Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma

Yıl: 2002 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 41 - 51 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma

Öz:
Hemşirelerin, bireylerin sağlıklarını geliştirmeleri ve sürdürmelerine katkıda bulunmaları için sağlığı geliştiren ve hastalıkları önleyen aktiviteleri bilmeleri gerekmektedir. Ayrıca bireyin sağlık inancı ve uygulamaları ile etkileyen faktörleri de anlamalıdırlar. Bu araştırma Kocaeli' nde yaşayan halkın sağlık hastalıkla ilgili geleneksel ya da çağdaş tıp uygulamaları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek ve bu doğrultuda sağlık ile ilgili eğitim ve politikaları yönlendirmek amacı ile tanımlayıcı olarak planlandı. Araştırma, bir sanayi kenti olan ve bu nedenle Türkiye' nin her yerinden yoğun göç alan Kocaeli' nde yapıldı. Araştırmanın örneklemini o dönemde kentte yaşayan halktan araştırmaya katılmayı kabul 288 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak halkın demografik özelliklerini içeren bir anket formu ile "sağlık tutum" ve "sağlıklı yaşam biçimi davranışları" ölçekleri kullanıldı. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS programı kullanılarak, korelasyon ve varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirildi. Halkın sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur (122.08 +19.83). Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarından olan stres yönetimi, sağlık sorumluluğu ve kendini gerçekleştirme ile geleneksel veya çağdaş sağlık-hastalık anlayışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Beslenme, egzersiz ve kişiler arası destek arttıkça geleneksel sağlık arayışı ile ilgili tutumların azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca toplam sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına uygun tutum sergileme düzeyi arttıkça geleneksel sağlık arayışı ile ilgili tutumlarının azaldığı bulunmuştur. Bu verilere göre sağlık ve hastalıkla ilgili eğitim ve politikalar belirlenirken, halkın geleneksel inançlar doğrultusunda sağlık arayışlarının azalması için sağlıklı yasam biçimi davranışlarına uygun eğitimin verilmesi ve bireylerin uyumlarını sağlayacak şekilde desteğin oluşturulması gerektiğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelime: Sağlık davranışı Sağlığın geliştirilmesi Yaşam tarzı Varyans analizi Sağlık tutumu Anketler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Aydın E.(1999). Sağlıkta bireyin sorumlulukları. I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiriler Kitabı. Kocaeli: 1-3
 • 2. Moreau D.(2002). Patient Teaching Reference Manual, Springhouse, Pennsylvania.
 • 3. Johnson JY, Vau|hans BV, Prather-hicks P.(2000). Fundamentals of Nursing Human Health and Function. 3th Ed. Lippincott, Philadelphia,
 • 4. Taylor C, Lillis C, LeMone P, LeBon M.(2001). Fundamentals of Nursing The Art & Science of Nursing Care. Lippincott, Philadelphia.
 • 5. Timby BK, Scherer JC. Smith NE.(1999). Introductory Medical Surgical Nursing 7th Ed. Lippincott, Philadelphia. 6. Potter PA, Pery AG.(1997). Fundamentals of Nursing: Theory and Practice. 4th Ed. St-Louis, Mosby,
 • 7. Goldman L, Meiraz C.(2000). The role of public health nursing in health promotion. I. Uluslar arası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Programı ve Özet Kitabı, Antalya: 188.
 • 8. Carpenito LJ.(2002). Nursing Diagnosis; Aplication to Clinical Practice. 9th Ed., Lippincott, Philadelphia,
 • 9. Smeltzer SC, Bare BG.(1996). Medical- Surgical Nursing. 8th Lippincott, Philadelphia.
 • 10. Ward-Collins D.(1998). "Noncompliant" Isn't there a better way to say it. AJN,(98):5;27-31
 • 11. Bengi-Gürkan S, Karadayı F, Ünal M.(1997). Sağlıkla ilgili tutum ölçeği güvenirlik geçerlik ön çalışması. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Tam Metin Kitabı, Antalya: 145-157.
 • 12. Esin MN.(1997). Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması ve geliştirilmesi(Doktora tezi), İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 13. Esin N.(1998). Türk kadınlarının sağlık davranışlarının değerlendirilmesi. II. Ulusal halk Sağlığı Kongresi Kitabı, Adana:52-55.
 • 14. Sayan A, Erci B.(1999). Çalışan kadınların sağlığı geliştirici tutum ve davranışları ile öz-bakım davranışları gücü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum: 427-433.
 • 15. Pasinlioğlu T, Gözüm S.(1998). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık davranışları. Uluslar arası katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Ankara:378-383.
 • 16. Erci B, Aydın İ, Tortumluoğlu G.(1998). Koruyucu sağlık hizmetlerinde görev yapan hemşire ve ebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının tükenmişlik düzeylerine etkisi. Uluslar arası katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Ankara: 102-107. 17. Altun İ, Ağca A, Can Y, Aydın R.(2000). 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Kocaeli'nde çalışan hemşirelerin aktivitelerindeki değişim, sağlık yaşam biçimi davranışları ve tükenmişlik düzeyleri. I. Ulusal Klinisyen Hemşireler Kongresi Kitabı, Antalya:76-80
 • 18. Altun İ, Özdemir S, Ersoy N.(1999). Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin öz-bakım güçlerinin kişisel değerleri ile ilişkisi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum: 366-71.
APA ALTUN İ (2002). Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. , 41 - 51.
Chicago ALTUN İnsaf Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. (2002): 41 - 51.
MLA ALTUN İnsaf Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. , 2002, ss.41 - 51.
AMA ALTUN İ Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. . 2002; 41 - 51.
Vancouver ALTUN İ Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. . 2002; 41 - 51.
IEEE ALTUN İ "Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma." , ss.41 - 51, 2002.
ISNAD ALTUN, İnsaf. "Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma". (2002), 41-51.
APA ALTUN İ (2002). Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum, 12(3), 41 - 51.
Chicago ALTUN İnsaf Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum 12, no.3 (2002): 41 - 51.
MLA ALTUN İnsaf Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum, vol.12, no.3, 2002, ss.41 - 51.
AMA ALTUN İ Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum. 2002; 12(3): 41 - 51.
Vancouver ALTUN İ Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum. 2002; 12(3): 41 - 51.
IEEE ALTUN İ "Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma." Sağlık ve Toplum, 12, ss.41 - 51, 2002.
ISNAD ALTUN, İnsaf. "Kocaeli'nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma". Sağlık ve Toplum 12/3 (2002), 41-51.