Yıl: 2002 Cilt: 30 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 93 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler

Öz:
Türkler'in özellikle plazma yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (HDL-K) düzeyleri düşüklüğü ile karakterize özgün bir lipid ve lipoprotein profili vardır. Plazma HDL-K seviyesi düşüklüğü, HDL'nin koruyucu HDL2 ve LpAI alt gruplarının düzeylerinde düşüklük ve hepatik lipaz aktivitesinde, HDL düzeylerindeki düşüklüğe kısmen yol açabilecek, %25-30'luk bir artış ile birliktedir. HDL-K düşüklüğünün, Türkiye'ye ek olarak, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler'de de yaygın olarak görülmesi, sorunun, en azından kısmen, genetik kaynaklı olduğunu düşündürmektedir. Türk çocuklarında HDL-K düzeylerinde ergenlik sırasında 10-20 mg/dl'lik belirgin bir düşüş görülmekte ve bu düşüş hormonal dengelerdeki etnik bir farklılığın erişkin Türkler'de görülen ciddi HDL-K düşüklüğüne katkıda bulunmakta olabileceğini düşündürmektedir. Türk Kalp Çalışması'nın 1990'lı yılların başında yapılan ilk bölümünde elde edilen toplumsal verilerin İstanbul'da yaşayan kadın ve erkekler üzerin de yapılan bu güncelleştirme çalışmasından elde edilen verilerle karşılaştırılması, lipid profili ve diğer koroner kalp hastalığı (KKH) risk faktörlerinin geçtiğimiz on yıl içinde iyileşmediğini göstermiştir ve bu bulgu Türk Kardiyoloji Derneği'nin verileriyle de uyum içindedir. Nispeten düşük plazma kolesterol düzeylerine karşın çok düşük HDL-K düzeylerine (erkeklerin %70'inden fazlasında, kadınların yaklaşık %50'sinde HDL-K <40 mg/dl) sahip olan Türk toplumunda bu özellikler nedeniyle başka toplumlarda yüksek risk göstergesi olduğu bilinen total kolesterol/HDL-K oranları çok yüksektir. Yeni "A.B.D.Ulusal Kolesterol Eğitim Programı (National Cholesterol Education Program-NCEP)" kılavuz önerileri düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeylerini esas almayı sürdürmekte ve Türkler'de güçlü bir risk faktörü oluşturduğu kesin olan düşük HDL-K düzeylerini neredeyse görmezden gelmektedir. Biz Türkiye için kılavuz önerilerin, KKH riski olan hastalarda yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç t edavisine başlanması konusunda düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyleri ve total kolesterol/HDL-K oranını göz önünde bulundurmasını öneriyoruz.
Anahtar Kelime: Plazma Lipidler Türkiye Lipoproteinler, HDL Koroner hastalık

Konular: Kalp ve Kalp Damar Sistemi

New findings of the Turkish Heart Study: Guiding treatment suggestions for levels of plasma lipids and low HDL

Öz:
Turks have unique lipid and lipoprotein profiles characterized especially by low plasma levels of high density lipoprotein cholesterol (HDL-C). The low levels of HDL-C are associated with low levels of the protective subclasses of HDL, HDL2 and LpAI, and with a 25-30% elevation of hepatic lipase activity that would be predicted to lower HDL levels. The widespread occurrence of low HDL-C in Turkey and in Turks living in Germany and the United States suggests that it is at least partly of genetic origin. Turkish children exhibit a marked 10-20 mg/dl drop in HDL-C levels associated with puberty, suggesting that an ethnic difference in hormonal balance contributes to the profoundly low HDL-C levels in adult Turks. Comparison of population data generated in the early 1990s in the original Turkish Heart Study with the present update study of Turkish men and women living in Istanbul indicates that the lipid profile and other risk factors for coronary heart disease (CHD) have not improved in this decade, consistent with the data from the Turkish Society of Cardiology. Despite their relatively low plasma cholesterol levels, Turks have extremely low HDL-C (<40 mg/dl in >70% of men and ~50% of women) resulting in very high total cholesterol/HDL-C ratios that predict increased CHD in other populations. The new National Cholesterol Education Program guidelines continue to focus on low density lipoprotein cholesterol levels and virtually ignore low HDL-C levels, which undoubtedly are a powerful risk factor in Turks. We would suggest that guidelines for Turkey consider low density lipoprotein cholesterol levels and the total cholesterol/HDL-C ratio as thresholds for initiating lifestyle changes or drug treatment for patients with CHD risk.
Anahtar Kelime: Lipids Turkey Lipoproteins, HDL Coronary Disease Plasma

