Yıl: 2014 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 217 - 224 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ

Öz:
ÖZET: Bu çalışmada, Kırklareli ilindeki kuru tarım koşullarında yetiştirilen karpuz ve kavun yetiştiriciliğinde enerji kullanım analizinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Enerji kullanım analizi çalışması, Kırklareli ili Merkez ilçesi Ürünlü köyündeki bir işletmede 2011-2012 üretim sezonunda yapılan gözlem ve ölçüm yoluyla gerçekleştirilmiştir. Girdiler içerisinde mekanizasyon enerjisinin rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hesaplanan verilere göre, karpuz yetiştiriciliğinde toplam enerji girdisi, toplam ürün verimi, toplam enerji çıktısı, enerji çıktı/girdi oranı, spesifik enerji, enerji verimliliği ve net enerji verimi sırasıyla 11219.66 MJ ha -1, 28000 kg ha-1, 53200 MJ ha-1, 4.74, 0.40 MJ kg-1, 2.49 kg MJ-1 ve 41980.34 MJ ha-1 olarak belirlenmiştir. Kavun yetiştiriciliğinde ise toplam enerji girdisi, toplam verim, toplam enerji çıktısı, enerji çıktı/girdi oranı, spesifik enerji, enerji verimliliği ve net enerji verimi sırasıyla 11644.47 MJ ha -1, 18250 kg ha-1, 34675 MJ ha-1, 2.97, 0.63 MJ kg-1, 1.56 kg MJ-1 ve 23030.53 MJ ha -1 olarak belirlenmiştir. Karpuzun çıktı/girdi enerjisi kavununkine göre yaklaşık 1.6 kat daha fazla olmuştur. Sonuç olarak, gerek karpuz ve gerek kavun yetiştiriciliğinde genel enerji girdileri içerisinde en fazla enerji tüketim girdilerinin sırasıyla gübre enerjisi, yakıt-yağ enerjisi ve insan işgücü enerjisi olarak belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Enerji girdisi, Kırklareli, karpuz, kavun
Anahtar Kelime:

Konular: Enerji ve Yakıtlar Ziraat Mühendisliği Çevre Mühendisliği

ENERGY INPUT-OUTPUT ANALYSIS IN WATERMELON AND MELON PRODUCTION: A CASE STUDY FOR KIRKLARELI PROVINCE

Öz:
ABSTRACT: In this study, it was aimed to determine of energy use analysis in watermelon and melon production in the dry farming conditions in Kırklareli province. Energy use analysis work was carried out through the observation and measurement a farm in Urunlu village of centre district Kırklareli province, in the 2011-2012 season. The total energy input, total yield, total energy output, energy output/input ratio, specific energy, energy productivity and net energy in the production of watermelon were determined as 11219.66 MJ ha-1, 28000 kg ha-1, 53200 MJ ha-1, 4.74, 0.40 MJ kg-1, 2.49 kg MJ-1 and 41980.34 MJ ha-1, respectively. The total energy input, total yield, total energy output, energy output/input ratio, specific energy, energy productivity and net energy in the production of melon were determined as 11644.47 MJ ha -1, 18250 kg ha-1, 34675 MJ ha -1, 2.97, 0.63 MJ kg-1, 1.56 kg MJ-1 and 23030.53 MJ ha-1, respectively. Watermelon output/input energy of about 1.6 times more than that of melon output/input energy. As the result, fertilizers had the highest rate and it was followed by fuel-oil and human energy consumption in watermelon and melon production. Keywords: Energy input, Kırklareli, watermelon, melon
Anahtar Kelime:

