Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay

Yıl: 2016 Cilt: 39 Sayı: 329 Sayfa Aralığı: 168 - 179 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay

Öz:
Serbest meslek erbapları tarafından yapılanserbest meslek faaliyeti sonucunda karşı tarafaverilen hizmetin karşılığı olan hizmet bedeliningeç tahsil edilmesi durumunda serbest meslekmakbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda gelirvergisi tevkifatının ve katma değer vergisinin gös- terilmesi ile bu vergilerin beyanı serbest meslekkazançlarının vergilendirilmesi açısından önemlibir konudur. Serbest meslek faaliyetinde kazancınelde edilmesi tahsil esasına bağlı olduğundan, ya- pılan tahsilat sonucunda serbest meslek makbuzudüzenlenerek gelir vergisi tevkifatının gösteril- mesi gerekmektedir. Ancak, katma değer vergisiaçısından verilen hizmet sonucunda bedelin tahsiledilip edilmediğinin bir önemi yoktur ve hizmetinifası ile vergiyi doğuran olay meydana gelmek- tedir. Bu nedenle, serbest meslek faaliyetindehizmet bedelinin geç tahsil edilmesi halinde ser- best meslek makbuzunun düzenlenmesi ile katmadeğer vergisi ve gelir stopaj vergisinin beyanınındoğru yapılması gerekmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

TAXABLE EVENT IN TERMS OF VAT AND INCO- ME TAX IN SELF-EMPLOYMENT EARNINGS

Öz:
It is an important issue in terms of taxing self- employment incomes to issue a self-employmentreceipt and show the income tax withholding andvalue added tax withholding and to declare the- se taxes in case the service fee in return for theservice provided to the other party as a result ofthe self-employment activity performed is collec- ted with a delay. Since incomes are earned basedon the principle of collection in self-employmentactivities, a self-employment receipt should be is- sued upon making a collection and the income taxwithholidng should be shown. However, in termsof value added tax, it is not important whetherthe fee has been collected or not in return for theservice provided and the taxable event occurswith the performance of the service. Therefore,in case the service fee is collected with a delayin self-employment activities, issuing of the self- employment receipt and the declaration of valueadded tax and income withholding tax must bedone correctly
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
  • 1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 2. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 4. Recep BIYIK, Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesinde Bazı Ayrıntılar, Vergi Portalı, Dünya Gazetesi, 21.10.2015 5. İmdat TÜRKAY, Serbest Meslek Kazançla- rının Vergilendirilmesi, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Mayıs/2012 Ankara. 6. www.gib.gov.tr/Özelgeler 7. Muharrem ÖZDEMİR, Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Öne- mi, 30 Mayıs 2013 (http://www.alomaliye.com). 8. Dr. Bumin DOĞRUSÖZ, “Serbest Meslek Er- babınca Tahsil Edilmeyen Bedele KDV”, Dünya Ga- zetesi, 06.11.2006 9. İmdat TÜRKAY, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Tarafından Mükelleflere Verilen Hiz- met Bedelinin Geç Tahsil Edilmesi Durumunda Gelir Vergisi Tevkifatı ve Katma Değer Vergisinin Beyanı, Mali Pusula, Nisan/2009
APA TÜRKAY İ (2016). Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. , 168 - 179.
Chicago TÜRKAY İMDAT Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. (2016): 168 - 179.
MLA TÜRKAY İMDAT Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. , 2016, ss.168 - 179.
AMA TÜRKAY İ Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. . 2016; 168 - 179.
Vancouver TÜRKAY İ Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. . 2016; 168 - 179.
IEEE TÜRKAY İ "Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay." , ss.168 - 179, 2016.
ISNAD TÜRKAY, İMDAT. "Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay". (2016), 168-179.
APA TÜRKAY İ (2016). Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. Vergi Sorunları Dergisi, 39(329), 168 - 179.
Chicago TÜRKAY İMDAT Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. Vergi Sorunları Dergisi 39, no.329 (2016): 168 - 179.
MLA TÜRKAY İMDAT Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. Vergi Sorunları Dergisi, vol.39, no.329, 2016, ss.168 - 179.
AMA TÜRKAY İ Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. Vergi Sorunları Dergisi. 2016; 39(329): 168 - 179.
Vancouver TÜRKAY İ Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay. Vergi Sorunları Dergisi. 2016; 39(329): 168 - 179.
IEEE TÜRKAY İ "Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay." Vergi Sorunları Dergisi, 39, ss.168 - 179, 2016.
ISNAD TÜRKAY, İMDAT. "Serbest Meslek Kazançlarında KDV ve Gelir Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay". Vergi Sorunları Dergisi 39/329 (2016), 168-179.