Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 119-120 Sayfa Aralığı: 195 - 222 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları

Öz:
Hukukun diğer alanlarına nazaran daha dinamik bir yapıyı haiz olan uluslararası hukukta sürekli yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Özel Hassas Deniz Alanı kavramı da söz konusu yeni kavramlardan biridir. Bu makalede Özel Hassas Deniz Alanları kavramının nasıl ortaya çıktığı ve Özel Hassas Deniz Alanı olarak tespit edilen alanlar için uygulanacak hukuki rejimin muhtevası mevzu bahis edilmiştir. Deniz çevresinin korunması açısından hayati önem taşıyan önlemler öngören kavramın Uluslararası Deniz Hukuku doktrininde ve IMO ajandasında giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Bu makale, kavramın sadece hukuki tanımını ve kavramın öngördüğü hukuki rejimi incelememektedir. Uygulamadaki örnekler ve IMOnun kavrama ilişkin yaklaşımı da masaya yatırılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Denizcilik Uluslararası İlişkiler

-

Öz:
At Public international law sphere, which has a more dynamic structure than other branches of law, always new concepts emerge. Particularly Sensitive Sea Areas is one of them. In this article, emergence of the concept of Particularly Sensitive Sea Area and the legal regime which will be applied for the areas designated as Particularly Sensitive Sea Area are explained. It is overt that this concept, which has a vital importance for Protection of the Marine Environment, has been getting more importance at doctrine of the Law of the Sea and on IMO s agenda. In this article, not only legal definition of the concept and its legal regime are examined. Examples in practice and IMO s approach to concept are well laid on the table.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Denizcilik Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Agustin Blanco-Bazan, "The IMO guidelines on Particular Sensitive Sea Areas (PSSAs) - Their possible application to the protection of under water cultural heritage", Marine Policy, Cilt: 20, Sayı: 4
 • Alexander Lott, "Marine Environmental Protection and Transboundary Pipeline Projects: A Case Study of the Nord Stream Pipeline", Merkourios: Utrecht Journal of International and European Law, Cilt: 27
 • Burns H. Westou, "Nuclear Weapons Versus International Law: A Contextual Reassessment", McGill Law Journal, Cilt: 28, 1983
 • Cahit İstikbal, "Özel Duyarlı Deniz Alanlarının Seyir Güvenliği Boyutu", Ed. Bayram Öztürk, Çetin Keskin, Özel Duyarlı Deniz Alanları (PSSA), TÜDAV Eğitim Yayınları, No: 10
 • Chelsea Purvis, "Coastal State Jurisdiction Under UNCLOS: The Shen Neng 1 Grounding on the Great Barrier Reef", The Yale Journal of International Law, Cilt: 36, Sayı: 207, 2011
 • Donald R. Rothwell, "Navigational Rights and Freedoms in the Asia Pacific Following Entryinto Force of the Law of the Sea Convention", Virginia Journal of International Law, Cilt: 35, 1994-95
 • Dorothee Andrzejewski, "Marine environmental protection from shipping activities in the Baltic Sea", basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Lund University - Faculty of Law, 2010
 • Elif Uzun, "Tehlikeli Madde Taşıyan Ticaret Gemileri Hakkında Milletlerarası Standartlar ve Boğazlardan Geçiş", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 23, Sayı: 1-2, 2003
 • Gerard Peet, "Particularly Sensitive Sea Areas - A Documentary History", The International Journal of Marine and Coastal Law, Cilt: 9, Sayı: 4, 1994
 • Gürcan Balık, "Uluslararası Deniz Hukukunda Deniz Çevresinin Korunması ve Özel Duyarlı Deniz Alanlarının Uluslararası Hukuktaki Dayanağı", Ed. Bayram Öztürk, Çetin Keskin, Özel Duyarlı Deniz Alanları (PSSA), TÜDAV Eğitim Yayınları, No: 10
 • Hélène Lefebvre-Chalain, "Fifteen Years of Particularly Sensitive Sea Areas: A Concept in Development", Ocean And Coastal Law Journal, Cilt: 13, Sayı: 1, 2007
 • Helmut Tuerk, Reflections on the Contemporary Law of the Sea, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, "The Adequacy of theLaw of the Seaand International Environmental Law tot he Marine Arctic: Integrated Ocean Management and Shipping", Michigan State International Law Review, Cilt: 22, Sayı: 1
