Yıl: 2004 Cilt: 52 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 115 - 121 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 31-03-2023

Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis

Öz:
Fagerstom nikotin bağımlılık testi (FNBT), sıklıkla nikotinin fiziksel bağımlılığını ölçmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, FNBT ue sigara içme ağırlığı indeksi (SlAl)'nin Türk sigara içicilerinde faydasını belirlemeyi ue FHBT'nin Türkçe versiyonunda itemler arası ilişkisini faktör analizi ile göstermeyi amaçladık. Yüzdört (%61.5) 'ü erkek, 65 (%38.5) "ı kadın toplam 169 sigara içicisine FHBT'nin Türkçe versiyonu uygulandı. Yüzaltmışdokuz kişiden rastgeie seçilen 52 sigara içicisine testretest güvenirlilik analizi için uygulandı. FNBT'nin Türkçe uersiyonu orta derecede güvenilir bulundu (Cronbach alfa: 0.56). FHBT'nin üçüncü sorusu (vazgeçemeyeceğiniz sigara) sorular arasında güuenirliği en zayıf olan idi (p< 0.05). Faktör l, soru l (uyandıktan sonraki ilk sigara), soru 4 (günde içilen sigara sayısı), soru 5 (sabah, saatlerinde içilen sigara miktarı), soru 6 (hasta olduğunda sigara içme durumu), soru 2 (sigara içmenin yasak olduğu yerlerde sigarasız olma durumu), faktör 2 soru 3'le farklı bir şekilde ayrıldı. Soru 3, total skor ile anlamlı korelasyon göstermiyordu ue bu soruya verilen yanıt testretest arasında anlamlı idi (p< 0.05). FNBT'nin Türkçe versiyonu, sigara bırakma polikliniklerinde nikotin bağımlılığını değerlendirmede ölçüm metodu olarak kullanılabilir. Ancak üçüncü soru vurgulanmalı ve sigara içicilerinin bu soruyu anlamasına yardımcı olunmalıdır.
Anahtar Kelime: Reproducibility of Results Tobacco Use Disorder

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1.Raw M, Anderson P, Batra A, et al. WHO Europe eviden- ce based recommendations on the treatment of tobacco dependence. Tobacco Control 2002; 11:44- 6.
 • 2.Joint Committee on Smoking and Health. Smoking and health: Physician responsibility; a statement of the Joint Committee on Smoking and Health. Chest 1995; 198: 201-8.
 • 3.A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence. A US Public Health Service Report. JAMA 2000; 283: 3244-54.
 • 4.Department of Health and Human Services. The health benefits of smoking cessation: A report of the Surgeon General. Washington, DC: Government Printing Office, [DHHS publication no (CDC) 1990; 90-8416).
 • 5.US Department of Health and Human Services. The he alth consequences of smoking: Nicotine dependence, a report of the Surgeon General. Rockville, MD: Author 1988.
 • 6.Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker, et al. The Fagerst- rom test for nicotine dependence: A revision of the Fa- gerstrom tolerance questionnaire. British Journal of Ad- diction 1991; 86: 1119-27.
 • 7.Pomerleau CS, Carton SM, Lutzke ML, el at. Reliability of the Fagerstrom tolerance questionnaire and the Fagerst- rom test for nicotine dependence. Addictive Behaviors 1994; 19: 33-9.
 • 8.European Medical Association Smoking or Health. Gu- idelines on smoking cessation for general practitioners and other health professionals. Mon Arch Chest Dis 1997; 52: 282-4.
 • 9.Fagerstrom KO, Kunze M, Schoberbeger, et al. Nicotine dependence uersus smoking prevalence: Comparisons among countries and categories of smokers. Tobacco Control 1996; 5: 52-6.
 • 10.Becona E, Vazquez. The Fagerstrom test for nicotine de pendence in a Spanish sample. Psychological Reports 1998; 83: 1455-8.
 • 11.Bilir N, Doğan BG, Yildiz AN. Smoking behaviour and at- titudes. Ankara-Turkey. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Yayın ho. 8. Ankara, 1997.
 • 12.Payne TJ, Smith PO, McCracken IM, et al. Assessing ni cotine dependence: A comparison of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire (FTQ) with the Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) in a clinical sample. Addiction Behaviors 1994; 19: 307-17.
 • 13.Dijkstra A, Bakker M, De Vries H. Subtypes within a sample of precontemplating smokers: A preliminary extension of the stages of change. Addictive Behaviors 1997; 22: 327-37.
 • 14.Etter JF, Due TV, Perneger TV. Validity of the Fagerstrom test for nicotine dependence and of the heavines of smoking index among relatively light smokers. Addiction 1999; 94: 269-81.
APA UYSAL M, KADAKAL F, KARŞIDAĞ Ç, BAYRAM N, UYSAL Ö, YILMAZ V (2004). Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. , 115 - 121.
Chicago UYSAL M. Atilla,KADAKAL Figen,KARŞIDAĞ Çağatay,BAYRAM Nazan Gülhan,UYSAL Ömer,YILMAZ Veysel Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. (2004): 115 - 121.
MLA UYSAL M. Atilla,KADAKAL Figen,KARŞIDAĞ Çağatay,BAYRAM Nazan Gülhan,UYSAL Ömer,YILMAZ Veysel Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. , 2004, ss.115 - 121.
AMA UYSAL M,KADAKAL F,KARŞIDAĞ Ç,BAYRAM N,UYSAL Ö,YILMAZ V Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. . 2004; 115 - 121.
Vancouver UYSAL M,KADAKAL F,KARŞIDAĞ Ç,BAYRAM N,UYSAL Ö,YILMAZ V Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. . 2004; 115 - 121.
IEEE UYSAL M,KADAKAL F,KARŞIDAĞ Ç,BAYRAM N,UYSAL Ö,YILMAZ V "Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis." , ss.115 - 121, 2004.
ISNAD UYSAL, M. Atilla vd. "Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis". (2004), 115-121.
APA UYSAL M, KADAKAL F, KARŞIDAĞ Ç, BAYRAM N, UYSAL Ö, YILMAZ V (2004). Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tüberküloz ve Toraks, 52(2), 115 - 121.
Chicago UYSAL M. Atilla,KADAKAL Figen,KARŞIDAĞ Çağatay,BAYRAM Nazan Gülhan,UYSAL Ömer,YILMAZ Veysel Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tüberküloz ve Toraks 52, no.2 (2004): 115 - 121.
MLA UYSAL M. Atilla,KADAKAL Figen,KARŞIDAĞ Çağatay,BAYRAM Nazan Gülhan,UYSAL Ömer,YILMAZ Veysel Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tüberküloz ve Toraks, vol.52, no.2, 2004, ss.115 - 121.
AMA UYSAL M,KADAKAL F,KARŞIDAĞ Ç,BAYRAM N,UYSAL Ö,YILMAZ V Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tüberküloz ve Toraks. 2004; 52(2): 115 - 121.
Vancouver UYSAL M,KADAKAL F,KARŞIDAĞ Ç,BAYRAM N,UYSAL Ö,YILMAZ V Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tüberküloz ve Toraks. 2004; 52(2): 115 - 121.
IEEE UYSAL M,KADAKAL F,KARŞIDAĞ Ç,BAYRAM N,UYSAL Ö,YILMAZ V "Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis." Tüberküloz ve Toraks, 52, ss.115 - 121, 2004.
ISNAD UYSAL, M. Atilla vd. "Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis". Tüberküloz ve Toraks 52/2 (2004), 115-121.