Yıl: 2015 Cilt: 39 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 187 - 213 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri

Öz:
Modern Fransız Cumhuriyet Rejiminin kuruluş yıllarında, III. Cumhuriyetin ilan edildiği1870 yılındanitibaren, köklü bir idareci ve yargıç temizliği gerçekleştirilmiştir. İdareninüst kadrolarının ve yargı mensuplarının tasfiyesi yeni siyasal rejimin kurulmasındatemel araçlardan olmuştur. Tasfiye, idarenin ve yargının (Danıştay ve Yargıtay) üstkademelerinin cumhuriyet karşıtı niteliğini değiştirmeyi amaçlamıştır. Laik eğitimikuran reformlara ve izinsiz tarikatların dağıtılmasına karşı tarikatların ve Kiliseninverdiği tepkinin yargıdan ve Danıştaydan destek bulmasını da engellemek gerekmiştir.Danıştay temizliği sayı artırma, görevden alma, emekliye sevk etme, istifa zorundabırakma, görevde yükseltme ve yeni atama yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. 13Temmuz 1879 tarihli Yasanın uygulanması ile Fransız idari yargı tarihinin en büyüktasfiyesinin gerçekleştirildiği kabul edilmektedir. Cumhuriyetçiler, devleti burjuvacumhuriyetinin ilkeleriyle düzenleyebilmek için bürokraside ve yargıda büyük tasfiyelergerçekleştirmiştir. Bu basit bir adamını yerleştirme değil, bir temizlik olmuştur.
Anahtar Kelime:

The Purges of Judiciary in the Founding Years of the Third Republic

Öz:
Establishment years of modern French Republican Regime, began by the proclamationof III. Republic in 1870, witnessed the great political purge of the bureaucracy andof the judiciary. Purging the higher class of administrative body, the judiciary amongthem the Court of Cassation and the Council of State was the one of the most effectiveinstrument in establishment of new political regime. Main purpose of this purge wasto break up the anti-republican tendencies in bureaucracy and in judiciary. Reformsfor secular education and the administrative dissolution of sects gave way to a hardpolitical reaction of the Church and of sects. By the purges Republicans tried to impedethese reactions to get support from judiciary. In purging Council of State they useddifferent methods, namely, creating new posts, forcing to retirement and to resignation,promotions and new designations. Application of the Law of 13 July 1879 is consideredas the greatest purge in the history of the French administrative justice system. Thiswas not a simple favoritism but genuine political purge.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Basdevant-Gaudemet B (1999). Le Conseil d’État et les question religieuses au XIXe siècle. La revue administrative, 26. Baubérot J (2007). Histoire de la Laïcité en France. 4. Baskı, Paris: PUF. Bernaudeau V (2003). Justice, Politique et Franc-Maçonnerie sous la Troisième République: un conseiller à la Cour d’appel d’Angers, Victor Jeanvrot. Revue d’histoire du XIXe siècle, 26/27 Bernaudeau V (2011). L’anjou, la République et ses juges, Epuration du corps judiciaire, entre réaction de légitime défense et instrument de consolidation du régime (1883). Criminocorpus: Revue d’Histoire de la justice, des crimes et des peines, 2011 Bouchery R ve Machelon J-P (1993). L’épuration Républicaine 1870-1871 (Siège et parquet) / 1872-1882 (Parquet). Revue Histoire de la Justice, sayı 6. Catta T (1930). le Cinquantenaire d’un coup de force, décrets du 29 mars 1880 et l’épuration de la magistrature. Revue catholique des institutions et du droit, 1930, s.385-414 Dansette A (1948). Histoire Religieuse de la France Contemporaine, De la Révolution à la Troisième République. Paris: Flammarion. Dansette A (1951). Histoire Religieuse de la France Contemporaine, Sous la Troisième République. Paris: Flammarion. Hanotaux G (1903). Histoire de la France Contemporaine (1871-1900). cilt IV, Paris: Ancienne Librairie Furne, Paris. Lavisse E (1921). Histoire de France Contemporaine, Depuis la Révolution jusqu’a la paix de 1919. cilt 8, Paris: Librairie Hachette. Lhomme J (1960) La Grande Bourgeoisie au Pouvoir (1830 – 1880). Paris: PUF. Machelon J-P (1993). L’épuration Républicaine. La loi du 30 août 1883. Revue Histoire de la justice, sayı 6. Weidenfeld K (2010). Histoire du droit Administratif. Paris: Economica. Wright V (1972). L’épuration du Conseil d’État en Juillet 1879. Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, s. 621-656.
APA KARAHANOĞULLARI O (2015). III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. , 187 - 213.
Chicago KARAHANOĞULLARI Onur III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. (2015): 187 - 213.
MLA KARAHANOĞULLARI Onur III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. , 2015, ss.187 - 213.
AMA KARAHANOĞULLARI O III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. . 2015; 187 - 213.
Vancouver KARAHANOĞULLARI O III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. . 2015; 187 - 213.
IEEE KARAHANOĞULLARI O "III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri." , ss.187 - 213, 2015.
ISNAD KARAHANOĞULLARI, Onur. "III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri". (2015), 187-213.
APA KARAHANOĞULLARI O (2015). III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. Mülkiye Dergisi, 39(1), 187 - 213.
Chicago KARAHANOĞULLARI Onur III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. Mülkiye Dergisi 39, no.1 (2015): 187 - 213.
MLA KARAHANOĞULLARI Onur III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. Mülkiye Dergisi, vol.39, no.1, 2015, ss.187 - 213.
AMA KARAHANOĞULLARI O III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. Mülkiye Dergisi. 2015; 39(1): 187 - 213.
Vancouver KARAHANOĞULLARI O III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri. Mülkiye Dergisi. 2015; 39(1): 187 - 213.
IEEE KARAHANOĞULLARI O "III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri." Mülkiye Dergisi, 39, ss.187 - 213, 2015.
ISNAD KARAHANOĞULLARI, Onur. "III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri". Mülkiye Dergisi 39/1 (2015), 187-213.