Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*

Öz:
Orta Doğuda farklı güçler alternatif bir düzen empoze etmeye çalışmaktadır. Bu bölgedeki sayılı kilit oyuncudan bir tanesi de Türkiyedir. 2002 yılından bu yana, Türkiye iktidarındaki Adalet ve Kalkınma Partisinin Orta Doğuya ilgisi giderek artmaktadır. Bu makale, 2002 yılından bu yana Türk dış politikasında bir değişiklik olduğunu ileri sürerek, konuda daha önce yapılmış çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Makalede, Türkiyenin değerlere dayalı ve ilkeli bir yaklaşımla şekillendirdiği yeni bir vizyon ile Orta Doğuda bölgesel bir güç olmayı hedeflediği iddia edilmektedir. Bu vizyonu açıklamak için, son on yılda Türkiyenin Orta Doğudaki uluslararası kimliğini de oluşturan, Türk dış politikasını tanımlayan temel değer ve ilkeler analiz edilmektedir. Makalede, genel olarak Türk dış politikasında, özellikle de Orta Doğuya yönelik taktiksel değişiklikler yapıldığı sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler

Türkiye nin Son On Yıldaki Orta Doğu Politikasını Yorumlamak

Öz:
Within the Middle East, various forces have tried to impose alternative orders. Turkey is among a number of key players in the region. Since 2002, Turkey s ruling Justice and Development Party has shown an increasing interest in the Middle East. This article accepts that there has been a change in Turkish foreign policy since 2002 and attempts to contribute to the previous studies on this issue. It argues that Turkey desires to be a regional power in the Middle East, shaping its vision through a value-based and principled approach. To clarify this vision, the article analyzes the core values and principles defined in Turkish foreign policy in the last decade, which constitute Turkey s international identity in the Middle East. The article concludes that there have been mainly tactical changes in Turkish foreign policy in general, and towards the Middle East in particular.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adalet ve Kalkınma Partisi. “58. Hükümet Programı.” http://www.akparti.org.tr/upload/documents/58inci-hukumetprogrami.pdf.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi. “59. Hükümet Programı.” http://www.akparti.org.tr/upload/documents/59uncu-hukumet-programi.pdf.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi. “60. Hükümet Programı.” http://www.akparti.org.tr/upload/documents/60inci-hukumet-programi.pdf.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi.“61. Hükümet Programı.” http://www.akparti.org.tr/upload/documents/61inci-hukumet-programi.pdf.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi. “62. Hükümet Programı.” http://www.akparti.org.tr/upload/documents/62nciHukumetProgrami.pdf.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi. “2023 Siyasi Vizyon.” http://www.akparti.org.tr/site/akparti/2023-siyasi-vizyon.
 • Alden, Chris, and Amnon Aran. Foreign Policy Analysis: New Approaches. New York: Routledge, 2012.
 • Altunışık, Meliha B., and Lenore G. Martin. “Making sense of Turkish Foreign Policy in the Middle East under AKP.” Turkish Studies 12, no. 4 (2011): 569-87.
 • Aras, Bülent. “Arabulucu Değil, Oyun Kurucu Dış Politika.” SETA, March 14, 2011. http://arsiv.setav.org/public/ HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=28828&q=arabulucu-degil-oyun-kurucu-dis-politika.
 • Aras, Bülent.“Turkey’s Soft Power.” SETA, April 14, 2009. http://arsiv.setav.org/public/HaberDetay. aspx?Dil=tr&hid=5489&q=turkey-s-soft-power.
 • Armstrong, William. “Davutoğlu, the AKP and the Pursuit of Regional Order.” Hurriyet Daily News, January 15, 2015. http://www.hurriyetdailynews.com/davutoglu-the-akp-and-the-pursuit-of-regional-order.aspx?pageID=2 38&nID=76942&NewsCatID=474.
 • Bozdağlıoğlu, Yücel. “Modernity, Identity and Turkey’s Foreign Policy.” Insight Turkey 10, no. 1 (2008): 55-70.
 • Davutoğlu, Ahmet. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Approach. London: Routledge, 2003.
 • Brown, Chris. Practical Judgment in International Political Theory. New York: Routledge, 2010.