 • Jale Nur Ece, "İstanbul Boğazındaki Deniz Kazalarının Seyir ve Çevre Güvenliği Açısından Analizi ve Zararsız Geçiş Koşullarında Değerlendirilmesi", Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2005
 • James Kraska, Maritime Power and the Law of theSea: Expeditionary Operations in World Politics, New York: Oxford University Press, 2011
 • Jon M. Van Dyke ve Sherry P. Broder, "Particularly Sensitive Sea Areas-Protecting The Marine Environment in The Territorial Seas And Exclusive Economic Zones", Denver Journal of International Law and Policy, Cilt: 40, Sayı: 1-3, 2012
 • Jose A. de Yhturriaga, Straits Usedfor International Navigation – A Spanish Perspective, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1991
 • Julian Roberts, Aldo Chircop ve Sian Prior, "Area-based Management on the High Seas: Possible Application of the IMO's Particularly Sensitive Sea Area Concept", The International Journal Marine and Coastal Law, Cilt: 25, 2010
 • Julian Roberts, Martin Tsamenyi, Tim Workman ve Lindy Johnson, "The Western European PSSA proposal: a "politically sensitive sea area"", Marine Policy, Cilt: 29, 2005 Julian Roberts, "Protecting Sensitive Marine Environments: The Role and Application of Ships' Routeing Measures", The International Journal of Marine and Coastal Law, Cilt: 20, Sayı: 1, 2005
 • Kristina Gjerde ve David Freestone, "Particularly Sensitive Sea Areas - An Important Environmental Concept at a Turning-point", The International Journal of Marine And Coastal Law, Cilt: 9, Sayı: 4, 1994
 • Kristina M. Gjerde ve David Ong, "Protection of Particularly Sensitive Sea Areas Under International Marine Environmental Law - Report of the International Meeting of Legal Experts on Particularly Sensitive Sea Areas University of Hull, 20-21 July 1992", Marine Pollution Bulletin, Cilt: 26, Sayı: 1, 1993
 • Kristina M. Gjerde, "IMO", The International Journal of Marine and Coastal Law, Cilt: 14, Sayı: 3, 1999
 • Lynda M. Warren ve Mark W. Wallace, "The Donaldson Inquiryandits Relevanceto Particularly Sensitive Sea Areas", The International Journal of Marine and CoastalLaw, Cilt: 9, Sayı: 4, 1994
 • Markus Detjen, "The Western European PSSA -Testing a unique international concept to protect imperilled marineeco systems", Marine Policy, Cilt: 30, 2006
 • Markus J. Kachel, Particularly Sensitive Sea Areas - Vulnerable Marine Areas The IMO’s Role in Protecting, Berlin: Springer Yayınevi, 2008
 • Michael A. Becker, "The Shifting Public Order of the Oceans: Freedom of Navigation and the Interdiction of Ships at Sea", Harvard International Law Journal, Cilt: 46, Sayı: 1, 2005
 • Nihan Ünlü, "Particularly Sensitive Sea Areas: Past, Present and Future", WMU Journal of Maritime Affairs, Cilt: 3, Sayı: 2, 2004
 • Nilüfer Oral, "The Regime of Straits: Safety, Security and Protection of the Marine Environment", Ed. Harry N. Scheiber ve Jin-Hyun Paik, Regions, Institutions, and Law of the Sea, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013
 • Nilüfer Oral, "PSSA for the Black Sea", University of Hawai'i Law Review, Cilt: 35, Sayı: 787, 2013
 • Peter Ottesen, Stephen Sparkes ve Colin Trinder, "Shipping Threats and Protection of the Great Barrier Reef Marine Park-The Role of the Particularly Sensitive Sea Area Concept", The International Journal of Marine and Coastal Law, Cilt: 9, Sayı: 4, 1994
 • Robert C. Beckman, "PSSAs and Transit Passage - Australia's Pilotage System in the Torres Strait Challenges the IMO and UNCLOS", Ocean Development & International Law, Cilt: 38, Sayı: 4, 2007
 • Sarah Wolf, "Marine Protected Areas", Ed. Rüdiger Wolfrum, The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, New York: Oxford University Press, 2008
 • Selman Öğüt, "Kanal İstanbul Projesinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 10, Sayı: 38, 2014
 • Sinan Misilli, "Açık Denizlerin Serbestliği, Gemilerin Uyrukluğu ve Bayrak Devleti Münhasır Yargı Yetkisi Arasındaki İlişkinin Teamül Hukuku, Konvansiyonlar ve Mahkeme Kararları Işığında İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 18, Sayı: 1, 2014
