergenin dosya bilgileri retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuçlar: Olguların yaşları 13 ile 17 yaş arasında olup çoğunluğu erkek ergenler oluşturuyordu. Karıştığı iddia edilen suçun niteliği daha çok cinsel istismardı. En sık saptanan psikiyatrik hastalık Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu idi. Olgularda çoğunluğunda Mental Retardasyon olduğu saptandı. Tartışma: Ergenleri suça iten faktörler arasında psikopatoloji varlığı da önemli bir risk etmeni olabilir. Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmeti sunmak adına suça karışan çocuk ve ergenlerin adli sürecin her aşamasında rehabilitasyonları, takipleri ve ruhsal tedavilerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

PSYCHIATRIC ASSESSMENT OF ADOLESCENT DELINQUENTS: CASE SERIES

Öz:
Objective: This study aimed to evaluate psychiatric diagnoses and sociodemographic factors of adolescent delinquents. Method: Medical charts of nineteen adolescents referred to Ankara University, Department of Child and Adolescent Psychiatry for forensic evaluation between dates 2008 and 2011 were examined retrospectively. Results: The age range of cases reviewed was between 13 and 17 years and predominant gender was male. The most common alleged crime was sexual abuse. The most common psychiatric diagnosis determined was Attention Defi cit Hyperactivity Disorder. Majority of the cases had mental retardation. Discussion: Presence of psychopathology might be an important risk factor among the causes that increase the vulnerability for delinquency. Rehabilitation, follow up and psychiatric treatment of juvenile delinquents through each stage of legal processes are considered to be a requirement in terms of providing preventive and protective mental health service.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • Andrews DA, Bonta J (1998) The Psychology of Criminal Conduct (2nd ed.), Anderson Publishing, Cincinnati, OH.
 • Barkley RA, Fischer M, Smallish L ve ark. (2004) Young adult follow up of hyperactive children: antisocial activities and drug use. J Child Psychol Psychiatry 45: 195-211.
 • Başar F (1992) Ankara Kalaba Islahevinde Kalan 15-18 Yaş Grubu Ergenlerin Suça Yönelmelerinde Ailenin Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Brook JS, Whiteman M, Finch SJ (1996) Young adult drug use and deliquency: Chilhood ancedents and adolescent mediators. J Am Acad Child Adolesc Pychiatry 35: 1584-1592.
 • Caldwell MR, Wiebe RP, Cleveland H (2006) The infl uence of future certainty and contextual factors on delinquent behavior and school adjustment among African American adolescents. J Youth Adolesc 35: 591-602.
 • Cottle, Cindy C, Ria J ve ark. (2001) The prediction of criminal recidivism in juveniles. Crim Justice Behav 28: 367-374.
 • Duncan RD, Kennedy WA, Patrick CJ (1995) Four-factor model of recidivism in male juvenile offenders. J Clin Child Psychol 24: 250-257.
 • Farrington, David P (1997) Human development and criminal careers. The Oxford Handbook of Criminology içinde, M Maguire, R Morgan ve R Reiner (ed) Oxford University Press, New York, s: 361-409.
 • Farrington DP, Loeber R (2000) Epidemiology of juvenile violence. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 9: 733-748.
 • Gibbons DC (1987) Society, Crime, And Criminal Behavior. Fifth Edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
 • Hancı H, Ege B (1993) İzmir’de suç işleyen çocukların sosyolojik özellikleri. Adli Tıp Dergisi 9: 3-9.
 • Hechtman L, Weiss G (1986) Contolled prospective fi fteen year follow up of hyperactives as adults: Non medical drug and alcohol use and antisocial behavior. Am J Ortopsychiatry 54: 415-425.
 • Kierkegaard-Sorensen LD, Mednick SA (1977) A prospective study of predictors of criminality: A description of registered criminality in high-risk and low-risk families. Biosocial Bases of Criminal Behaviour içinde, SA Mednick ve KO Christiansen (ed) Gardner Press, New York.
 • Küçüker H (2001) Suç Davranışında Bulunan Çocukların Sosyodemografi k Özellikleri ve Olası Suça İtilme Nedenleri. Yayımlanmamış Uzmanlık tezi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Lahey BB, Loeber R, Burke JD ve ark. (2005) Predicting future antisocial personality disorder in males from a clinical assessment in childhood. J Consult Clin Psychol 73: 389-399.
 • Ok A (1989) Kurumlar ve Suçlu Çocuklar. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özkan H (1995) Ailenin Bazı Özelliklerinin Çocu- ğun Suça Yöneliminde Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Manuzza S, Klein RG, Bessler A ve ark. (1998) Adult psychiatric status of hyperactive boys grown up. Am J Psychiatry 155: 493-498.
 • Mannuzza S, Klein RG, Moulton JL (2008) Lifetime criminality among boys with attention defi - cit hyperactivity disorder: a prospective follow-up study into adulthood using offi cial arrest records. Psychiatry Res 160: 237-246.
 • Mitchell S, Rosa P (1981) Boyhood behaviour problems as precursors of criminality: A fi fteenyear follow-up study. J Child Psychol Psychiatry 22: 19-33.
