Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 12 Metin Dili: Türkçe

Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi

Öz:
Yetersizliği olan bireylerin ailelerinin gereksinimlerinin karşılanması son derece önemlidir. Ailenin gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlerin giderilmesi için gerekli hizmetlerin planlanması ya da var olan hizmetlerin geliştirilmesi, hem yetersizliği olan çocukların gelişimine yardımcı olacak hem de hizmetler için ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Bu çalışma, Türkiye'ye uyarlaması Sucuoğlu (1995) tarafından yapılmış olan Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı'nın (Family Need Survey) değişen koşullar altında geçerlik ve güvenirliğinin yeniden değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı (AGBA) MEB Eğitim Uygulama Okulları'nda eğitim alan, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların ailelerine uygulanmıştır. AGBA'nın geçerliğinin değerlendirilmesinde açımlayıcı faktör analizi kullanılırken aracın güvenirliği test-tekrar test ve iç tutarlılık temelinde incelenmiştir. AGBA'nın 29 madde ile geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Revaluation of the Reliability and Validity of the Family Needs Survey

Öz:
Meeting the needs of families of individuals with disabilities is definitely important. The planning of the necessary services for identifying and meeting family needs or coordinating the existing services for meeting these needs will both contribute to the development of children with disabilities and provide fort he the effective use of resources. This study aims to revaluate the validity and reliability of the Family Needs Survey under changing conditions, which was originally adapted for Turkish by Sucuoğlu (1995). The Survey was administered to families whose children with disabilities received education from Educational Practice Schools. While the validity of FNS was assessed with exploratory factor analysis, the reliability was tested via the testretest method and internal consistency coefficient. Results showed that the survey could be used as a valid and reliable measure for family needs under 29 items.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Akçamete, G., & Kargın, T. (1998). İşitme engelli çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 2(1), 7-24.
  • Bailey, D. B.,& Simeonsson, R. J. (1988). Assessing needs of families handicapped infants. The Journal of Special Education, 22(1), 117-127.
  • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
  • Cohen, R. J., & Swerdlik, M. E. (2013). Psikolojik test ve değerleme: Testlere ve ölçmeye giriş. (Çev. Ed. E. Tavşancıl). Ankara: Nobel Akademi. (Orijinal eserin yayın tarihi 2010).
  • Engs, R. C. (1996). Construct validity and re-assessment of the reliability of the healthconcern questionnaire. Advances in Health Education/Current Research Volume, 4, (303-313).
  • Gupta, A., & Singhal, N (2005). Psychosocial support for families of children with autism. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, 16(2), 62-83.
  • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil.
  • .Sucuoğlu, B. (1995). Özürlü çocuğu olan anne-babaların gereksinimlerinin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1), 10-18.
  • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel.
APA CAVKAYTAR A, ARDIÇ A, AKSOY V (2014). Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15(2), 1 - 12.
Chicago CAVKAYTAR ATİLLA,ARDIÇ AVŞAR,AKSOY VEYSEL Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 15, no.2 (2014): 1 - 12.
MLA CAVKAYTAR ATİLLA,ARDIÇ AVŞAR,AKSOY VEYSEL Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.15, no.2, 2014, ss.1 - 12.
AMA CAVKAYTAR A,ARDIÇ A,AKSOY V Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2014; 15(2): 1 - 12.
Vancouver CAVKAYTAR A,ARDIÇ A,AKSOY V Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2014; 15(2): 1 - 12.
IEEE CAVKAYTAR A,ARDIÇ A,AKSOY V "Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15, ss.1 - 12, 2014.
ISNAD CAVKAYTAR, ATİLLA vd. "Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 15/2 (2014), 1-12.