Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 523 - 548 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Öz:
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun yürürlüğe girme- siyle bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk yasal zemine kavuş- turulmuş oldu. Bu Kanunun 18 inci maddesine göre taraflar, arabuluculuk faaliyeti so- nunda uyuşmazlık konuları hakkındaki mutabakatlarını göstermek üzere bir anlaşmabelgesi hazırlayabilirler. Bu anlaşma belgesi, tarafların imzalarının yanısıra arabulucu- nun imzasını ihtiva edecektir. Bu çalışmanın amacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda ha- zırlanan anlaşma belgesinin hukuki niteliğinin ve bu belgenin bir dava sırasında veyatahkimde delil olarak kullanılmasının mümkün olup olmayacağı noktasında yapılacaktartışmalara katkıda bulunmaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Legal Status of Settlement Agreement Reached as a Result of Mediation

Öz:
With the coming into effect Mediation in Civil Disputes Act No. 6100, alternativedispute resolution method, mediation, has been crossed to legal background. Accord- ing to article 18 of this Act, parties can prepare an agreement document end of medi- ation activity to show their meeting of minds about cases under dispute. This agree- ment document will include signature of mediator in addition to signatures of parties.Purpose of this study is to contribute to determining of legal characteristics of theagreement document prepared end of mediation activity and to discussions underpoint of whether possible using this document as proof in a litigation or arbitration.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • AKİL, Cenk, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Sulh ve Sulh Yoluyla Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Meselesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 16, Sayı: 1, (s. 1-18). BURNS, Robert P., “The Enforceability of Mediated Agreement: An Essay on Legitimation and Process Integrity”, Ohio State Journal on Dispute Resoluti- on, Yıl: 1986, Cilt: 2, Sayı: 1, (s. 93-115). DEASON, Ellen E., “Enforcing Mediated Settlement Agreements: Contract Law Collides With Confidentiality”, Davis Law Review, Yıl: 2001, Cilt: 35, (s. 33- 102). FEEHILY, Ronán, “The Legal Status and Enforceability of Mediated Settle- ment Agreements”, Hibernian Law Journal, Yıl: 2013, Cilt: 12, (s. 1-26). FEINBERG, Kenneth R., “Mediation – A Preferred Method of Dispute Reso- lution”, Pepperdine Law Review, Yıl: 1989, Cilt: 16, (s. 5-42). HOBBS, Karin, “Mediation Confidentiality and Enforceable Settlements: Deal or No Deal?”, Utah Bar Journal, Yıl: 2007, Cilt: 20, Sayı: 3, (s. 37-41). KAPLAN, Yavuz, “Arabuluculuk ve Türk Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulu- culuk Kanunu Tasarısına Eleştirel Bir Bakış”, Milletlerarası Hukuk Bülteni, Yıl: 2008, Cilt: 28, Sayı: 1-2, (s. 115-146). KARSLI, Abdurrahim, Medeni Muhakeme Hukuku, 3. Basım, Alternatif Ya- yınları, İstanbul, 2012. KEKEÇ, Elif Kısmet, Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011. OBRADOVIC, V. Michelle, “Achieving Wise Resolutions in Mediation”, Ame- rican Journal of Trial Advocacy, Yıl: 2004, Cilt: 28, (s. 197-212). OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku, 6. Basım, Vedat Kitapevi, İstanbul, 2009. ÖZBAY, İbrahim, «Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri», Erzincan Üni- versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Cilt: 10, Sayı: 3-4, (s. 459-475). ÖZMUMCU, Seda, “Arabulucunun Rolü Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: LXXI, Sayı: 1, (s. 1369-1390). PARKER, Bruce R., “What Can Be Done To Enforce Mediation Agreements?”, Defense Counsel Journal, Yıl: 1992, Sayı: Eylül, (s. 322-339). SEMİZOĞLU, Hakan, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kapsamında, Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İş veya İşlemlerden Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları”, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 82, Sayı: 5, (s. 2411-2415). TAŞPOLAT-TUĞSAVUL, Melis, Türk Hukukunda Arabuluculuk, Yetkin Yayın- ları, Ankara, 2012. THOMPSON, Peter N., “Good Faith Mediation in the Federal Courts”, Ohio State Journal on Dispute Resolution, Yıl: 2011, Cilt: 26, Sayı: 2-3, (s. 363- 428). TOPOR, Roxana/DRAGOMIR, Cristina Boroiu “Mediation As An Alternative To Conflict Settlement”, Contemporary Readings in Law and Social Justi- ce, Yıl: 2012, Cilt: 4, Sayı: 1, (s. 392-397). ULUKAPI, Ömer, İcra ve İflâs Hukuku, 6. Basım, Mimoza, Konya, 2014. YU, Helen, “The Draft Mediation Bill”, Hong Kong Law Journal, 2012, Cilt: 42, Sayı: 2, (s. 65-85).
APA KIYAK E (2015). ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. , 523 - 548.
Chicago KIYAK EMRE ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. (2015): 523 - 548.
MLA KIYAK EMRE ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. , 2015, ss.523 - 548.
AMA KIYAK E ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. . 2015; 523 - 548.
Vancouver KIYAK E ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. . 2015; 523 - 548.
IEEE KIYAK E "ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ." , ss.523 - 548, 2015.
ISNAD KIYAK, EMRE. "ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ". (2015), 523-548.
APA KIYAK E (2015). ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(21), 523 - 548.
Chicago KIYAK EMRE ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.21 (2015): 523 - 548.
MLA KIYAK EMRE ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.21, 2015, ss.523 - 548.
AMA KIYAK E ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2015; 0(21): 523 - 548.
Vancouver KIYAK E ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2015; 0(21): 523 - 548.
IEEE KIYAK E "ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.523 - 548, 2015.
ISNAD KIYAK, EMRE. "ARABULUCULUK SONUCUNDA ULAŞILAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 21 (2015), 523-548.