Konular: Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Onat A, Sansoy V: 2. Systolic and diastolic blood pressure related to six other risk parameters in Turkish adults: Strong correlation with relative weight. Int J Cardiol 1998; 63: 295-303 Mahley RW, Palaoğlu KE, Atak Z, et al: 3. Turkish Heart Study: Lipids, lipoproteins, and apolipoproteins. J Lipid Res 1995; 36: 839-859 Onat A, Büyükbeşe MA, Ural E, et al: 4. Marara bölgesi halkında HDL-kolesterol ile fibrinojen düzeyleri ve bazı etkenlerle ilişkileri. Arch Turk Soc Cardiol 1997;25:520-5 Onat A, Yıldırım B, Uslu N, et al: Plasma lipoproteins and apolipoproteins in Turkish adults: Overall levels, associations with other risk parameters and HDL's role as a marker of coronary risk in women (in Turkish). Arch Turk Soc Cardiol 1999; 27: 72-9 5. Hergenç G, Schulte H, Assmann G, von Eckardstein A: Associations of obesity markers, insulin, and sex hormones with HDL-cholesterol levels in Turkish and German individuals. Atherosclerosis 1999; 145: 147-56 6. Schaefer EJ, Lamon-Fava S, Ordovas JM, et al: Factors associated with low and elevated plasma high density lipoprotein cholesterol and apolipoprotein A-I levels in the Framingham Offspring Study. J Lipid Res 1994; 35: 871-882 7. Miller NE: Associations of high-density lipoprotein subclasses and apolipoproteins with ischemic heart disease and coronary atherosclerosis. Am Heart J 1987; 113: 589-97 8. Gordon DJ, Probstfield JL, Garrison RJ, et al: High-density lipoprotein cholesterol and cardiovascular disease, Four prospective American studies. Circulation 1989; 79: 8-15 9. Assmann G, Schulte H: Relation of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides to incidence of atherosclerotic coronary artery disease (the PROCAM experience). Am J Cardiol 1992; 70: 733-37 10. Vega GL, Grundy SM: Hypoalphalipoproteinemia (low high density lipoprotein) as a risk factor for coronary heart disease. Curr Opin Lipidol 1996; 7: 209-216 11. Onat A, Surdum-Avcı G, Şenocak M, Örnek E, Gözükara Y: 12. Plasma lipids and their interrelationship in Turkish adults. J Epidemiol Community Health 1992; 46: 470-6 Mahley RW, Pépin J, Palaoğlu KE, Malloy MJ, Kane JP, Bersot TP: 13. Low levels of high density lipoproteins in Turks, a population with elevated hepatic lipase: High density lipoprotein characterization and gender-specific effects of apolipoprotein E genotype. J Lipid Res 2000; 41: 1290-301 Lüttmann S, von Eckardstein A, Wei W, et al: Electrophoretic screening for genetic variation in apolipoprotein C-III: Identification of a novel apoC-III variant, apoC-III(Asp45(Asn), in a Turkish patient. J Lipid Res 1994; 35: 1431-40 14. Bersot TP, Vega GL, Grundy SM, et al: Elevated hepatic lipase activity and low levels of high density lipoprotein in a normotriglyceridemic, nonobese Turkish population. J Lipid Res 1999; 40: 432-8 15. Mahley RW, Arslan P, Pekcan G, et al: Plasma lipids in Turkish children: Impact of puberty, socioeconomics, and nutrition on plasma cholesterol and HDL. J Lipid Res (in press) 16. Castelli WP, Garrison RJ, Wilson PWF, Abbott RD, Kalousdian S, Kannel WB: Incidence of coronary heart disease and lipoprotein cholesterol levels. The Framingham Study. J Am Med Assoc 1986; 256: 2835-8 17. Genest JJ, McNamara JR, Salem DN, Schaefer EJ: Prevalence of risk factors in men with premature coronary artery disease. Am J Cardiol 1991; 67: 1185-9 18. Rubins HB, Robins SJ, Collins D, et al: Distribution of lipids in 8,500 men with coronary artery disease. Am J Cardiol 1995; 75: 1196-201 19. Lien W-P, Lai L-P, Shyu K-G, et al: Low-serum, high-density lipoprotein cholesterol concentration is an important risk factor in Chinese patients with low serum levels of total cholesterol and triglyceride. Am J Cardiol 1996; 77: 1112-5 20. Wood D, De Backer G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Pyörälä K: Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Summary of recommendations. Eur Heart J 1998; 19: 1434-503 21. National Cholesterol Education Program Expert Panel: Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). J Am Med Assoc 2001; 285: 2486-97 22. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS: Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18: 499-502 23. Onat A, Sansoy V, Yıldırım B: 24. Which fasting triglyceride levels best reflect coronary risk? Evidence from the Turkish Adult Factor Study. Clin Cardiol 2001; 24: 9-14 NIH Consensus Development Panel: Triglyceride, high-density lipoprotein, and coronary heart disease. J Am Med Assoc 1993; 269: 505-10 25. Onat A: Risk factors and cardiovascular disease in Turkey. Atherosclerosis 2001; 156: 1-10 26. Castelli WP: The folly of questioning the benefits of cholesterol reduction. Am Fam Physician 1994; 49: 567-74 27. Assmann G, Cullen P, Schulte H: The Münster Heart Study (PROCAM). Results of follow-up at 8 years. Eur Heart J 1998; 19 (Suppl. A): A2-A11 28. Assmann G: Pro and con: High-density lipoprotein, triglycerides, and other lipid subfractions are the future of lipid management. Am J Cardiol 2001; 87 (Suppl.): 2B-7B 29. Jeppesen J, Hein HO, Suadicani P, Gyntelberg F: Triglyceride concentration and ischemic heart disease. An eight-year follow-up in the Copenhagen Male Study. Circulation 1998; 97: 1029-1036 30. Mokdad AH, Serdula MK, Dietz WH, Bowman BA, Marks JS, Koplan JP: The spread of the obesity epidemic in the United States, 1991-1998. J Am Med Assoc 1999; 282: 1519-22 31. Onat A, Yıldırım B, Cetinkaya A, et al: 32. Indices of obesity and central obesity in Turkish adults: Distinct rise in obesity in 1990-98 more pronounced among men (in Turkish). Arch Turk Soc Cardiol 1999; 27: 209-17 Pi-Sunyer FX, Becker DM, Bouchard C, et al: Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. The Evidence Report. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health (NIH Publ. No. 98-4083), Bethesda, MD, 1998, p 58-59 33. WHO Consultation on Obesity: Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. World Health Organization, Division of Noncommunicable Disease, Programme of Nutrition Family and Reproductive Health, Geneva, Switzerland, 1998 34. National Institutes of Health Consensus Development Panel: Health implications of obesity. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement. Ann Intern Med 1985; 103: 1073-7 35. Wolf AM, Colditz GA: Social and economic effects of body weight in the United States. Am J Clin Nutr 1996; 63 (Suppl.): 466S-469S 36. Downs JR, Clearfield M, Weis S, et al: Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels. Results of AFCAPS/TexCAPS. J Am Med Assoc 1998; 279: 1615-22
APA MAHLEY R, PEPIN G, BERSOT T, PALAOĞLU K, ÖZER K (2002). Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. , 93 - 103.
Chicago MAHLEY Robert W.,PEPIN Guy M.,BERSOT Thomas P.,PALAOĞLU K. Erhan,ÖZER Kerem Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. (2002): 93 - 103.
MLA MAHLEY Robert W.,PEPIN Guy M.,BERSOT Thomas P.,PALAOĞLU K. Erhan,ÖZER Kerem Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. , 2002, ss.93 - 103.
AMA MAHLEY R,PEPIN G,BERSOT T,PALAOĞLU K,ÖZER K Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. . 2002; 93 - 103.
Vancouver MAHLEY R,PEPIN G,BERSOT T,PALAOĞLU K,ÖZER K Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. . 2002; 93 - 103.
IEEE MAHLEY R,PEPIN G,BERSOT T,PALAOĞLU K,ÖZER K "Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler." , ss.93 - 103, 2002.
ISNAD MAHLEY, Robert W. vd. "Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler". (2002), 93-103.
APA MAHLEY R, PEPIN G, BERSOT T, PALAOĞLU K, ÖZER K (2002). Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30(2), 93 - 103.
Chicago MAHLEY Robert W.,PEPIN Guy M.,BERSOT Thomas P.,PALAOĞLU K. Erhan,ÖZER Kerem Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 30, no.2 (2002): 93 - 103.
MLA MAHLEY Robert W.,PEPIN Guy M.,BERSOT Thomas P.,PALAOĞLU K. Erhan,ÖZER Kerem Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.30, no.2, 2002, ss.93 - 103.
AMA MAHLEY R,PEPIN G,BERSOT T,PALAOĞLU K,ÖZER K Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2002; 30(2): 93 - 103.
Vancouver MAHLEY R,PEPIN G,BERSOT T,PALAOĞLU K,ÖZER K Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2002; 30(2): 93 - 103.
IEEE MAHLEY R,PEPIN G,BERSOT T,PALAOĞLU K,ÖZER K "Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler." Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30, ss.93 - 103, 2002.
ISNAD MAHLEY, Robert W. vd. "Türk Kalp Çalışması'nda yeni sonuçlar: Plazma lipidleri ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri düşüklüğünde tedavi için rehber öneriler". Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 30/2 (2002), 93-103.