Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 119 - 152 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?

Öz:
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerinetkisiyle hız kazanan küreselleşmenin ekonomik,sosyal ve politik etkileri son zamanlarda sıklıklatartışılan konuların başında gelmektedir.Literatürde küreselleşmenin düzeyini ve etkileriniölçmek için çeşitli küreselleşme endekslerikullanılmaktadır. Bu çalışmada; ekonomik, sosyalve politik alt endekslerden oluşan KOFküreselleşme endeksi kullanılmıştır. Çalışmada,küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindekietkileri panel veri analiz yöntemi kullanılarak1995-2011 döneminde yüksek, üst orta, düşükorta ve düşük gelirli ülkeler için analiz edilmiştir.Elde edilen sonuçlara göre; küreselleşmeninekonomik büyüme üzerindeki etkileri ülkeleringelişmişlik düzeylerine göre farklılık arzetmektedir. Bu sonuç, küreselleşme endeksinin altbileşenlerinin kullanılması durumunda dadeğişmemektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

How does Globalization Affect Economic Growth Across Different Income Group Countries?

Öz:
Economic, social, and political eff ects ofglobalization, which accelerated by the impact ofdevelopments in inf ormation and communicationtechnologies, have been in the lead of muchdiscussed subj ects recently. Various globalizationindices have been used in the literature f ormeasuring the globalization s level and effects.This study uses consisting of KOF globalizationindex, which consist of economic, social, andpolitical sub-indices. The study analyzed eff ects ofglobalization on economic growth by using paneldata analysis f or high, upper middle, lower middleand low income countries over the period 1995- 2011. According to the results, the eff ects ofglobalization on economic growth havedifferentiated in terms of countries developmentlevel. The result has not changed on using thesubcomponent of globalization index.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Borensztein, E., De Gregorio, J. ve Lee, J.W. (1998), “How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”, Journal of International Economics, 45(1998), 115-135.
 • Brunner, Allan, D. (2003), “The Long-run Effects of Trade on Income and Income Growth”, Working Paper 03/37, International Monetary Fund, Washington.
 • Carkovic, M. ve Levine, R. (2002), “Does Foreign Direct Investment Accelerate Growth?”, http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/fdi.pdf
 • Caselli, Marco (2008), “Measuring…What? Notes on Some Globalization Indices”, Globalizations, 5(3), 383-404.
 • Caselli, Marco (2012), Trying to Measure Globalization Experiences, Critical Issues and Perspectives, Springer Brief in Political Science, Italy.
 • Chang, C.P. ve Lee, C.C. (2010), “Globalization and Growth: A Political Economy Analysis for OECD Countries”, Global Economic Review, 39(2), 151-173.
 • Chang, C.P., Berdiev, A.N. ve Lee, C.C. (2013), “Energy Exports, Globalization and Economic Growth: The Case of South Caucasus”, Economic Modelling, 33, 333- 346.
 • Chang, C.P., Lee, C.C. ve Hsieh, M.C. (2011), “Globalization, Real Output and Multiple Structural Breaks”, Global Economic Review, 40(4), 421-444.
 • Clemens, M.A. ve Williamson, J.G. (2004), “Why did the Tariff–Growth Correlation Reverse after 1950?”, Journal of Economic Growth, 9(1), 5-46.
 • De Lombaerde, P. ve Iapadre, P.L. (2008), “The World is not Flat: Implications for the Construction of Globalization Indicators”, World Economics, 9(4), 159-180.
 • Dollar, David (1992), “Outward-Oriented Developing Economies Really do Grow more Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985”, Economic Development and Cultural Change 40(3), 523-544.
 • Dollar, D. ve Kraay, A. (2004), “Trade, Growth and Poverty”, The Economic Journal, 114(493), 22-49.
 • Dreher, Axel (2006), “Does Globalization Affect Growth? Evidence from a New Index of Globalization”, Applied Economics, 38(10), 1091-1110.
 • Dreher, A., Gaston, N. ve Martens, P. (2008), Measuring Globalisation: Gauging its Consequences, Springer, New York.
 • Dünya Bankası (2014), WDI Veri Tabanı
 • Dünya Bankası (2014), WGI Veri Tabanı
 • Edwards, Sebastian (1998), “Openness, Productivity and Growth: What do We Really Know?”, The Economic Journal, 108(447), 383-398.
 • Elmawazini, K. ve Nwankwo, S. (2013), “Globalization and Income Gap between Rich and Poor Nations, Economic Issues, 18(2), 19-40.
 • Figge, L. ve Martens, P. (2014), “Globalization Continues: The Maastricht Globalization Index Revisited and Updated”, Globalizations, 1-19.
 • Freedom House (2014), “Freedom in the World 2012”, http://www.freedomhouse.org/reporttypes/freedom-world (Erişim: 15.02.2014)
 • Garrett, Geoffrey (2001), “The Distributive Consequences of Globalization”, http://econ.ucdenver.edu/beckman/Econ6410/garrett-distributive.pdf (Erişim: 15.02.2014)
 • Greenaway, D., Morgan, W. ve Wright, P. (1998), “Trade Reform, Adjustment and Growth: What does the Evidence Tell Us”, The Economic Journal, 108(450), 1547- 1561.
 • Gurgul, H. ve Lach, L. (2014), “Globalization and Economic Growth: Evidence from Two Decades of Transition in CEE”, Economic Modelling, 36, 99-107.
 • Harrison, Ann (1996), “Openness and Growth: A Time Series, Cross-Country Analysis for Developing Countries”, Journal of Development Economics, 48, 419- 447.
