Yıl: 2015 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 64 - 71 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği

Öz:
Slow Food yiyecek kültürü, üretim ve dağıtımdaki homojenleşmenin önlenmesi, dolayısıyla kültürel kimliğin korunması, ekonomik büyüme ve endüstriyel üretime dayalı küresel kapitalizme karşı bir harekettir. Cittaslow ise Slow Food (Yavaş Yemek) felsefesini küçük kentlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. Bu bağlamda Earth Market, Slow Food prensiplerine göre oluşturulmuş çiftçi pazarlarının uluslararası bir ağıdır. CittaSlow şehirlerde yerel halkın Earth Markete yaklaşımını ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada Gökçeada destinasyonu örneği ele alınmıştır. Gökçeada Türkiyedeki dokuz CittaSlow sehirden biri olup aynı zamanda dünyada 35., Türkiyede 2. Earth Markete ev sahipliği yapacaktır. Araştırma bir nitel araştırma formatında olup, yarı yapılandırılmış görüşme formu düzenlenerek yapılan derinlemesine görüşmeler, alandaki gözlemler ve doküman incelemesi ile çeşitleme sağlanmış, betimleyici analiz ile veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yerel halkın genel olarak CittaSlow oluşumunu benimsediği ve Earth Market projesine olumlu baktıkları saptanmış ancak Earth Market projesi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

(The Approach of Local People to Earth Market in Cittaslow Cities: The Case of Imbros Destination)

Öz:
Slow Food movement was sparked in reaction to late-capitalism's focus on increasing the speed and scale of economic growth and industrial production, and the resulting homogenization of food production, distribution, regulation and culture. As for Cittaslow, which means slowcity , is an international network of small towns with the aim of addressing the slowfood philosophy in their urban desing and planning. In this context, Earth Markets are farmers' markets that have been established according to guidelines that follow the Slow Food philosophy. Imbros destination is considered as an example for this study which aims to assess local people's approach to Earth Market in the Cittaslow cities. Imbros is one of nine CittaSlow cities in Turkey. Imbros also will host an Earth Market which is 35th in the World and 2nd Earth Market in Turkey. The study follows a qualitative research format which is designed as a semi-structured interview form, organized for carring out in-depth interviews. In addition, the triangulation provided with observations in the field and document analysis and data were analyzed with descriptive analysis. In conclusion, it was found that the local people in general adopted the formation cittaslow and they look in a positive way to Earth Market project. However they do not have enough information about the Earth Market project.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Dicken, P. (2007). Global shift: Mapping the changing contours of the world economy. Sage Publications Ltd.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Anı.
 • Ersun, N. & Arslan, K. (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 31, (2), 229-248
 • Hall, CM, & Wilson, S. (2009). Scoping Paper: Local food, Tourism and Sustainability Available: www.vestforks.no Hayes‐Conroy, A., & Martin, D. G. (2010). Mobilising bodies: visceral identification in the Slow Food movement. Transactions of the Institute of British Geographers, 35(2), 269-281.
 • Karasar, N. (2003). Method of scientific research. Kearns, G., & Philo, C. (1993). Culture, history, capital: A critical introduction to the selling of places. Selling places: the city as cultural capital, past and present, 1- 32.
 • Kınley, A. (2012). Local food on a global scale: An exploration of the international slow food movement. Journal of Integrated Studies, 1 (3), 1-14.
 • Miele, M. (2008). CittaSlow: Producing Slowness against the Fast Life. Space and Polity, 12:1: 135-156
 • Nilsson, J. H., Svärd, A. C., Widarsson, Å., & Wirell, T. (2011). ‘Cittáslow’eco-gastronomic heritage as a tool for destination development. Current Issues in Tourism, 14(4), 373-386.
 • Panait, I. A. (2013). From futurama to Cittaslow, slowing down in a fast world. Master Thesis of MSc, Landscape Architecture and Planning, Wageningen University, Netherlands.
 • Rådström, S. J. (2005). An urban ıdentity movement rooted in the sustainability of place: A case study of slow cities and their application ın rural Manitoba. Requirements for the Degree of Master. Department of City Planning University of Manitoba, Canada.
 • Sırım, V. (2012). Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli / Cittaslow Movement as an Example of a Local Administration Integrated with Environment and Turkey’s Potential.Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 119-131.
 • Tayfun, A., & Acuner, E. (2014). Cittaslow: Çamlıhemşin İçin Bir Model Önerisi (Cittaslow: A Model Proposal for. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 46, 54.
 • Türkseven D. İ. ve Dalgakıran, A. (2011). An alternative approach in sustainable planning: Slow urbanism. Archnet-IJAR, International Journal of Architectural Research, 5 (1), 127-142.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA Eşitti B, HARPUTLUOĞLU DEMİR D (2015). Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. , 64 - 71.
Chicago Eşitti Bekir,HARPUTLUOĞLU DEMİR Damla Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. (2015): 64 - 71.
MLA Eşitti Bekir,HARPUTLUOĞLU DEMİR Damla Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. , 2015, ss.64 - 71.
AMA Eşitti B,HARPUTLUOĞLU DEMİR D Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. . 2015; 64 - 71.
Vancouver Eşitti B,HARPUTLUOĞLU DEMİR D Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. . 2015; 64 - 71.
IEEE Eşitti B,HARPUTLUOĞLU DEMİR D "Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği." , ss.64 - 71, 2015.
ISNAD Eşitti, Bekir - HARPUTLUOĞLU DEMİR, Damla. "Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği". (2015), 64-71.
APA Eşitti B, HARPUTLUOĞLU DEMİR D (2015). Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 64 - 71.
Chicago Eşitti Bekir,HARPUTLUOĞLU DEMİR Damla Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3, no.1 (2015): 64 - 71.
MLA Eşitti Bekir,HARPUTLUOĞLU DEMİR Damla Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.3, no.1, 2015, ss.64 - 71.
AMA Eşitti B,HARPUTLUOĞLU DEMİR D Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2015; 3(1): 64 - 71.
Vancouver Eşitti B,HARPUTLUOĞLU DEMİR D Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2015; 3(1): 64 - 71.
IEEE Eşitti B,HARPUTLUOĞLU DEMİR D "Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3, ss.64 - 71, 2015.
ISNAD Eşitti, Bekir - HARPUTLUOĞLU DEMİR, Damla. "Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/1 (2015), 64-71.