Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 28 - 34 Metin Dili: Türkçe

Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Kahve, 16. Yüzyıldan itibaren edebi şahsiyetlerin, siyasi ve dini otoritenin dikkatini Kahvehane çekmesi, yasaklanması ve keyif verici özelliğinden dolayı, Osmanlı aydınının ilgi odağı Tahmis Kahvehanesi olmuştur. Kahve ve kahvenin içildiği mekân olan kahvehaneler, zaman içinde sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Böylece dünyada hiçbir içeceğin sahip olamadığı ölçüde bir kültür de doğmuştur. Bu çalışmada Gaziantep ilinde 376 yıldan beri faaliyet gösteren Tarihi Tahmis Kahvehanesine gelen müşteriler tarafından kahvehanenin nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda müşterilerin Tahmis Kahvehanesine yönelik olumlu algıları olduğu, daha çok öneri üzerine kahvehaneyi ziyaret ettikleri, sosyal, yazılı ve görsel medyadan ziyade daha çok arkadaş tavsiyesinin tanıtımda önemli olduğuna yönelik bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

(Preference Reasons of Gaziantep Historical Tahmis Coffee House by Customers)

Öz:
Because of the coffee s potential of drawing attention of political, religious authorities and literary figures; being prohibited and delighting, coffee has been the focus of Ottoman intellectuals. Coffee places and coffee itself has been an integral part of the daily life in course of time. By this way, a culture which the other beverage phenomenon in the world cannot reach was born. In this study, a research that investigates the perception of coffee according to the customers of Historical Tahmis Coffee being served for 376 years is conducted. At the end of the study, it is concluded that the customers of Historical Tahmis Coffee have positive attitudes toward it. Moreover, the customers also mentioned that they visit the coffee on the proposals and the recommendation of their friends' about that place is more important for them to promotions in social and written-visual media.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, N., (1999), Kahvename, Akçağ Yayınları, Ankara
 • Arendonk, C. Von, (1988),Kahve: Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, İslam Aleni Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lugatı, C.6, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul
 • Ayalp, N., (2011),“Geleneksel Türk Kahvesi İç Mekanlarının Çağdaş Yorumu”Türk Kahvesi Kitabı, ed.: Emine Gürsoy Naskalı, Kitabevi Yayını, s. 309-325, İstanbul
 • Birsel, S., (1975), Kahvehaneler Kitabı:Koza Yayınları, İstanbul
 • Emiroğlu, K., (2001), Gündelik Hayatımızın Tarihi: Dost Yayınları, Ankara
 • Evren, B., (1996) Eski İstanbul Kahvehaneleri:Milliyet Yayınları,İstanbul
 • Georgeon, F., (1999), Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde İstanbul Kahvehaneleri,Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler, ed.:HélénéDesmet-Grégoire, François Georgeon, çev.: Meltem Atik – Esra Özdoğan, Yapı Kredi Yayınları, s. 43-85, İstanbul
 • Gürsoy, D., (2005), Sohbetin Bahanesi Kahve:Oğlak Yayınları, İstanbul
 • Gürsoy Naskalı, E., (2011), Türk Kahvesi Kitabı Kitabevi Yayınları / İnsan Toplum Dizisi,İstanbul
 • Hattox, R. S., (1998) Kahve ve Kahvehaneler: Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğu’daki Kökenleri, çev.: Nurettin Elhüseyni, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul
 • Heise, U.,(2001), Kahve ve Kahvehaneler: Dost Yayınevi, Ankara
 • Kömeçoğlu, U., (2009),“Homo Ludens ve Homo Sapiens Arasında Kamusallık ve Toplumsallık: Osmanlı Kahvehaneleri”, Osmanlı Kahvehaneleri-Mekan, Sosyalleşme, İktidar, Ed. Ahmet Yaşar, Kitap Yayınevi,İstanbul
 • MEGEP (Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), (2006), Yiyecek İçecek HizmetleriKahve Hazırlama ve Servisi:Milli Eğitim Bakanlığı,Ankara
 • Özkoçak, A. S., (2009),“Kamusal Alanın Üretim Sürecinde Erken Modern İstanbul Kahvehaneleri”, Osmanlı Kahvehaneleri-Mekan, Sosyalleşme, İktidar, Ed. Ahmet Yaşar, Kitap Yayınevi, İstanbul
 • Taştan, Y. K., (2009) Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü, Akademik Bakış, S.4, s.53-86)
 • Yağbasan, M. ve Ustakara, F., (2008), Türk Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması (Gaziantep İli Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 1 (2008): 233-260.
 • İlgili İnternet Adresleri: Tarihi Tahmis Kahvesi Hakkında, Tahmis E-Dergi, 1. Sayı, Aralık 2011.
 • http://tahmisdergi.wordpress.com/2011/12/15/tarihitahmis-kahvesi-hakkında/ (Erişim Tarihi: 11.07.2014)
 • Tarihi Tahmis Kahvesi, Gaziantep Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/gezilec ekyer/tarihi-tahmis-kahvesi (Erişim Tarihi: 15.07.2014)
APA AKSOY M, TÜRK E, GÖKMEN V (2014). Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. , 28 - 34.
Chicago AKSOY MUSTAFA,TÜRK Emel,GÖKMEN Volga Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. (2014): 28 - 34.
MLA AKSOY MUSTAFA,TÜRK Emel,GÖKMEN Volga Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. , 2014, ss.28 - 34.
AMA AKSOY M,TÜRK E,GÖKMEN V Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . 2014; 28 - 34.
Vancouver AKSOY M,TÜRK E,GÖKMEN V Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . 2014; 28 - 34.
IEEE AKSOY M,TÜRK E,GÖKMEN V "Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma." , ss.28 - 34, 2014.
ISNAD AKSOY, MUSTAFA vd. "Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma". (2014), 28-34.
APA AKSOY M, TÜRK E, GÖKMEN V (2014). Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(3), 28 - 34.
Chicago AKSOY MUSTAFA,TÜRK Emel,GÖKMEN Volga Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2, no.3 (2014): 28 - 34.
MLA AKSOY MUSTAFA,TÜRK Emel,GÖKMEN Volga Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.2, no.3, 2014, ss.28 - 34.
AMA AKSOY M,TÜRK E,GÖKMEN V Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2014; 2(3): 28 - 34.
Vancouver AKSOY M,TÜRK E,GÖKMEN V Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2014; 2(3): 28 - 34.
IEEE AKSOY M,TÜRK E,GÖKMEN V "Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2, ss.28 - 34, 2014.
ISNAD AKSOY, MUSTAFA vd. "Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2/3 (2014), 28-34.