Konular: Enerji ve Yakıtlar Ziraat Mühendisliği Çevre Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Acaroğlu, M. 1998. Energy from biomass and applications. University of Selcuk Graduate of Natural and Applied Sciences, Textbook, Konya. Acaroğlu, M. 2004. Miscanthus X Giganteus’un orta Anadolu-Konya şartlarında yetiştirilmesi ve enerji bilançosunun belirlenmesi. II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi, 26- 27-28 Mayıs, 358-362, Kütahya. Anonim. 2001. DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Sebzecilik, Ankara. Anonim. 2003. www.dunyagazetesi.com.tr (Erişim tarihi: 12 Eylül 2003) Anonim. 2014. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cr %C3%BCnl%C3%BC,_K%C4%B1rklareli (Erişim tarihi: 11.08.2014) Çanakçı, M., Topakci, M., Akinci, I., Ozmerzi, A. 2005. Energy use pattern of some field crops and vegetable production: Case study for Antalya Region, Turkey Energy. Conversion and Management, 46: 655-666. Çebi, U. 2008. Trakya’da ayçiçeği yetiştiriciliğinde yoğun olarak kullanılan trifluralin’nin yeraltı su kaynaklarında yarattığı kirlilik sorunlarının tarla ve lizimetre koşullarında tespiti. NKU Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, (Yayımlanmamış), Tekirdağ. El Saleh, Y. 2000. Suriye ve Türkiye’de mercimek ve nohut hasadında mekanizasyon olanaklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış), Adana. Gezer, İ, Acaroğlu, M., Haciseferoğulları, H. 2003. Use of energy and labour in apricot agriculture in Turkey. Biomass and Bioenergy, 24: 215-219. Göktürk, B. 1999. Kuru soğanın hasada yönelik bazı özelliklerinin saptanması, kazıcı bıçaklı tip hasat makinesinin geliştirilmesi ve diğer hasat yöntemleri ile karşılaştırılması üzerinde bir araştırma. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış), Tekirdağ. Güzel, E. 1986. Çukurova Bölgesinde yerfıstığının söküm ve harmanlanmasının mekanizasyonu ve bitkinin mekanizasyona yönelik özelliklerinin saptanması üzerinde bir araştırma. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Yayın No: 47, Ankara. Haciseferoğulları, H, Acaroğlu, M., Gezer, I. 2003. Determination of the energy balance of the sugar beet plant. Energy Sources, 25(1): 15-22. Heyland, K. U. ve S. Solansky, 1979. Energieeinsatz und energieumsetzung im bereich der pflanzenproduktion. Ber. Landw. 195: 15-30 Kaltschmitt, M., Reinhardt, A. 1997. Nachwachsende energieträger grundlagen, verfahren ökologische bilanzierung. Vieweg Verlag Braunschweig, Wiesbaden Kocturk, O.M., Engindeniz, S. 2009. Energy and cost analysis of sultana grape growing: A case study of Manisa, west Turkey. African Journal of Agricultural Research, 4(10): 938-943. Mandal, K.G., Saha, K.P. Ghosh, P.K. Hati, K.M., Bandyopadhyay, K.K. 2002. Bioenergy and economic analysis of soybean based crop production systems in central India. Biomass and Bioenergy, 23: 337-45. Namdari, M. 2011. Energy use and cost analysis of watermelon production under different farming technologies in Iran. International Journal of Environmental Sciences 1(6): 1144-1153. Önal, İ., Tozan, M. 1986. Sanayi tipi domates yetiştiriciliğinde alternatif üretim sistemlerinin işgücü gereksinmeleri ve enerji bilançosu. Tarımsal Mekanizasyon 10. Ulusal Kongresi, 216-228, Adana. Özcan, M.T. 1986. Mercimek hasat ve harman yöntemlerinin iş verimi, kalitesi, enerji tüketimi ve maliyet yönünden karşılaştırılması ve uygun bir hasat makinası geliştirilmesi üzerinde araştırmalar. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Yayınları, Yayın No 46, Ankara. Singh, J.M. 2002. On farm energy use pattern in different cropping systems in Haryana, Hindistan. Master thesis, International Institute of Management University of Flensburg, Germany. Singh, H., Mishra, D., Nahar N.M., Ranjan, M. 2003. Energy use pattern in production agriculture of a typical village in Arid Zone India (Part II). Energy Conversion and Management 44: 1053-1067. Sonmete, M.H. 2006. Fasulyenin hasat-harman mekanizasyonu ve geliştirme olanakları. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış), Konya. Taşkaya, B., Keskin, G. 2004. Kavun-Karpuz. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, TEAE Bakış, Sayı: 6, Nüsha: 9. http://www.tepge.gov.tr/dosyalar/yayinlar/ 99207d99210e43499096dac3ce74886c.pdf Yıldız, M.U., Hacıseferoğulları, H., Acaroğlu, M., Çalışır S., Gezer, İ. 2006. Konya ilinde kabak çekirdeği üretiminde enerji bilançosunun belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül, 287-291, Çanakkale. Yılmaz, İ., Özalp A., Aydoğmuş, F. 2010. Antalya ili bodur elma üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi: Elmalı ilçesi örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2): 93-97.
APA BARAN M, GÖKDOĞAN O (2014). KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. , 217 - 224.
Chicago BARAN Mehmet Firat,GÖKDOĞAN Osman KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. (2014): 217 - 224.
MLA BARAN Mehmet Firat,GÖKDOĞAN Osman KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. , 2014, ss.217 - 224.
AMA BARAN M,GÖKDOĞAN O KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. . 2014; 217 - 224.
Vancouver BARAN M,GÖKDOĞAN O KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. . 2014; 217 - 224.
IEEE BARAN M,GÖKDOĞAN O "KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ." , ss.217 - 224, 2014.
ISNAD BARAN, Mehmet Firat - GÖKDOĞAN, Osman. "KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ". (2014), 217-224.
APA BARAN M, GÖKDOĞAN O (2014). KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(3), 217 - 224.
Chicago BARAN Mehmet Firat,GÖKDOĞAN Osman KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29, no.3 (2014): 217 - 224.
MLA BARAN Mehmet Firat,GÖKDOĞAN Osman KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.29, no.3, 2014, ss.217 - 224.
AMA BARAN M,GÖKDOĞAN O KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2014; 29(3): 217 - 224.
Vancouver BARAN M,GÖKDOĞAN O KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2014; 29(3): 217 - 224.
IEEE BARAN M,GÖKDOĞAN O "KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ." Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29, ss.217 - 224, 2014.
ISNAD BARAN, Mehmet Firat - GÖKDOĞAN, Osman. "KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENERJİ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29/3 (2014), 217-224.