 • Chandler, David, and Volker Heins, eds. Rethinking Ethical Foreign Policy: Pitfalls, possibilities and paradoxes. London and New York: Routledge, 2007.
 • Criss, Nur B. “Parameters of Turkish Foreign Policy under the AKP Governments.” UNISCI Discussion Papers 23 (May 2010).
 • Cornell, Srante E. “Changes in Turkey: What derives Turkish Foreign Policy?” Middle East Quarterly 19, no.1 (2012): 13-24.
 • Dal, Emel Parlar. “Assessing Turkey’s “Normative” Power in the Middle East and North Africa Region: New Dynamics and their Limitations.” Turkish Studies 14, no. 4 (2013): 709-34.
 • Davutoğlu, Ahmet. “Foreign Economic Relations and Diplomacy.” Speech at the Foreign Economic Relations Board in Istanbul, March 9, 2013. http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-dis-ekonomikiliskiler-kurulu-tarafindan-duzenlenen-toplantida-yaptiklari-konusma_-9.tr.mfa.
 • Davutoğlu, Ahmet. “Great Restoration: Our New Political Approach from Ancient to Globalization.” Lecture at Dicle University in Diyarbakır, March 15, 2013. http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-delivers-a-lecture-at-dicleuniversity-in-diyarbakir.en.mfa.
 • Davutoğlu, Ahmet. “Principles of Turkish Foreign Policy.” Speech at the SETA Foundation at Washington DC, December 8, 2009. http://arsiv.setav.org/ups/dosya/14808.pdf.
 • Davutoğlu, Ahmet. “Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring.” TEPAV Turkey Policy Brief Series (2012).
 • Davutoğlu, Ahmet. “Turkey’s Foreign Policy Vision: An assessment of 2007.” Insight Turkey 10, no. 1 (2008): 77-96.
 • Davutoğlu, Ahmet. “Turkey’s Zero Problems Foreign Policy.” Foreign Policy, May 20, 2010. http://foreignpolicy.com/2010/05/20/ turkeys-zero-problems-foreign-policy/.
 • Davutoğlu, Ahmet. “Türkiye’nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi.” Stratejik Araştırmalar Merkezi, No. 7 (August 2014).
 • Davutoğlu, Ahmet. “Vision 2023: Turkey’s Foreign Policy Objectives.” Speech delivered at the Turkey Investor Conference: The road to 2023in London, November 22, 2011. http://www.mfa.gov.tr/speech-entitled-_vision-2023_-turkey_sforeign-policy-objectives__-delivered-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-af.en.mfa.
 • Davutoğlu, Ahmet. “Zero Problems in a New Era.” Foreign Policy Magazine (USA), March 21, 2013. Frost, Mervyn. Global Ethics. London and New York: Routledge, 2009.
 • Hale, William. “Turkey and the Middle East in the ‘New Era’.” Insight Turkey 11, no. 3 (2009): 143-59.
 • Kalın, İbrahim. “Turkish Foreign Policy: Framework, Values and Mechanism.” International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis 67 (March 2012): 7-21.
 • Karacasulu, Nilüfer, and İrem Aşkar Karakır. “Iran-Turkey Relations in the 2000s: Pragmatic Rapprochement.” Ege Akademik Bakış [Ege Academic Review] 11, no. 1 (2011): 111-19
 • Kardaş, Şaban. “Charting the New Turkish Foreign Policy.” International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis 67 (March 2012): 1-6.
 • Kardaş, Şaban. “From Zero Problems to Leading to Change: Making sense of transformation in Turkey’s regional policy.” TEPAV Turkey Policy Brief Series (2012).
 • Kirişci, Kemal. “The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State.” New Perspectives on Turkey 40 (2009): 29-57.
 • Kösebalan, Hasan. “Turkey and the New Middle East: Between Liberalism and Realism.” Perceptions 16, no. 3 (2011): 93-114.
 • Kramer, Heinz. “AKP’s New Foreign Policy between Vision and Pragmatism.” Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik Working Paper (2010).
 • Oğuzlu, Tarık. “Soft Power in Turkish Foreign Policy.” Australian Journal of International Affairs 61, no. 1 (2007): 81-97.
 • Öniş, Ziya. “Turkey and the Middle East after September 11: The Importance of the EU Dimension.” Turkish Policy Quarterly 2, no. 4 (2003): 83-92.
