Yıl: 2015 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 102 - 105 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem

Öz:
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili uygulamalar her geçen gün ülkemizde daha fazla yaygınlaşmaktadır. Bu durum hangi mesleklerin bu uygulamaları yapabileceği, kişilerin sahip olmaları gereken asgari eğitim standartları ve uygulamaların endikasyon alanları gibi birçok konuda düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda; Sağlık Bakanlığının Ekim 2014 yılında yayımladığı yönetmelik ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yeni bir boyuta geçilmiştir. Bu durum tıp camiasında yeni tartışmalara sebep olabileceği gibi, aynı zamanda hekimlere farklı yaklaşımları öğrenme, araştırma ve uygulama fırsatı da oluşturacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

The New Period in Traditional and Complementary Medicine

Öz:
Traditional and Complementary Medicine applications are growing up day by day in Turkey. This situation has made it necessary to conduct a series of regulations in many subjects including type of professions that could practice them, required minimum training standards and indications of application, etc. In this context, the Turkish Ministry of Health has passed to a new dimension in Traditional and Complementary Medicine area with the issued regulations in October 2014. Besides leading new discussions among medical society, this situation will also create an opportunity to learn, research and practice different approaches for physicians.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • World Health Organization. General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine. Geneva: WHO Books; 2000:80.
 • Tokaç M. Geleneksel Tıbba Akademik Yaklaşım GETTAM. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 2013;28:82-5.
 • World Health Organization [İnternet]. Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/(Erişim tarihi:13.01.2014).
 • Akupunktur Tedavi Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayı No:20885 (29.05.1991).
 • Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Sayı No:24879 (17.09.2002).
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayı No:29158 (27 .10.2014).
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete Sayı No:29187 (26.11.2014).
 • Sosyal Güvenlik Kurumu [İnternet]. http://www.sgk.com.tr/1396-Haber1-bu-tedavileri-sgk-odemiyor.html (Erişim Tarihi: 14.01.2014).
 • Sağlık Bakanlığı [İnternet]. http://www.sb.gov.tr/TR/dosya/1-90491/h/ek-1-kamu-saglik-hizmetleri-satis- tarifesi.xlsx (Erişim Tarihi: 14.01.2014).
 • Oğuz NY. Alternatif Tıp, Tıbbın Alternatifi Olabilir mi? Türkiye Klinikleri J Med Ethics1994; 2: 8-11.
 • Sağlık Aktuel [İnternet]. http://www.saglikaktuel.com/yazi/alternatif-tibbin-gelecegi-var-mi-6957.html (Erişim Tarihi: 15.01.2014). 12.
 • Zaman [İnternet]. http://www.zaman.com.tr/a-rasim-kucukusta/tibbin-alternatifi-olmaz_1052098.html (Erişim Tarihi: 15.01.2014).
 • Artun E. Adana Halk Kültürü. 2. Baskı, Adana: Altın Koza Yayınları; 2006:269-76.
 • Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of Complementary and Alternative Medicine into Family Practice in Germany: Result of National Survey. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2011 (doi: 10.1093/ecam/nep019).
 • Wahner-Roedler DL, Vincent A, Elkin PL, Loehrer LL, Cha SS, Bauer BA. Physicians' Altitutes Toward Complementary and Alternative Medicine and Their Knowledge of Specific Therapies: A Survey at an Academic Medical Center. Evid Based Complement Alternat Med 2006;3:495-501.
 • Corbin WL, Shapiro H. Physicians Want Education About Complementary and Alternative Medicine to Enhance Communication with Their Patients. Arch Intern Med 2002;162:1176-81.
 • Ergin A, Hatipoğlu C, Bozkurt İA ve ark. Uzmanlık ve Tıp Öğrencilerinin Tamamlayıcı-Alternatif Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları. Pamukkale Tıp Dergisi 2011;4:136-43.
 • Turan N, Öztürk A, Kaya N. Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3:93-8.
 • Muslu KG, Öztürk C. Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:62-7.
 • Öztürk M, Uskun E, Özdemir R, Çınar M, Alptekin F, Doğan M. Isparta İlinde Halkın Geleneksel Tedavi Tercihi. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2005;13:179-86.
 • Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp ile İlişkilerde Etik. Türk Kardiyol Dern Arş 2009;37:33-5.
APA MOLLAHALİLOĞLU S, GÜLÇİN UĞURLU F, KALAYCI M, Öztaş D (2015). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. , 102 - 105.
Chicago MOLLAHALİLOĞLU Salih,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI Mehmet Zafer,Öztaş Dilek Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. (2015): 102 - 105.
MLA MOLLAHALİLOĞLU Salih,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI Mehmet Zafer,Öztaş Dilek Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. , 2015, ss.102 - 105.
AMA MOLLAHALİLOĞLU S,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI M,Öztaş D Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. . 2015; 102 - 105.
Vancouver MOLLAHALİLOĞLU S,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI M,Öztaş D Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. . 2015; 102 - 105.
IEEE MOLLAHALİLOĞLU S,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI M,Öztaş D "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem." , ss.102 - 105, 2015.
ISNAD MOLLAHALİLOĞLU, Salih vd. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem". (2015), 102-105.
APA MOLLAHALİLOĞLU S, GÜLÇİN UĞURLU F, KALAYCI M, Öztaş D (2015). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. Ankara Medical Journal, 15(2), 102 - 105.
Chicago MOLLAHALİLOĞLU Salih,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI Mehmet Zafer,Öztaş Dilek Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. Ankara Medical Journal 15, no.2 (2015): 102 - 105.
MLA MOLLAHALİLOĞLU Salih,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI Mehmet Zafer,Öztaş Dilek Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. Ankara Medical Journal, vol.15, no.2, 2015, ss.102 - 105.
AMA MOLLAHALİLOĞLU S,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI M,Öztaş D Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. Ankara Medical Journal. 2015; 15(2): 102 - 105.
Vancouver MOLLAHALİLOĞLU S,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI M,Öztaş D Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. Ankara Medical Journal. 2015; 15(2): 102 - 105.
IEEE MOLLAHALİLOĞLU S,GÜLÇİN UĞURLU F,KALAYCI M,Öztaş D "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem." Ankara Medical Journal, 15, ss.102 - 105, 2015.
ISNAD MOLLAHALİLOĞLU, Salih vd. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem". Ankara Medical Journal 15/2 (2015), 102-105.