Yıl: 2013 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 87 - 89 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon

Öz:
Altmış beş yaşında yetişkin bir hastada kolorektal kansere bağlı invajinasyon gelişimi oldukça nadirdir. Bu yazının amacı, invajinas- yonun yetişkinilerdeki insidansını bildirmek, değişken bulguları ve malign hastalıklarla yüksek birlikteliği hakkında bilgi vermek ve tedavi yöntemleri hakkında önerilerde bulunmaktır. Hasta; kilo kaybı, bulantı, kusma, hafif sol taraflı karın ağrısı ve rektal kanama yakınmaları ile acil serviste görüldü. Karın muayenesinde; minimal distansiyon, sol alt kadranda hassasiyet ve kitle saptandı. Digital rektal muayenede rektum boş olup hematokezya mevcuttu. Ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyesi mevcuttu. Batın tomogra- fisinde karın sol tarafta kolokolik invajinasyon saptandı. Hastaya anterior rezeksiyon işlemi uygulandı. Patolojik tanı kötü differansiye stage 2 adenokarsinom olarak raporlandı. Bu vaka karın ağrısı ve rektal kanama şikâyeti olan yetişkin hastalarda ayırıcı tanıda kolo- rektal kansere bağlı invajinasyonun olabileceğini göstermektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Colocolic invagination formed secondarily to colorectal cancer

Öz:
The case of a 65-year-old adult patient with intussusception formation related to colorectal cancer is very rare. The aim of this article is to report; the incidence of intussusception in adults, to offer information on variant symptoms and high co-existence with malign diseases, and to suggest treatment methods. The patient presented to the emergency department with complaints of weight loss, nausea, vomiting, mild abdominal pain on the left and rectal bleeding. The abdominal examination of the patient revealed minimal distension, sensitivity in the lower left quadrant and a mass. Digital rectal examination showed that the rectum was empty and there was hematochezia. The patient's standing direct abdominal graphy revealed air-fluid level. Abdominal tomography showed colocolic intussusception on the left side of the abdomen. Anterior resection was performed on the patient. The pathological diagnosis was reported to be poorly differentiated Stage 2 adenocarcinoma. This case demonstrates that there might be intussusception related to colorectal cancer in the differential diagnosis of patients presenting with complaints of abdominal pain and rectal bleeding
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • Azar T, Berger DL. Adult intussusception. Ann Surg 1997;226:134- 8.
  • Erkan N, Haciyanli M, Yildirim M, et al. Intussusception in adults: an unusual and challenging condition for surgeons. Int J Colorectal Dis 2005;20:452-6.
  • Marinis A, Yiallourou A, Samanides L, et al. Intussusception of the bowel in adults: a review. World J Gastroenterol 2009;15:407-11.
  • Kim YH, Blake MA, Harisinghani MG, et al. Adult intestinal intus- susception: CT appearances and identification of a causative lead point. Radiographics 2006;26:733-44.
  • Bail JP, Holderbach LJ, Robaszkiewicz M, et al. Primary colonic in- tussusception protruding from the anus in adults. Two cases. Ann Chir 1992;46:346-51.
  • Young DG. Intussusception. In: O'Neil JA, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG, editors: Pediatric Surgery. 5th. ed. St. Louis, Missouri: Mosby; 1998. p: 1185- 98.
  • Toso C, Erne M, Lenzlinger PM, et al. Intussusception as a cause of bowel obstruction in adults. Swiss Med Wkly 2005;135:87-90.
  • Begos DG, Sandor A, Modlin IM. The diagnosis and management of adult intussusception. Am J Surg 1997;173:88-94.
  • Sofia S, Casali A, Bolondi L. Sonographic diagnosis of adult intus- susception. Abdom Imaging 2001;26:483-6.
  • Harlak A, Öztürk G, Altınel Ö, Menteş Ö, Özer T, Demirbaş S, ve ark. Eriskinlerde görülen intestinal invajinasyonların klinik seyri. Eurasian J Med 2007;39:37- 40.
APA Gündeş E, TEKIN A, CAKIR M, KÜÇÜKKARTALLAR T (2013). Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. , 87 - 89.
Chicago Gündeş Ebubekir,TEKIN AHMET,CAKIR Murat,KÜÇÜKKARTALLAR Tevfik Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. (2013): 87 - 89.
MLA Gündeş Ebubekir,TEKIN AHMET,CAKIR Murat,KÜÇÜKKARTALLAR Tevfik Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. , 2013, ss.87 - 89.
AMA Gündeş E,TEKIN A,CAKIR M,KÜÇÜKKARTALLAR T Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. . 2013; 87 - 89.
Vancouver Gündeş E,TEKIN A,CAKIR M,KÜÇÜKKARTALLAR T Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. . 2013; 87 - 89.
IEEE Gündeş E,TEKIN A,CAKIR M,KÜÇÜKKARTALLAR T "Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon." , ss.87 - 89, 2013.
ISNAD Gündeş, Ebubekir vd. "Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon". (2013), 87-89.
APA Gündeş E, TEKIN A, CAKIR M, KÜÇÜKKARTALLAR T (2013). Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. Genel Tıp Dergisi, 23(3), 87 - 89.
Chicago Gündeş Ebubekir,TEKIN AHMET,CAKIR Murat,KÜÇÜKKARTALLAR Tevfik Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. Genel Tıp Dergisi 23, no.3 (2013): 87 - 89.
MLA Gündeş Ebubekir,TEKIN AHMET,CAKIR Murat,KÜÇÜKKARTALLAR Tevfik Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. Genel Tıp Dergisi, vol.23, no.3, 2013, ss.87 - 89.
AMA Gündeş E,TEKIN A,CAKIR M,KÜÇÜKKARTALLAR T Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. Genel Tıp Dergisi. 2013; 23(3): 87 - 89.
Vancouver Gündeş E,TEKIN A,CAKIR M,KÜÇÜKKARTALLAR T Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon. Genel Tıp Dergisi. 2013; 23(3): 87 - 89.
IEEE Gündeş E,TEKIN A,CAKIR M,KÜÇÜKKARTALLAR T "Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon." Genel Tıp Dergisi, 23, ss.87 - 89, 2013.
ISNAD Gündeş, Ebubekir vd. "Kolorektal kansere sekonder gelişen kolokolik invajinasyon". Genel Tıp Dergisi 23/3 (2013), 87-89.