Yıl: 2002 Cilt: 30 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 466 - 472 Metin Dili: Türkçe

Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi

Öz:
Sağlıklı bireylerle yavaş koroner akımlı hastalar arasında endotelin-1 (ET-1) düzeylerinin karşılaştırılması ve ET-1 ile düzeltilmiş TIMI kare sayısı (cTFC) ilişkisinin araştırılması. Yöntem: 31 yavaş koroner akımlı hasta (grup A) ve 15 sağlıklı kişide (grup B) istirahat ET-1 düzeyleri gruplar arasında karşılaştırıldı. Aynı zamanda düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ET-1 arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: İstirahat ET-1 düzeyleri yavaş koroner akımlı hastalarda (grup A) sağlıklı bireylerle (grup B) karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek bulundu. (4.348±1.3 pg/ml-2.524±0.5 pg/ml, p<0.001). Sol ön inen arterinde (LAD) düzeltilmiş TIMI kare sayısı yüksek olan yavaş koroner akımlı hastalarda ET-1 düzeyi, circumflex (Cx) (p<0.02) ve sağ koroner artere (RCA) (p<0.03) göre daha yüksek saptandı. (LAD; 5.826±0.75 pg/ml, Cx; 4.115±1.17 pg/ml, RCA; 3.894±1.49 pg/ml) Yavaş koroner akımın Cx ve RCA'da dominant olduğu hastalarda, cTFC ile ET-1 düzeyleri arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Damar sayısına göre hastalar sınıflandırıldığında 3 koroner arterinde yavaş koroner akım olan hastalarda ET-1 düzeyleri en yüksek olarak saptandı. (3 damar; 5.779±1.2 pg/ml, 2 damar; 4.227±1.16 pg/ml, 1 damar; 3.411±0.7 pg/ml. p<0.001) Tartışma: Yavaş koroner akım olan hastalarda istirahat ET-1 düzeyleri sağlıklı bireylere göre yüksektir ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile korelasyon gösterir. Yavaş koroner akımı olan hastalardaki göğüs ağrısının oluşumunda endotelin-1 artışı sorumlu olabilir.
Anahtar Kelime: Göğüs ağrısı Kan akım hızı Endotelin-1 Koroner dolaşım

Relationship between plasma endothelin-1 levels and corrected TIMI frame count in patients with slow coronary artery flow

Öz:
The aim of this study is to compare the endothelin levels between patients with slow coronary flow and normal healthy subjects, and to investigate the relationship between endothelin-1 levels (ET-1) and corrected TIMI frame count (cTFC) between the two groups. Method: The resting ET-1 levels were compared between two groups (in 31 patients with slow coronary flow group A and 15 healthy subjects (group B). At the same time the relationship between ET-1 and cTFC was also investigated. Results: Resting ET-1 levels were found significantly high in patients with slow coronary flow when compared with healthy subjects (4,35±1.3 pg/ml vs 2.52±0.5 pg/ml, p<0.01). When the coronary vessels were compared with each other according to the TIMI frame count and ET-1 levels, if the dominant slow coronary flow was especially LAD artery (cTFC highest), ET-1 levels were found higher in these patients than in the ones with dominant Cx (p<0.02) or right coronary artery (p<0.03). (LAD; 5.826±0,75 pg/ml, Cx; 4,12±1.17 pg/ml, RCA; 3.89±1.49 pg/ml). But if slow coronary flow was dominant in Cx or RCA artery, not significant relationship between cTFC and ET-1 levels was detected. When patients were classified according to the number of the diseased vessels, ET-1 levels were found highest in patients with 3-vessel disease (3-vessel; 5,78±1,2 pg/ml, 2-vessel; 4.23±1.16 pg/ml, single vessel; 3.41±0,7 pg/ml. p<0,001). Conclusion: Resting ET-1 levels are high in patients with slow coronary flow as compared with healthy subjects and show a significant correlation with cTFC. The increase in ET-1 levels may be responsible for the development of the chest pain in patients with slow coronary flow. Additionaly much more clinical studies are necessary to determine the exact role of ET-1 in the development of microvascular dysfunction.
Anahtar Kelime: Endothelin-1 Blood Flow Velocity Coronary Circulation Chest Pain

