Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışma 12 haftalık basketbol antrenman programının, eğitilebilir seviyede olan zihinsel engelli çocukların bazı motorik özelliklerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya özel eğitim okullarında eğitim gören eğitilebilir zihinsel engelli 12 öğrenci (9 erkek, 3 kadın) (yaş; 10,25 ± 1,60 yıl) katılmıştır. Basketbol antrenman programı uygulanmadan önce deneklerin boy ve vücut ağırlıklarıyla birlikte bazı motorik özellikleri (kavrama kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, görsel basit reaksiyon zamanı, 20m sürat koşusu ve denge) ölçülmüştür. Denekler, 12 hafta boyunca, haftada 2 gün ve günde 1 saat olmak üzere basketbol antrenmanı yapmışlardır. 12 hafta sonrasında ilk ölçümler tekrarlanmıştır. Antrenman öncesi ve sonrası verileri karşılaştırmak için Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, deneklerin 12 hafta sonrası 20 m koşu zamanı, kavrama kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, reaksiyon zamanı ve denge değerlerinin istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde iyileştiği görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre basketbol antrenmanına katılan eğitilebilir engelli çocukların performansları artmıştır. Bu bağlamda, eğitilebilir seviyede zihinsel engelli çocuğa sahip aileler, çocuklarının bu tür programlara katılımlarını sağlayarak onların motorik özelliklerinin gelişimine katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BASKETBALL TRAINING ON MOTORIC SKILLS OF THE EDUCABLE MENTALLY RETARDED CHILDREN

Öz:
This study was conducted to examine the effect of 12-week basketball training program on motoric skills of mentally educable retarded children. 12 educable mentally retarded students studying in special education schools (9 male, 3 female) (age; 10.25± 1.60 years) participated in the study. Prior to application of the basketball training program; height, body weight and some motoric skill values (grip strength, flexibility, vertical jump, simple visual reaction time, 20m sprint and balance) were measured. Basketball training program was applied to the subjects for 12 weeks, 2 days a week and 1 hour per day. The first measurements were repeated after 12 week. Pre and post test data were compared by Wilcoxon test. Results of the statistical analysis showed that 20m running time, grip strength, flexibility, vertical jump, reaction time and balance values improved at statistically significant levels after 12 weeks. According to the results of the study; basketball training increased the performance of educable mentally retarded children. In this context, families who have educable mentally retarded children can contribute to the development of their motoric skills and social relationships by providing participation of their children in such programs.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Öksüz E, Malhan S. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi. Kalitemetri, Ankara; 2005. 2. Özer DS. Engelliler için beden eğitimi ve spor. Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara; 2001. 3. Sinclaire E, Forness S. Classification: Educational Issues (Ed.L. Matson) Handbook of mental retardation, Pergaman Press, New York; 1983. 4. Francis MK, David LP, Samuel RH. Motor task persistence of children with and without mental retardation. Mental Retardation, 1995; 38(1): 42–49. 5. Krebs PL. Mental retardation adapted physical education and sport (Ed: Winnick JP.), Human kinetics books champaigne, Illinois; 1995. 6. Short FX. Physical Fitness. Adapted physical education and sport. (Ed: Winnick JP.), Human kineticks, champaign, Illinois; 1995b. 7. Fernhall B. Physical fitness and exercise training of individuals with mental retardation. Med. Sci sports and exercise, 1993; 25(4): 442–450. 8. Balcıoğlu İ. Sporun sosyolojisi ve psikolojisi. Bilge yayınları. İstanbul; 2003. 9. Öztürk Akçalar S. Ortopedik engellilerin sosyalleşmesine sporun etkisi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007. 10. Günay M, Tamer K, Cicioğlu İ. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Gazi Kitap Evi, Ankara; 2013. 11. Mackenzie B. 101 Performance Evaluation Tests, London; 2005; 92-93. 12. Savucu Y, Sirmen B, İnal S, Karahan M, Erdemir İ. Zihinsel engelli bireylerde basketbol antrenmanının fiziksel uygunluk üzerine etkilerinin belirlenmesi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 2006; 20(2): 105-113. 13. Karahan M, Demir R, Şahin İ, Süel E. Eğitilebilir zihinsel engelli erkek çocukların bazı motor becerilerine antrenmanın etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007; 1(2):71-75.. 14. Merriman WJ, Barnett BE, Jarry ES. Improving fitness of dually diagnosed adults. Percept Mot Skills, Dec 1996; 83(3 Pt 1): 999-1004. 15. Biçer Y, Savucu Y, Kutlu M, Kaldırımcı M, Pala R. Güç ve kuvvet egzersizlerinin zihinsel engelli çocukların hareket beceri ve yeteneklerine etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2004; 3(1):173-179. 16. Aygün Ö, Dinçer AC. Zihinsel engelli çocukların egzersiz öncesi ve sonrası motorik performanslarının karşılaştırılması. 8. SPK Poster Sunumları, Muğla, 2006; 45-55. 17. Çiftçi C, Gülmez İ. 12-16 yaş eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli çocukların beden eğitimi ve spor derslerinin bazı motor özelliklere etkilerinin incelenmesi (Türkiye ve Almanya Örneği). 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim, 2002, Kemer-Antalya. 18. İlhan L. Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve sporun sosyalleşme düzeylerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2008, 16(1): 315-324.
APA ATAN T, ELIOZ M, ÇEBİ M, Unver S, ATAN A (2016). BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. , 29 - 35.
Chicago ATAN TÜLİN,ELIOZ MURAT,ÇEBİ MEHMET,Unver Saban,ATAN Aşkın BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. (2016): 29 - 35.
MLA ATAN TÜLİN,ELIOZ MURAT,ÇEBİ MEHMET,Unver Saban,ATAN Aşkın BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. , 2016, ss.29 - 35.
AMA ATAN T,ELIOZ M,ÇEBİ M,Unver S,ATAN A BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. . 2016; 29 - 35.
Vancouver ATAN T,ELIOZ M,ÇEBİ M,Unver S,ATAN A BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. . 2016; 29 - 35.
IEEE ATAN T,ELIOZ M,ÇEBİ M,Unver S,ATAN A "BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ." , ss.29 - 35, 2016.
ISNAD ATAN, TÜLİN vd. "BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". (2016), 29-35.
APA ATAN T, ELIOZ M, ÇEBİ M, Unver S, ATAN A (2016). BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(1), 29 - 35.
Chicago ATAN TÜLİN,ELIOZ MURAT,ÇEBİ MEHMET,Unver Saban,ATAN Aşkın BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7, no.1 (2016): 29 - 35.
MLA ATAN TÜLİN,ELIOZ MURAT,ÇEBİ MEHMET,Unver Saban,ATAN Aşkın BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, 2016, ss.29 - 35.
AMA ATAN T,ELIOZ M,ÇEBİ M,Unver S,ATAN A BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(1): 29 - 35.
Vancouver ATAN T,ELIOZ M,ÇEBİ M,Unver S,ATAN A BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(1): 29 - 35.
IEEE ATAN T,ELIOZ M,ÇEBİ M,Unver S,ATAN A "BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ." Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7, ss.29 - 35, 2016.
ISNAD ATAN, TÜLİN vd. "BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7/1 (2016), 29-35.