-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE

Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 889 - 898 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE

Öz:
Türkçede kelimeler arasındaki ilişkiler genellikle eklerle sağlanır.Cümledeki diğer kelimelerle ilişkiyi sağlayan bu eklerin kimi kendisindensonra gelen bir kelimeyle; kimi de kendisinden önceki bir kelimeylemünasebet kurar. İlgi eki (genitive suffix), eklendiği kelimeyi kendisindensonra gelen bir kelimeye; iyelik ekleri (possessive suffix) ise eklendiklerikelimeleri kendilerinden önceki kelimeye bağlar.DIK ve (y)AcAk ekleri fiillere eklenen, üzerlerine de iyelik eki alabilensıfat-fiil ekleridir. DIK veya (y)AcAK üzerine gelen iyelik ekleri,eklendikleri fiilin öznesiyle ilişki kurarlar. Cümlede kendilerinden önce yeralan bu öznelerde ilgi eki bazen kullanılır, bazen kullanılmaz: Gizem+in giy- diğ+i elbiseyi çok beğendim. / Gizem, giy-diğ+i elbiseyi kendisi dikmiş. Bu makalede, iyelik eki taşıyan DIK veya (y)AcAK ekiyleoluşturulmuş fiilimsilerin öznelerinin ilgi eki ile kullanıldıkları vekullanılmadıkları durumlar tespit edilmeye çalışılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim

ON THE USE OF GENITIVE SUFFIX WITH THE SUBJECTS OFDIK/-(Y)ACAK + POSSESIVE STRUCTURES

Öz:
The relations between words, in Turkish, are generally obtained throughsuffixes. Some of these suffixes make connections with the words precedingthem, while some make connections with the words succeeding them. Thegenitive suffix connects the words it is added to the words succeeding;whereas the possessive suffix connects the words it is added to the wordspreceding them. -DIK and -(y)AcAK are the participle suffixes which could be added tothe verbs and take possessive suffixes. The possessive suffixes added to -DIKand -(y)AcAK make contacts with the subjects of the verbs they are added to.The genitive suffix is sometimes used and sometimes not used with thesubjects preceding them: Gizem+in giy-diğ+i elbiseyi çok beğendim.(I likethe dress that Gizem wore) / Gizem, giy-diğ+i elbiseyi kendisi dikmiş.(Gizem,hersel f, sewed the dress that she wore). In this paper, we have tried to determine the situations in which thesubjects of participles made with -DIK and -(y)AcAK having possessivesuffix are/ are not used with the genitive suffix.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • GÜLSEVİN, G. (2001). Türkiye Türkçesindeki Birleşik Zarf-Fiiller Üzerine. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, II(2), 122-143. KARABULUT, F. (2009). Köktürkçenin Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisi. Bilig, 48, 91-118 KORKMAZ, Z. (2014). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. (4. Baskı), Ankara: Türk Dil Kurumu. KOŞUCU, F. Z. (2007). Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Ulaçların Düzeylere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YILMAZ, Ö. D. (2009). Türkiye Türkçesinde Eylemsi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
APA GÜLSEVIN S (2015). -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. , 889 - 898.
Chicago GÜLSEVIN SELMA -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. (2015): 889 - 898.
MLA GÜLSEVIN SELMA -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. , 2015, ss.889 - 898.
AMA GÜLSEVIN S -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. . 2015; 889 - 898.
Vancouver GÜLSEVIN S -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. . 2015; 889 - 898.
IEEE GÜLSEVIN S "-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE." , ss.889 - 898, 2015.
ISNAD GÜLSEVIN, SELMA. "-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE". (2015), 889-898.
APA GÜLSEVIN S (2015). -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 889 - 898.
Chicago GÜLSEVIN SELMA -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 4, no.3 (2015): 889 - 898.
MLA GÜLSEVIN SELMA -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.4, no.3, 2015, ss.889 - 898.
AMA GÜLSEVIN S -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2015; 4(3): 889 - 898.
Vancouver GÜLSEVIN S -DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2015; 4(3): 889 - 898.
IEEE GÜLSEVIN S "-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4, ss.889 - 898, 2015.
ISNAD GÜLSEVIN, SELMA. "-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 4/3 (2015), 889-898.