Yıl: 2015 Cilt: 1 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 41 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI

Öz:
Seçimlerde kullanılan oyların parlamentoda sandalyelere dönüştü- rülmesinde uygulanan teknik usullere seçim sistemleri denilmektedir. Seçim sistemleri “temsilde adalet” ve “yönetimde istikrar” ilkelerinden birine ağırlık verir. Temsilde adalet ilkesine ağırlık veren sistemlere nispi temsil; yönetimde istikrar ilkesine ağırlık verenlere çoğunluk sistemleri denilmektedir. Her bir seçim sisteminin siyasal iktidarlar üzerinde farklı etkileri vardır. Başka bir anlatımla, ülkelerin tercih ettiği seçim sistemleri onların siyasi iktidar yapılarının da en belirleyici unsuru olacaktır. Güçlü bir siyasal iktidara ihtiyacı olan ülkeler çoğunluk sistemlerine yönelirken; siyasi iktidarın farklı görüşler arasında paylaştırılmasını isteyen ülkeler nispi temsil sistemlerine yönelmektedir. Bu bakımdan her ülke kendisine en uygun seçim sistemini tercih etmek zorundadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler

(Political Results of Electoral Systems)

Öz:
Electoral systems are said that technical procedures which are applied in the conversion of valid votes into seats in parliament. Electoral systems concantrate on one of the principles of “justice in representation” and “stability in governmet”. The systems concantrate on principle of justice in representation are called “proportional representation”, the systems concantrate on principle of stability in government are called “majority system”. Each electoral system has different effects on the political powers. In other words, the preferred electoral system of countries will be the most distinctive element of their political power structures. Countries which need of a strong political power gravitate to the majority systems; countries which do not want to be shared between different views of political power gravitate to the proportional representation systems. In this respect, each contry has to choose the most appropriate electoral system.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Kitaplar ve Makaleler
 • ARASLI, Oya. Adaylık Kavramı ve Milletvekili Adaylığı, AÜHF Yayınları, No: 311, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972.
 • ARMAOĞLU, Fahir. Seçim Sistemleri, Güney Matbaası, Ankara, 1953. ATAR, Yavuz. Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Yayınları, 8. Baskı, Konya, 2013.
 • AYDOĞDU, Yasin. Seçim Sistemleri ve Türkiye, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.
 • BURAN, Hasan. Seçim Sistemleri ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.
 • DAVER, Bülent. “Anayasal Yargı ve Seçim Sistemleri”, Anayasa Yargısı Dergisi, c. 5, Ankara, 1988.
 • FARRELL, David M. Electoral Systems A Comparative Introduction, Palgrave Macmillan Press, 2. Baskı, New York, 2011.
 • GALLAGHER, Michael. “Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems”, Electoral Studies, c. 10, S. 1, Amsterdam, 1991.
 • GÖZLER, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Teorisi (Cilt I), Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
 • GÜRBÜZ, Özer. “Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri ve İdeal Seçim Sistemi İçin Öneriler”, Ankara Barosu Dergisi, S.1, Ankara, 1977.
 • GÜVENİR, Murat. “Seçim Sistemleri ve Ülkemizdeki Uygulama”, AÜSBFD, c. 37, S.1, Ankara, 1982.
 • İBA, Şeref. Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar, Turhan Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2008.
 • KARAMUSTAFAOĞLU, Tunçer. Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, AÜHF Yayınları, No: 262, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970.
 • ÖZBUDUN, Ergun. Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 14. Baskı, Ankara, 2013.
 • RAHAT, Gideon/HAZAN, Reuven Y. “Israel: The Politics of an Extreme Electoral System”, (ed. Michael Gallagher ve Paul Mitchell), The Politics of Electoral Systems, Oxford University Press, New York, 2009.
 • SEZEN, Saim. Seçim ve Demokrasi, Gündoğan Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2000.
 • TBMM Bülteni, S. 65, Kasım-Aralık-Ocak 1998-1999.
 • TEZİÇ, Erdoğan. Seçim Sistemleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1967.
 • TEZİÇ, Erdoğan. Anayasa Hukuku, Beta Yayıncılık, 16. Baskı, İstanbul, 2013.
 • TÜRK, Hikmet Sami. “Seçim, Seçim Sistemleri ve Anayasal Tercihi”, Anayasa Yargısı Dergisi, c. 23, Ankara, 2006.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, TUİK Matbaası, Yayın No: 3685, Ankara, 2012.
 • YAVAŞGEL, Emine. Temsilde Adalet ve Siyasal İstikrar Açısından Seçim Sistemleri, Nobel Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, 2014.
 • YILDIRIM, Sema/ZEYNEL, Behçet Kemal. TBMM Albümü 1920-2010 (2. Cilt 1950-1980), TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No:1, 2010, Ankara.
 • Elektronik Kaynakça
 • http://www.bbc.co.uk
 • http://electionresources.org
 • https://www.gov.uk
 • http://www.pmo.gov.il
 • http://www.sinnfein.org
 • http://www.tbmm.gov.tr
 • http://www.ysk.gov.tr
APA AYDOĞDU Y (2015). SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. , 41 - 62.
Chicago AYDOĞDU Yasin SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. (2015): 41 - 62.
MLA AYDOĞDU Yasin SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. , 2015, ss.41 - 62.
AMA AYDOĞDU Y SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. . 2015; 41 - 62.
Vancouver AYDOĞDU Y SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. . 2015; 41 - 62.
IEEE AYDOĞDU Y "SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI." , ss.41 - 62, 2015.
ISNAD AYDOĞDU, Yasin. "SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI". (2015), 41-62.
APA AYDOĞDU Y (2015). SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, 1(6), 41 - 62.
Chicago AYDOĞDU Yasin SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 1, no.6 (2015): 41 - 62.
MLA AYDOĞDU Yasin SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, vol.1, no.6, 2015, ss.41 - 62.
AMA AYDOĞDU Y SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ. 2015; 1(6): 41 - 62.
Vancouver AYDOĞDU Y SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ. 2015; 1(6): 41 - 62.
IEEE AYDOĞDU Y "SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI." UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, 1, ss.41 - 62, 2015.
ISNAD AYDOĞDU, Yasin. "SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL SONUÇLARI". UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 1/6 (2015), 41-62.