 • Şule Anlar Güneş, "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cit: 56, sayı: 2, 2007
 • Thomas Dux, Specially Protected Marine Areas in the Exclusive Economic Zone (EEZ): The Regime for the Protection of Specific Areas of the EEZ for Environmental Reasons Under International Law, Münster: LIT Verlag, 2011
 • Ylva Uggla, "Environmental Protection and the Freedom of the High Seas: The Baltic Sea as a PSSA from a Swedish Perspective", Marine Policy, Cilt: 31, 2007
 • Yoshifumi Tanaka, The International Law of TheSea, New York: Cambridge University Press, 2012 Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk İngilizce Özetli Ders Kitabı, İstanbul: Legal Yayınevi, 2012
 • KARARLAR ve RAPORLAR
 • IMO, Assembly, Guidelines for the Designation of Special Areas and the Identification of Particularly Sensitive Areas, Resolution A.720 (17) 6 Kasım 1991
 • IMO, Assembly, Guidelines for the Designation of Special Areas Under MARPOL 73/78 and Guidelines for the Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas, Resolution A.927 (22), 19 Kasım 2002
 • IMO, Assembly, ProceduresfortheIdentification of Particularly Sensitive Sea Areas and the Adoption of Associated Protective measures and Amendments to the Guidelines Contained in Resolution A.720 (17), Resolution A. 885 (21), 25 Kasım 1999
 • IMO, Assembly, Revised Guidelines for the Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas, Resolution A. 982 (24), 1 Aralık 2005
 • IMO, Assembly, Use of Pilotage Services in the Torres Strait and Great Barrier Reef Area, Resolution A.619 (15), 19 Kasım 1987
 • IMO, MEPC, Identification of the Archipelago of Sabana-Camaghey as a Particularly Sensitive Sea Area, Resolution MEPC.74 (40), 25 Eylül 1997
 • IMO, MEPC, Identification of the Great Barrier Reef Region as a Particularly Sensitive Area, Annex, IMO Marine Environment Protection Committee, Res. 44 (30), 16 Kasım 1990
 • IMO, MEPC, List Of Special Areas Under Marpol And Paricularly Sensitive Sea Areas, MEPC.1/Circ.778, 26 Ocak 2012
 • Secretariat of the Convention on Biological Diversity, The International Legal Regime of The High Seas and The Seabedbeyond the Limits of National Jurisdiction and Options for Cooperation for the Establishment of Marine Protected Areas (MPAs) in Marine Areas Beyond The Limits of National Jurisdiction, CBD Technical Series No. 19, 2005
 • İNTERNET SİTELERİ
 • http://www.bbc.com/news/health-21457149
 • http://www.nti.org/media/pdfs/aptseabd.pdf
 • http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-05/ships-pollution.xml
 • http://atlantis.denizcilik.gov.tr/imo/TR/19Marpol.aspx
APA ÖĞÜT S (2014). Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. , 195 - 222.
Chicago ÖĞÜT SELMAN Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. (2014): 195 - 222.
MLA ÖĞÜT SELMAN Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. , 2014, ss.195 - 222.
AMA ÖĞÜT S Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. . 2014; 195 - 222.
Vancouver ÖĞÜT S Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. . 2014; 195 - 222.
IEEE ÖĞÜT S "Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları." , ss.195 - 222, 2014.
ISNAD ÖĞÜT, SELMAN. "Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları". (2014), 195-222.
APA ÖĞÜT S (2014). Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(119-120), 195 - 222.
Chicago ÖĞÜT SELMAN Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.119-120 (2014): 195 - 222.
MLA ÖĞÜT SELMAN Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.119-120, 2014, ss.195 - 222.
AMA ÖĞÜT S Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 9(119-120): 195 - 222.
Vancouver ÖĞÜT S Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 9(119-120): 195 - 222.
IEEE ÖĞÜT S "Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları." Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.195 - 222, 2014.
ISNAD ÖĞÜT, SELMAN. "Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları". Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/119-120 (2014), 195-222.