Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 44 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB

Öz:
Bireyler için her ş ey metinlerden ibarettir. Bu metinler iletiş im süreciyle hedefe aktarılmakta ve buaktarmalarda da kanal ya da ortam önemlidir. Bu çalış mada da iletiş im sürecince ortamın teknolojiylebirlikte geçirdiğ i evrim ve bu evrimin olanakları tartış ılmaktadır. İ nternetin geliş imi teknolojikdeterminizm bağ lamında açıklanmakta ve bu açıklamalar doğ rultusunda akıllı veri ve semantik webkavramları açıklanmakta ve gelecekle ilgili öneriler sunulmaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat

OPPORTUNITIES OF NEW MEDIA: SEMANTIC WEB

Öz:
Everything has a text format for individuals. These texts are being transferred to the destination withthe communication process and during this transfer process channel or media is important. In thisstudy, during communication process how the enviroment evolve with technology and this evolution'spossibilities are discussed. Development of the internet is expound in the context of determinism andsmart data and semantic web concept are explained with offered suggestions about the future.
Anahtar Kelime:

Konular: Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Artut, Selçuk. Teknoloji- İ nsan Birlikteliğ i . İ stanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014. Basalla, George. Teknolojinin Evrimi. Ankara: Doğ u Batı Yayınları, 2013. Creamer, M. It’s Web 3.0 and someone else’s content is king. Advertising Age, 2008. ( http://adage.com/article/digital/web- 3 - 0 - s - content- king/126364/) Çakır, Mukadder. Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2014. Dijk, Jan V. The Network Society: Social Aspects of New Media. London: Sage Publications, 1999. Fiske, John. İ letiş im Çalış malarına Giriş (Süleyman İ rvan). Ankara: Pharmakon Yayınevi, 2013. Fuchs, Christian. Social Media: A Critical Introduction. Great Britain: Sage, 2014. Güngör, N. İ letiş im, Kuram ve Yaklaş ımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011. Hendler, J. Linked Data, Web 3.0 and the Semantic Web. Fourth International Conference on Semantics, Knowledge and Grid, 2008. ( http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4725887) Kelly, K. What Technology Wants. New York: Penguin Books, 2010. Laughey, Dan. Key Themes in Media Theory. New York: Open University Press, 2007. Lister, M. ve Diğ erleri, New Media: A Critical Introduction. New York: Routledge, 2010. Morozov, Evgeny. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. New York: Public Affairs, 2011. Mosco, Vincent. To The Cloud: Big Data in a Turbulent World. London: Paradigm Publishers, 2014. Özkaya, Tayfun(Editör). Baş ka Bir Teknoloji Mümkün. İ stanbul: Yeni İ nsan Yayınevi, 2015. Schönberger, V. ve Cukier, K. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. New York: Houghton Mifflin Harcourt Yayınları, 2013. Stevenson, Nick. Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İ letiş imi. (Çev: Göze Orhon- Barış Engin Aksoy). Ankara: Ütopya Yayınları, 2008. Tim Berners- Lee, T., Hendler J. ve Lassila, O. The Semantic Web. Scientific American, 2001. ( http://www.cs.umd.edu/~golbeck/LBSC690/SemanticWeb.html ) The World Wide Web Consortium (W3C), Linked Data, 2013. ( http://www.w3.org/standards/semanticweb/data) U ğ urlu, Özge ve Karakulakoğ lu, Selva. İ letiş im Çalış malarında Dijital Yaklaş ımlar: Twitter. İ stanbul: Heretik Yayıncılık, 2015. Yaylagül, Levent. Kitle İ letiş im Kuramları: Egemen ve Eleş tirel Yaklaş ımlar. Ankara: Dipnot Yayınları, 2010. Yengin, Deniz. Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İ stanbul: Derin Yayınları, 2014.
APA Yengin D (2015). YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. , 44 - 53.
Chicago Yengin Deniz YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. (2015): 44 - 53.
MLA Yengin Deniz YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. , 2015, ss.44 - 53.
AMA Yengin D YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. . 2015; 44 - 53.
Vancouver Yengin D YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. . 2015; 44 - 53.
IEEE Yengin D "YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB." , ss.44 - 53, 2015.
ISNAD Yengin, Deniz. "YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB". (2015), 44-53.
APA Yengin D (2015). YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 5(1), 44 - 53.
Chicago Yengin Deniz YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 5, no.1 (2015): 44 - 53.
MLA Yengin Deniz YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.5, no.1, 2015, ss.44 - 53.
AMA Yengin D YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2015; 5(1): 44 - 53.
Vancouver Yengin D YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2015; 5(1): 44 - 53.
IEEE Yengin D "YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 5, ss.44 - 53, 2015.
ISNAD Yengin, Deniz. "YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİ K WEB". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 5/1 (2015), 44-53.