Yıl: 2015 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 50 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Öz:
Bir eğitim sisteminin başarısındaki belirleyici faktörler: eğitim süreci içinde sunulan olanaklar ve eğitim süreci sonrası elde edilen yeterlilikler olabilmektedir. Bununla birlikte, eğitim sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesinde sunulan olanakların çıktılara etkin bir şekilde dönüştürülmesi önemli bir rol oynamaktadır. Buna karşılık olarak Türkiyedeki üniversite performanslarının karşılaştırılmaları genellikle akademisyen performansları ve ülke genelinde yapılan ortak sınav sonuçları gibi performans belirleyicileri üzerinden sadece çıktı yönlü olarak yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı karar verme birimi olarak ele alınan Türkiyedeki üniversitelerde eğitim veren 18 adet istatistik bölümünün göreli etkinliklerinin veri zarflama analizi yardımı ile hesaplanmasıdır. Bölümlerin toplam etkin olamamaları teknik etkinsizliklerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kontrol edilemeyen girdiler olarak adlandırılan dış etkenlerin etkinlik skorları üzerindeki etkileri bir ikinci aşama analizi kullanılarak araştırılmıştır. Son olarak ise iki farklı tipte eğitim veren istatistik bölümlerinin etkinlik skorları arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığı Mann-Whitney U testi ile sınanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İstatistik ve Olasılık

TÜRKİYE DEKİ İSTATİSTİK BÖLÜMLERİNİN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ ILE ÖLÇÜLMESİ

Öz:
Determinants of success of an education system can be the facilities offered during an educational process and the qualifications obtained afterwards. However, conversion of the offered facilities into outputs efficiently in the performance evaluation plays an important role for an educational system. On the contrary, comparison of Turkish university performances can be generally performed according to only output based performance indicators like academician performances and nationwide exam results of their graduates publicly. Aim of this study is to calculate the relative efficiencies of 18 statistics departments in Turkey, which are considered as decision making units, using data envelopment analysis. Reasons for inefficiencies of departments arise from pure technical efficiency component. Furthermore, a second stage analysis is implemented to observe the effects of external factors called non-discretionary inputs on efficiency results. Finally, efficiency differences between two types of departments are tested according to their education programs with a Mann - Whiney U Test.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İstatistik ve Olasılık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Doucouliagos C, Abbott M, (2003) The efficiency of Australian universities: a data envelopment analysis. Economics of Education Review. 22:89-97.
 • Charnes A, Banker RD, Cooper WW (1984) Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science. 30(9):1078- 1092.
 • Barros CP, Leach S (2006) Performance Evaluation of the English Premier Football League with Data Envelopment Analysis .Applied Economics. 38:1449-1458.
 • Otto L, Bogetoft P (2011) Benchmarking with DEA, SFA and R. Springer.
 • Charnes A, Rhodes E, Cooper WW (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Researc, 2(6): 429-444.
 • Seiford LM, Cook WD, Cooper WW (2009). Data Envelopment Analysis (DEA) - Thirty Years on . European Journal of Operation Research. 192:1-17.
 • Seiford LM, Tone K (2000). Data Envelopment Analysis: A Comprehensive text with Models, Applications, References and DEA- Solver Software . Kluwer Academic Publishers.
 • Suner A, Çelikoğlu CC (2013). Türkiye'deki İstatistik Bölümlerine İlişkin İstatistikler. n'den N'ye Gezinti İstatistik Dergisi, 38-45.
 • Farrell M (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistician Society. 120(3): 253-290.
 • Sezen B, Gök MŞ (2011). Analyzing the Efficiencies of Hospitals in Turkey: An Application of DEA. Journal of Global Strategic Management. 5(2): 137-146.
 • Johnes J (2006). Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education. Economics of Education Review, 25, 273-288.
 • Kağnıcığıoğlu HC, İcan Ö. (2011). Measuring Relative Efficiencies of Turkish Universities in 2007: A DEA Case Study in R. Anadolu University Journal of Social Sciences. 11(1): 13-26.
 • Kempkes, G., & Pohl, C. (2010). The efficiency of German universities- some evidence from non-parametric and parametric methods. Applied Economics, 42, 2063-2079.
 • Kıranoğlu ME (2005). Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces: An Application of Data Envelopment Analysis. T.C.Marmara University Institute For Graduate Studies In Pure And Applied Siıences : Thesis For The Degree Of Master Of Science In Industrial Engineering Programme.
 • Gulati R, Kumar S (2008). An Examination of Technical, Pure Technical, and Scale Efficiencies in Indian Public Sector Banks using Data Envelopment Analysis. Eurasian Journal of Business and Economics, 1(2): 33-69.
 • McDonald J (2009). Using least squares and tobit in second stage DEA effciency analyses. European Journal of Operational Research. 197: 792-798.
 • Ramanathan R (2003). An Introduction to Data Envelopment Analysis. Sage Publications.
 • Selim S, Bursalioğlu SA (2013). Analysis of the Determinants of Universities Efficiency in Turkey:Application of the Data Envelopment Analysis and Panel Tobit Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences 895-900.
 • Wöber KW (2007). Data Envelopment Analysis. Journal of Travel & Tourism Marketing. 21(4): 91-108.
APA İÇÖZ C, SÖNMEZ H (2015). MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. , 41 - 50.
Chicago İÇÖZ CENK,SÖNMEZ Harun MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. (2015): 41 - 50.
MLA İÇÖZ CENK,SÖNMEZ Harun MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. , 2015, ss.41 - 50.
AMA İÇÖZ C,SÖNMEZ H MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. . 2015; 41 - 50.
Vancouver İÇÖZ C,SÖNMEZ H MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. . 2015; 41 - 50.
IEEE İÇÖZ C,SÖNMEZ H "MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS." , ss.41 - 50, 2015.
ISNAD İÇÖZ, CENK - SÖNMEZ, Harun. "MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS". (2015), 41-50.
APA İÇÖZ C, SÖNMEZ H (2015). MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. Alphanumeric Journal, 3(1), 41 - 50.
Chicago İÇÖZ CENK,SÖNMEZ Harun MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. Alphanumeric Journal 3, no.1 (2015): 41 - 50.
MLA İÇÖZ CENK,SÖNMEZ Harun MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. Alphanumeric Journal, vol.3, no.1, 2015, ss.41 - 50.
AMA İÇÖZ C,SÖNMEZ H MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. Alphanumeric Journal. 2015; 3(1): 41 - 50.
Vancouver İÇÖZ C,SÖNMEZ H MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. Alphanumeric Journal. 2015; 3(1): 41 - 50.
IEEE İÇÖZ C,SÖNMEZ H "MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS." Alphanumeric Journal, 3, ss.41 - 50, 2015.
ISNAD İÇÖZ, CENK - SÖNMEZ, Harun. "MEASURING THE RELATIVE EFFICIENCIES OF STATISTICS DEPARTMENTS IN TURKEY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS". Alphanumeric Journal 3/1 (2015), 41-50.