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.
 • Agden JA, Goodyear AN: Patterns of distribution of the single coronary artery. Yale J Biol Med 1970; 43:11-21 2.
 • Longnecker CG, Reemisa K, Creech D, Jr: Surgical implications of single coronary artery. Am Heart J 1961; 61: 382-6 3.
 • Butto F, Lucas RV Jr, Edwards JE: Persistent truncus arteriosus: Pathologic anatomy in 54 cases. Pediatr Cardiol 1986; 7: 95-101 4.
 • De la Cruz MW, Cayre R, Angelini P, Noriega RN, Sadowinski S: Coronary arteries in truncus arteriosus. Am J Cardiol 1990; 66: 1482-6 5.
 • Kimbiris D, Iskandrian A, Segal B, Bemis C: Anomalous aortic origin of coronary arteries. Circulation 1978; 58: 606-15 6.
 • Frescura C, Basso C, Thiene G, et al: Anomalous origin of coronary arteries and risk of sudden death: A study based on an autopsy population of congenital heart disease. Hum Pathol 1998; 29: 689-95 7.
 • Ayala F, Badui E, Murillo H, et al: Right coronary ostium agenesis with anomalous origin of the right coronary artery from an ectatic circumflex artery. Angiology 1995; 46: 637-9 8.
 • Tavernarakis A, Voudris V, Ifantis G, Tsaganos N: Anomalous origin of the right coronary artery arising from the circumflex artery. Clin Cardiol 1986; 9: 230-2 9.
 • Shammas RL, Miller MJ, Babb JD: Single left coronary artery with origin of the right coronary artery from distal circumflex. Clin Cardiol 2001; 24: 90-2 10.
 • Vrolix MC, Geboers M, Sionis D, De Geest H, Van De Werf F: Right coronary artery originating from distal left circumflex: an unusual feature of single coronary artery. Eur Heart J 1991; 12: 746-7 11.
 • Sheth M, Dovnarsky M, Cha SD, Kini P, Maranhao V: Single coronary artery: Right coronary artery originating from distal left circumflex. Cathet Cardiovasc Diagn 1988; 14: 180-1 12.
 • Lipton LJ, Barry WH, Obrez E, Silverman JF, Wexler L: Isolated single coronary artery: Diagnosis, angiographic classification, and clinical significance. Radiology 1979; 130: 39-47 13.
 • Sağkan O, Örnek E, Yeşildağ O: Sol Sirkumfleks Arterin Sağ Koroner Arterin Terminal Dalı Olarak Çıkışı. Türk Kardiyol Dern Arş 1994;22:53-54
APA YAZICI M, BALCI B, DEMİRCAN S, YEŞİLDAĞ O, SAĞKAN O, ŞAHİN M, YILMAZ Ö (2002). Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30(8), 466 - 472.
Chicago YAZICI Muzaffer,BALCI Bahattin,DEMİRCAN Sabri,YEŞİLDAĞ Osman,SAĞKAN Olcay,ŞAHİN Mahmut,YILMAZ Özcan Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 30, no.8 (2002): 466 - 472.
MLA YAZICI Muzaffer,BALCI Bahattin,DEMİRCAN Sabri,YEŞİLDAĞ Osman,SAĞKAN Olcay,ŞAHİN Mahmut,YILMAZ Özcan Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.30, no.8, 2002, ss.466 - 472.
AMA YAZICI M,BALCI B,DEMİRCAN S,YEŞİLDAĞ O,SAĞKAN O,ŞAHİN M,YILMAZ Ö Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2002; 30(8): 466 - 472.
Vancouver YAZICI M,BALCI B,DEMİRCAN S,YEŞİLDAĞ O,SAĞKAN O,ŞAHİN M,YILMAZ Ö Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2002; 30(8): 466 - 472.
IEEE YAZICI M,BALCI B,DEMİRCAN S,YEŞİLDAĞ O,SAĞKAN O,ŞAHİN M,YILMAZ Ö "Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi." Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30, ss.466 - 472, 2002.
ISNAD YAZICI, Muzaffer vd. "Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi". Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 30/8 (2002), 466-472.