 • ---, and Şuhnaz Yılmaz. “Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era.” Turkish Studies 10, no. 1 (March 2009): 7-24.
 • Öztürk, Bilgehan. “Avrupa Birliği’nin İran ve Suriye Politikasının Türkiye’ye Etkisi.” Ortadoğu Analiz 4, no. 48 (December 2012): 39-52.
 • Republic of Turkey Ministry of Economy. “Countries & Regions - Middle East.” http://www.economy.gov.tr/index. cfm?sayfa=countriesandregions®ion=4.
 • Rumelili, Bahar. “Turkey: Identity, Foreign Policy, and Socialization in a Post-Enlargement Europe.” Journal of European Integration 33, no. 2 (2011): 235-49.
 • Smith, Karen E., and Margot Light. Ethics and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2004; first published in 2001.
 • The World Bank. “Turkey Overview.” www.worldbank.org/en/country/turkey/overview.
 • Trading Economics. “Türkiye - GSYİH – 2014.” http://tr.tradingeconomics.com/turkey/gdp.
 • Tür, Özlem. “Economic Relations with the Middle East under the AKP- Trade Business Community and Reintegration with Neighboring Zones.” Turkish Studies 12, no. 4 (2011): 589-602.
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. “Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Mevlana Değişim Programı Tanıtım Toplantısında Yaptıkları Konuşma, 23 Mayıs 2013, Ankara.” http://www.mfa.gov.tr/disisleribakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-mevlana-degisim-programi-tanitim-toplantisinda-yaptiklari-konusma_- 23-mayis-2013.tr.mfa
 • Uzgel, İlhan. “Dış Politikada AKP: Stratejik Konumdan Stratejik Modele” [AKP’s Foreign Policy: From Strategic Position to Strategic Model]. In AKP Kitabı. Bir Dönüşümün Bilançosu [The AKP. An Account of Transformation], edited by İlhan Uzgel and Bülent Duru, 357-80. Ankara: Phoenix, 2009.
 • Yeşilyurt, Nuri, and Atay Akdevelioğlu. “Turkey’s Middle East Policy under the JDP Rule.” The Turkish Yearbook of International Relations 40 (2009): 39-70.
 • Yeşiltaş, Murat, and Ali Balcı. “AKP Dönemi Türk Dış Politikası Sözlüğü: Kavramsal bir harita.” Bilgi 23 (2011): 9-34.
 • Yetkin, Murat. “Ortadoğu’da zamanın ruhu değişirken Türkiye.” Radikal, October 22, 2013. http://www.radikal. com.tr/yazarlar/murat_yetkin/ortadoguda_zamanin_ruhu_degisirken_turkiye-1156577.
 • Yılmaz, Nuh. “Değer Eksenli Realist Dış Politika ve Eksen Kayması.” SETAV, November 2009. http://arsiv.setav. org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=5486&q=deger-eksenli-realist-dis-politika-ve-eksen-kaymasi.
APA KARACASULU Z (2015). Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. , 27 - 38.
Chicago KARACASULU ZEHRA NİLÜFER Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. (2015): 27 - 38.
MLA KARACASULU ZEHRA NİLÜFER Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. , 2015, ss.27 - 38.
AMA KARACASULU Z Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. . 2015; 27 - 38.
Vancouver KARACASULU Z Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. . 2015; 27 - 38.
IEEE KARACASULU Z "Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*." , ss.27 - 38, 2015.
ISNAD KARACASULU, ZEHRA NİLÜFER. "Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*". (2015), 27-38.
APA KARACASULU Z (2015). Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, 4(1), 27 - 38.
Chicago KARACASULU ZEHRA NİLÜFER Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace 4, no.1 (2015): 27 - 38.
MLA KARACASULU ZEHRA NİLÜFER Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, vol.4, no.1, 2015, ss.27 - 38.
AMA KARACASULU Z Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace. 2015; 4(1): 27 - 38.
Vancouver KARACASULU Z Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*. All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace. 2015; 4(1): 27 - 38.
IEEE KARACASULU Z "Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*." All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, 4, ss.27 - 38, 2015.
ISNAD KARACASULU, ZEHRA NİLÜFER. "Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*". All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace 4/1 (2015), 27-38.