Yıl: 2014 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 179 - 185 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU

Öz:
ÖZET: Bu araştırma Ordu ili Ünye ilçesinde yetiştirilen Palaz fındık çeşidinde üstün özelliklere sahip klonların belirlenmesi amacıyla 2005 ve 2006 yıllarında yapılmıştır. Bu seleksiyon çalışmasında 2005 yılında 56 klon, 2006 yılında ise 2005 yılında incelenen klonlardan seçilen 18 tanesi ve 2006 yılında çalışmaya ilk kez dahil edilen 28 klon olmak üzere toplam 84 klon incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, Tartılı Derecelendirme Yöntemine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 52Ü05, 52Ü55, 52Ü17,52Ü82, 52Ü81, 52Ü43, 52Ü44 ve 52Ü61 klonları ümitvar bulunmuştur. Ümitvar klonlarda meyve ağırlığı 2.13-2.27 g, iç ağırlığı 1.14-1.21 g, iç oranı %52.1-54.4, kabuk kalınlığı 0.98-1.12 mm, meyve iriliği 17.3-17.8 mm, pazarlanabilir iç oranı %79.6-92.6, beyazlaşma oranı %50.3-95.0 ve testa lifliliği lifsiz ile lifli arasında değiştiği tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Fındık, Palaz, klon seleksiyonu, pomoloji
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Ziraat Mühendisliği

CLONAL SELECTION OF PALAZ HAZELNUT CULTIVAR IN UNYE DISTRICT OF ORDU PROVINCE

Öz:
ABSTRACT: This research was conducted to selecting Palaz clones which carried out select on the highest character clones of Palaz hazelnut cultivar grown in villages of Unye district of Ordu province in 2005-2006 years. In this research, 56 and 46 Palaz hazelnut clones investigated in 2005 and 2006, respectively. The 18 clones from the first year were also investigated at the second year. Totally, 84 clones were investigated. The results of the study were evaluated with the Weight Ranked Method . At the end of the evaluation 52Ü05 ,52Ü55 , 52Ü17 , 52Ü82 , 52Ü81 , 52Ü43 , 52Ü44 and 52Ü61 hazelnut genotypes were selected and determined as nut weight 2.13-2.27 g, kernel weight 1.14-1.21 g, kernel percentage %52.1-54.4, shell thickness 0.98-1.12 mm, nut size 17.3-17.8 mm, marketable kernel %79.6-92.6, pellicle removal %50.3-95. The least fibrously taken from 52Ü43 and 52Ü55 clones. Keywords: Hazelnut, Palaz , clonal selection, pomology
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Anonim. 2014a. http://faostat.fao.org/ (Ziyaret tarihi: 17.02.2014). Anonim. 2014b. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Kayıtları. Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara, 95s. Beyhan, M.A. 1992. Ülkemiz koşullarına uygun aspiratörlü bir fındık hasat makinesi tasarım ve imalatı. Doktora Tezi. A.Ü. Fen Bil. Ens. Ankara. Beyhan, N., Demir, T. 1998. Farklı azot dozlarının palaz fındık çeşidinde verim, meyve kalitesi ve beslenme üzerine etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 1- 13. Beyhan, N., Serdar, Ü., Demir, T. 1999. Fındıkta gençleştirme budama uygulamasının verim, meyve kalitesi ve sürgün gelişimine etkisi üzerine bir araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2): 78-92. Beyhan, N., Demir, T. 2001. Performans of the local and standard hazelnut cultivars grown in Samsun province. Acta Horticulturae, 556: 227-240. Bostan, S.Z. 1997. Tombul, palaz ve sivri çeşitlerinde çotanaktaki meyve sayısı ile diğer bazı özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7:23-27. Bostan, S.Z., İslam, A. 1999. Determination of interrelationships among important nut quality characteristics on Palaz and Sivri hazelnut cultivars by path analysis. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 371-375. Bostan, S.Z. 2001. Variation in important nuts, kernel, leaf and technological traits in hazelnut trees of different ages. Acta Horticulturae, 556: 291-297. Çalışkan, T. 1995. Fındık çeşit kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara. Demir, T. 1997. Samsun ilinde yetiştirilen fındıkların seleksiyonu üzerine bir ön araştırma. Yüksek Lisans Tezi. OMÜ Fen Bil. Enst. Samsun. Demir, T., Beyhan, N. 2000. Samsun ilinde yetiştirilen fındıkların seleksiyonu üzerine bir araştırma. Turk. J. Agri. For. 24:173-183. İslam, A. 2000. Ordu ili merkez ilçede yetiştirilen fındık çeşitlerinde klon seleksiyonu. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Enst. Adana. İslam, A., Özgüven, A.I. 2001. Clonal selection in the Turkish hazelnut cultivars grown in Ordu province. Acta Horticulturae, 556: 203-208. Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C. 1988. Heritability of ease of hazelnut pellicle removal. Hortscience, 23 (6,1):1053- 1054. Şeniz, V. 1990. Bahçe bitkilerinin ıslahı. Uludağ Üniv. Zir. Fak. Ders Notları:13, Bursa. Yao, Q. Mehlenbacher, S.A. 2000. Heritability, variance components and correlation of morphological and phenological traits in hazelnut. Plant Breeding 119: 369- 381.
APA BALIK H, BEYHAN N (2014). ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. , 179 - 185.
Chicago BALIK Hüseyin İrfan,BEYHAN Neriman ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. (2014): 179 - 185.
MLA BALIK Hüseyin İrfan,BEYHAN Neriman ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. , 2014, ss.179 - 185.
AMA BALIK H,BEYHAN N ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. . 2014; 179 - 185.
Vancouver BALIK H,BEYHAN N ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. . 2014; 179 - 185.
IEEE BALIK H,BEYHAN N "ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU." , ss.179 - 185, 2014.
ISNAD BALIK, Hüseyin İrfan - BEYHAN, Neriman. "ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU". (2014), 179-185.
APA BALIK H, BEYHAN N (2014). ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(3), 179 - 185.
Chicago BALIK Hüseyin İrfan,BEYHAN Neriman ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29, no.3 (2014): 179 - 185.
MLA BALIK Hüseyin İrfan,BEYHAN Neriman ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.29, no.3, 2014, ss.179 - 185.
AMA BALIK H,BEYHAN N ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2014; 29(3): 179 - 185.
Vancouver BALIK H,BEYHAN N ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2014; 29(3): 179 - 185.
IEEE BALIK H,BEYHAN N "ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU." Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29, ss.179 - 185, 2014.
ISNAD BALIK, Hüseyin İrfan - BEYHAN, Neriman. "ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29/3 (2014), 179-185.