Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 119 - 123 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı duyusal modülasyon bozukluğuna yol açan migren hastalığı olan kişilerde işitme sistemi refleksi ölçümünde kullanılan bir test olan kontralateral otoakustik süpresyon testinin sonuçlarının değerlendirilmesidir.Yöntem: Çalışmaya nöroloji polikliniğine başvuran, Uluslararası Başağrısı Derneği'nin 2004 yılı kriterlerine göre migren tanısı alan ve vestibüler şikayeti olmayan gönüllü migren hastaları ve sağlıklı gönüllüler dahil edildi. Bütün gönüllülere tam otolojik muayene, saf ses odyometri testi yapıldı. Bilateral otoakustik emisyon yanıtı alınan 30 gönüllü migren hastası ve karşılaştırma için yaş ve cinsiyet özellikleri gönüllü hasta grubuna benzeyen 30 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen gönüllülere kontralateral 50 dB SPL geniş bant gürültü ile maske yapılarak 65 dB click uyaran ile maskeli ve maskesiz otoakustik emisyon ölçümleri yapıldı. Her iki gruptan elde edilen veriler karşılaştırıldı.Bulgular: Sağlıklı gönüllülerin değerlendirilen 60 kulağının 40'ında (%67) süpresyon testi pozitif olarak tespit edilirken migren hastalarının değerlendirilen 60 kulağından 30'unda (%50) süpresyon testi pozitif olarak tespit edildi. Fakat süpresyon pozitifliği oranlarında ve süpresyon emisyon değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasa da migrenli grupta kontralateral supresyon cevaplarında azalma izlendi.Sonuç: Vestibüler şikayeti olmayan migren hastalarında normal kişilerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da kontralateral süpresyon cevaplarında bir azalma izlenmektedir. Daha büyük seri içeren yeni çalışmalar ile kontralateral otoakustik emisyon testi vestibüler şikayeti olmayan migren hastalarında odyovestibüler şikayetlerin erken tanısında kullanabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Kulak, Burun, Boğaz

Vestibüler şikayeti olmayan migren hastalarında kontralateral otoakustik emisyon süpresyonu

Öz:
Objective: Our aim was to investigate contralateral suppression of otoacoustic emission for the evaluation of auditory reflex in patients with migraine which is a disease that may cause dysfunction of sensorial modulation.Methods: Voluntary migraine patients without vestibular symptoms who consulted to Neurology Clinic, and diagnosed according to the IHS 2004 criteria, and healthy volunteers were included in the study. All volunteers underwent complete otorhinolaryngologic and pure-tone audiometric examinations. Thirty voluntary migraine patients with bilateral otoacoustic emission measurements, and 30 healthy volunteers matched in terms of age and sex were included in the study. Otoacoustic emission measurements were obtained with 65 dB SPL click stimulus with and without mask by masking with contralateral 50 dB SPL broad band noise. Responses were compared between two groups.Results: Positive result was obtained in suppression tests in 40 of 60 (67%) ears of healthy volunteers and in 30 of 60 (50%) ears of migraine patients. However, there was no statistically significant difference between groups regarding positive suppression frequency and suppression values. Even though a statistically significant difference between migraine patients without vestibular involvement and control group was not seen, there was a decrease in contralateral suppression responses in the migraine group.Conclusion: Although it is statistically insignificant, we have demonstrated that migraine patients without vestibular symptoms showed a decrease in the suppression values compared to the healthy volunteers. We believe that in new studies with larger series, contralateral otoacoustic emission suppression test can be used as an early tool to diagnose audiovestibular symptoms in migraine patients without any vestibular involvement.
Anahtar Kelime:

Konular: Kulak, Burun, Boğaz
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Lee H, Lopez I, Ishiyama A, Baloh RW. Can migraine damage the inner ear? Arch Neurol 2000;57:1631–4.
 • 2. Hamed SA, Youssef AH, Elattar AM. Assessment of cochlear and auditory pathways in patients with migraine. Am J Otolaryngol 2012;33:385–94.
 • 3. Chu CH, Liu CJ , Fuh JL, et al. Migraine is a risk factor for sud- den sensorineural hearing loss: a nationwide population-based study. Cephalalgia 2013;33:80–6.
 • 4. Evans RW, Ishiyama G. Migraine with transient unilateral hear- ing loss and tinnitus. Headache 2009;49:756–8.
 • 5. Lilaonitkul W, Guinan JJ Jr. Human medial olivocochlear reflex: effects as functions of contralateral, ipsilateral, and bilateral elic- itor bandwidths. J Assoc Res Otolaryngol 2009;10:459– 70.
 • 6. Thiers FA, Burgess BJ , Nadol J B Jr. Reciprocal innervation of outer hair cells in a human infant. J Assoc Res Otolaryngol 2002;3:269–78.
 • 7. Sridhar TS, Liberman MC, Brown MC, et al. A novel choliner- gic “slow effect” of efferent stimulation on cochlear potentials in the guinea pig. J Neurosci 1995;15:3667–78.
 • 8. Guinan JJ Jr, Cooper NP. Medial olivocochlear efferent inhibi- tion of basilar-membrane responses to clicks: evidence for two modes of cochlear mechanical excitation. J Acoust Soc Am 2008; 124:1080–92.
 • 9. Bolay H, Bayazit YA, Gündüz B, et al. Subclinical dysfunction of cochlea and cochlear efferents in migraine: an otoacoustic emis- sion study. Cephalalgia 2008;28:309–17.
 • 10. Guinan JJ Jr. Olivocochlear efferents: anatomy, physiology, function, and the measurement of efferent effects in humans. Ear Hear 2006;27:589–607.
 • 11. Tekeli H, fienol MG, Özda¤ F, et al. Evaluation of olfactory function in migraineurs during the migraine-free period with odor identification test. J Med Updates 2014;4:1–5
 • 12. Kayan A, Hood JD. Neuro-otological manifestations of migraine. Brain 1984;107:1123–42.
 • 13. Dash AK, Panda N, Khandelwal G, et al. Migraine and audiovestibular dysfunction: is there a correlation? Am J Otolaryngol 2008;29:295–9.
 • 14. Cal R, Bahmad Jr F . Migraine associated with auditory-vestibu- lar dysfunction. Braz J Otorhinolaryngol 2008;74:606–12.
 • 15. Ambrosini A, Rossi P, De Pasqua V, et al. Lack of habituation causes high intensity dependence of auditory evoked cortical potentials in migraine. Brain 2003;126:2009–15.
 • 16. van der Feltz-Cornelis CM, Biemans H, Timmer J . Hearing voices: does it give your patient a headache? A case of auditory hallucinations as acoustic aura in migraine. Neuropsychiatr Dis Treat 2012;8:105–11
 • 17. Khalfa S, Bougeard R, Morand N, et al. Peripheral auditory asymmetry in infantile autism. Eur J Neurosci 2001;13:628–32.
 • 18. Murdin L, Premachandra P, Davies R. Sensory dysmodulation in vestibular migraine: an otoacoustic emission suppression study. Laryngoscope 2010;120:1632–6.
APA ÖZGÜR A, TÜFEKCİ A, YIGIDER A, TERZİ S, KIRBAŞ S, COŞKUN ÖZERGİN Z, DURSUN E (2015). Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. , 119 - 123.
Chicago ÖZGÜR ABDULKADİR,TÜFEKCİ Ahmet,YIGIDER AYSE PELIN,TERZİ Suat,KIRBAŞ Serkan,COŞKUN ÖZERGİN Zerrin,DURSUN Engin Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. (2015): 119 - 123.
MLA ÖZGÜR ABDULKADİR,TÜFEKCİ Ahmet,YIGIDER AYSE PELIN,TERZİ Suat,KIRBAŞ Serkan,COŞKUN ÖZERGİN Zerrin,DURSUN Engin Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. , 2015, ss.119 - 123.
AMA ÖZGÜR A,TÜFEKCİ A,YIGIDER A,TERZİ S,KIRBAŞ S,COŞKUN ÖZERGİN Z,DURSUN E Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. . 2015; 119 - 123.
Vancouver ÖZGÜR A,TÜFEKCİ A,YIGIDER A,TERZİ S,KIRBAŞ S,COŞKUN ÖZERGİN Z,DURSUN E Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. . 2015; 119 - 123.
IEEE ÖZGÜR A,TÜFEKCİ A,YIGIDER A,TERZİ S,KIRBAŞ S,COŞKUN ÖZERGİN Z,DURSUN E "Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement." , ss.119 - 123, 2015.
ISNAD ÖZGÜR, ABDULKADİR vd. "Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement". (2015), 119-123.
APA ÖZGÜR A, TÜFEKCİ A, YIGIDER A, TERZİ S, KIRBAŞ S, COŞKUN ÖZERGİN Z, DURSUN E (2015). Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. ENT Updates, 5(3), 119 - 123.
Chicago ÖZGÜR ABDULKADİR,TÜFEKCİ Ahmet,YIGIDER AYSE PELIN,TERZİ Suat,KIRBAŞ Serkan,COŞKUN ÖZERGİN Zerrin,DURSUN Engin Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. ENT Updates 5, no.3 (2015): 119 - 123.
MLA ÖZGÜR ABDULKADİR,TÜFEKCİ Ahmet,YIGIDER AYSE PELIN,TERZİ Suat,KIRBAŞ Serkan,COŞKUN ÖZERGİN Zerrin,DURSUN Engin Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. ENT Updates, vol.5, no.3, 2015, ss.119 - 123.
AMA ÖZGÜR A,TÜFEKCİ A,YIGIDER A,TERZİ S,KIRBAŞ S,COŞKUN ÖZERGİN Z,DURSUN E Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. ENT Updates. 2015; 5(3): 119 - 123.
Vancouver ÖZGÜR A,TÜFEKCİ A,YIGIDER A,TERZİ S,KIRBAŞ S,COŞKUN ÖZERGİN Z,DURSUN E Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement. ENT Updates. 2015; 5(3): 119 - 123.
IEEE ÖZGÜR A,TÜFEKCİ A,YIGIDER A,TERZİ S,KIRBAŞ S,COŞKUN ÖZERGİN Z,DURSUN E "Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement." ENT Updates, 5, ss.119 - 123, 2015.
ISNAD ÖZGÜR, ABDULKADİR vd. "Contralateral suppression of otoacoustic emissions in migraine patients without vestibular involvement". ENT Updates 5/3 (2015), 119-123.