 • Heshmati, A. ve Lee, S. (2010), “The Relationship between Globalization, Economic Growth and Income Inequality”, Journal of Globalization Studies, 1(2), 87-117
 • KFP (2007), A.T. Kearney/Foreign Policy Globalization Index 2007, http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/10/11/the_globalization_index_200 7 (Erişim: 10.03.2014)
 • KOF (2014), 2014 KOF Index of Globalization, http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2014/04/15/rankings_2014.pd f, (Erişim: 10.03.2014)
 • KOF (2014a), Method of Calculation, http://globalization.kof.ethz.ch/ (Erişim: 10.03.2014)
 • KOF (2014b), Variables and Weights, http://globalization.kof.ethz.ch/ (Erişim: 10.03.2014)
 • KOF (2014c), 2014 KOF Index of Globalization, http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2014/04/15/method_2014.pd f (Erişim: 10.03.2014)
 • Köse M. A., Prasad, E., Rogoff, K. ve Wei, S.J. (2006), “Financial Globalization: A Reappraisal”, IMF Working Paper, WP/06/189.
 • Krugman, Paul (2007), “Trade and Inequality”, http://www.voxeu.org/article/trade-and-inequality-revisited (Erişim: 12.03.2014)
 • Leitao, N.C. (2013), “Cultural Globalization and Economic Growth”, The Romanian Economic Journal, 47, 17-28.
 • Levine, R. ve Renelt, D. (1992), “A Sensitivity Analysis of Cross-County Growth Regressions”, The American Economic Review, 82(4), 942-963.
 • Martens, P. ve Zywietz, D. (2006), “Rethinking Globalization: A Modified Globalization Index”, Journal of International Development, 18, 331-350.
 • Martens, P., Caselli, M., Lombaerde, P.D., Figge, L. ve Scholte, J.A. (2014), “New Directions in Globalization Indices”, Globalizations, 1-12.
 • Polterovich, V. ve Popov, V. (2005), “Democracy and Growth Reconsidered: Why Economic Performance of New Democracies is not Encouraging”, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21606/1/MPRA_paper_21606.pdf, (Erişim: 12.03.2014)
 • Potrafke, Niklas (2014), “The Evidence on Globalization”, CESIFO Working Paper No.4718.
 • Rao, B.B. ve Vadlamannati, K.C. (2011), “Globalization and Growth in the Low Income African Countries with Extreme Bounds Analysis”, Economic Modelling, 28(3), 795-805.
 • Rao, B.B., Tamazian, A. ve Vadlamannati, K.C. (2011), “Growth Effects of a Comprehensive Measure of Globalization with Country-Specific Time Series Data”, Applied Economics, 43(5), 551-568.
 • Rodriguez, F. ve Rodrik, D. (1999), “Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic Guide to Cross-National Evidence”, NBER working paper 7081.
 • Sachs, J.D. ve Warner, A. M. (1995), “Economic Reform and the Process of Global Integration”, Brookings Papers on Economic Activity,1, 1-118.
 • Salvatore, Dominick (2004), “Globalization and Economic Growth in the World Economy”, New Medit N, 1, 4-8.
 • Samimi, P. ve Jenatabadi, H.S. (2014), “Globalization and Economic Growth: Empirical Evidence on the Role of Complementarities”, Globalization and Economic Growth, 9(4), 1-7.
 • Samimi, P., Lim, G.C. ve Buang, A.A. (2012), “A Critical Review on Synthetic Globalization Indexes”, International Journal of Fundamental Psychology and Social Sciences, 2(1), 28-31.
 • Scholte, J.A. (2008), “Defining Globalization”, World Economy, 31(11), 1471-1502.
 • Stiglitz, Joseph E. (2004), “Globalization and Growth in Emerging Markets”, Journal of Policy Modeling, 26, 465-484.
 • Villaverde, J. ve Maza, A. (2011), “Globalization, Growth and Convergence, World Economy, 34(6), 952-971.
 • Vujakovic, Petra (2010), “How to Measure Globalization? A New Globalization Index (NGI)”, FIW Working Paper No 46.
 • Wacziarg, R. ve Welch, K.H. (2003), “Trade Liberalization and Growth: New Evidence”, NBER Working Paper No. 10152.
APA Hayaloğlu P, KALAYCI C, Artan S (2015). Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. , 119 - 152.
Chicago Hayaloğlu Pınar,KALAYCI Cemalettin,Artan Seyfettin Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. (2015): 119 - 152.
MLA Hayaloğlu Pınar,KALAYCI Cemalettin,Artan Seyfettin Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. , 2015, ss.119 - 152.
AMA Hayaloğlu P,KALAYCI C,Artan S Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. . 2015; 119 - 152.
Vancouver Hayaloğlu P,KALAYCI C,Artan S Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. . 2015; 119 - 152.
IEEE Hayaloğlu P,KALAYCI C,Artan S "Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?." , ss.119 - 152, 2015.
ISNAD Hayaloğlu, Pınar vd. "Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?". (2015), 119-152.
APA Hayaloğlu P, KALAYCI C, Artan S (2015). Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 119 - 152.
Chicago Hayaloğlu Pınar,KALAYCI Cemalettin,Artan Seyfettin Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10, no.1 (2015): 119 - 152.
MLA Hayaloğlu Pınar,KALAYCI Cemalettin,Artan Seyfettin Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, 2015, ss.119 - 152.
AMA Hayaloğlu P,KALAYCI C,Artan S Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 10(1): 119 - 152.
Vancouver Hayaloğlu P,KALAYCI C,Artan S Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 10(1): 119 - 152.
IEEE Hayaloğlu P,KALAYCI C,Artan S "Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10, ss.119 - 152, 2015.
ISNAD Hayaloğlu, Pınar vd. "Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10/1 (2015), 119-152.