 • Murray J, Farrington DP (2010) Risk factors for conduct disorder and delinquency: key fi ndings from longitudinal studies. Can J Psychiatry 55: 633-642.
 • Rasmussen P, Gillberg C (2001) Natural outcome of DEHB with developmental coordination disorder at age 22 years: A controlled longitudinal community based study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 45: 192-202.
 • Ruchkin VV, Koposov R, Vermeiren R ve ark. (2003) Psychopathology and age at onset of conduct problems in juvenile delinquents. J Clin Psychiatry 64: 913-920.
 • Satterfi eld JH, Faller KJ, Crinella FM ve ark. (2007) A 30 year old perspective follow up study of hyperactive boys with conduct problems: adult criminality. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 46: 601-610.
 • Sezal İ (2003) Sosyolojiye Giriş. Martı yayınları, Ankara.
 • Sutherland EH, Cressey DR, Luckenbill DF (1992) Principles of Criminology. A Division of Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc., Lanham.
 • Şenol S (2008) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde, Çuhadaroğlu Çetin ve ark. (ed) Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, s: 293-311.
 • Thornberry TP (2003) Gangs and Delinquency in Developmental Perspective. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Uluğtekin S (1991) Hükümlü Çocuk ve Yeniden Toplumsallaşma. Bizim Büro, Ankara.
 • Yavuzer H (1981) Psikososyal Açıdan Çocuk Suç- luluğu. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Yavuzer H, Güngörmüs OM (1988) Suçlu çocuklarda yakın çevre özellikleri. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Serbest Bildiriler, s: 1000-1003, 19-23 Eylül 1988, GATA, Ankara.
APA ŞİRELİ Ö, UĞUR Ç, YAYLALI H, DUMAN SADAY N, GÜL B, GÜNAY M, KILIÇ H, GÜRKAN C, KILIÇ B (2014). SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. , 131 - 138.
Chicago ŞİRELİ Özlem,UĞUR Çağatay,YAYLALI Hülya,DUMAN SADAY Nagihan,GÜL Betül,GÜNAY Merve,KILIÇ Hilal Tuğba,GÜRKAN C. Kağan,KILIÇ BİRİM GÜNAY SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. (2014): 131 - 138.
MLA ŞİRELİ Özlem,UĞUR Çağatay,YAYLALI Hülya,DUMAN SADAY Nagihan,GÜL Betül,GÜNAY Merve,KILIÇ Hilal Tuğba,GÜRKAN C. Kağan,KILIÇ BİRİM GÜNAY SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. , 2014, ss.131 - 138.
AMA ŞİRELİ Ö,UĞUR Ç,YAYLALI H,DUMAN SADAY N,GÜL B,GÜNAY M,KILIÇ H,GÜRKAN C,KILIÇ B SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. . 2014; 131 - 138.
Vancouver ŞİRELİ Ö,UĞUR Ç,YAYLALI H,DUMAN SADAY N,GÜL B,GÜNAY M,KILIÇ H,GÜRKAN C,KILIÇ B SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. . 2014; 131 - 138.
IEEE ŞİRELİ Ö,UĞUR Ç,YAYLALI H,DUMAN SADAY N,GÜL B,GÜNAY M,KILIÇ H,GÜRKAN C,KILIÇ B "SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ." , ss.131 - 138, 2014.
ISNAD ŞİRELİ, Özlem vd. "SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ". (2014), 131-138.
APA ŞİRELİ Ö, UĞUR Ç, YAYLALI H, DUMAN SADAY N, GÜL B, GÜNAY M, KILIÇ H, GÜRKAN C, KILIÇ B (2014). SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 21(2), 131 - 138.
Chicago ŞİRELİ Özlem,UĞUR Çağatay,YAYLALI Hülya,DUMAN SADAY Nagihan,GÜL Betül,GÜNAY Merve,KILIÇ Hilal Tuğba,GÜRKAN C. Kağan,KILIÇ BİRİM GÜNAY SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21, no.2 (2014): 131 - 138.
MLA ŞİRELİ Özlem,UĞUR Çağatay,YAYLALI Hülya,DUMAN SADAY Nagihan,GÜL Betül,GÜNAY Merve,KILIÇ Hilal Tuğba,GÜRKAN C. Kağan,KILIÇ BİRİM GÜNAY SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.21, no.2, 2014, ss.131 - 138.
AMA ŞİRELİ Ö,UĞUR Ç,YAYLALI H,DUMAN SADAY N,GÜL B,GÜNAY M,KILIÇ H,GÜRKAN C,KILIÇ B SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2014; 21(2): 131 - 138.
Vancouver ŞİRELİ Ö,UĞUR Ç,YAYLALI H,DUMAN SADAY N,GÜL B,GÜNAY M,KILIÇ H,GÜRKAN C,KILIÇ B SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2014; 21(2): 131 - 138.
IEEE ŞİRELİ Ö,UĞUR Ç,YAYLALI H,DUMAN SADAY N,GÜL B,GÜNAY M,KILIÇ H,GÜRKAN C,KILIÇ B "SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 21, ss.131 - 138, 2014.
ISNAD ŞİRELİ, Özlem vd. "SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21/2 (2014), 131-138.