Yıl: 2002 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 317 - 324 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Öz:
Düşünmeyi ateşleyen ve uyaran sorular üretmek fen öğretmenlerinin üzerinde önemle durmaları gereken konuların başında gelir. Çünkü iyi bir fen eğitimi iyi hazırlanmış sorularla başlar. Bu çalışmada amaç; fen öğretmenlerinin soru sorma becerilerini, Bloom taksonomisinin bilişsel alan basamaklarına göre ne şekilde kullandıklarını tespit etmektir. Araştırmanın sonuçlarına göre; fen öğretmenleri sorularını taksonominin en alt basamakları olan bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde hazırlamışlardır. Analiz, sentez düzeyindeki sorulara yeteri kadar yer vermezken, değerlendirme basamağındaki soru tipine ise hiç rastlanmamıştır.
Anahtar Kelime: fen öğretmenleri bloom sınıflandırması

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Özden, Y. (1997), Öğrenme ve Öğretme, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • 2.Robbins, A.(1995), İçindeki Devi Uyandır, Çev. Belkıs Çorakçı (Dişbudak), İnkılap Yayınevi, İstanbul.
 • 3.Postman and Weitgartner, Teaching as a Subversive Activity, Aktarma: Carr, D. (1998), The Art of Asking Guestions in The Teaching of Science, School Science Review, Vol.79(280)pp.47-50.
 • 4.Marbach-Ad, G.& Sokolove, P.G. (2000), Good Science Begins Good Questions, Journal of Collage Science Teaching, Vol.XXX,n.3.
 • 5.Feldhusen, J.F. & Treffinger, D.J. (1985), Creative Thinking and Problem Solving in Gifted Education, Kendall/Hunt Publishing Company USA.
 • 6.Yök/Dünya Bankası (1997), Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretimi,Ankara.
 • 7.Şahinel, S. (2002), Eleştirel Düşünme, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • 8.Kalaycı, N. & Büyükalan, S. (2001), Soru Sorma Becerisinde Ustalaşmak, Gazi Kitabevi Sosyal Bilimler Dergisi, Mart Sayısı s. 57-69.
 • 9.Alexander,P.A.& Jetton, T.L.& Kulikowich, J.M. et.al. (1994), Contrasting ınstructional and Structural Importance: The Seductive Effect of Teacher Questions, Journal of Reading Behaviour, V.26,n.1, p. 19-45.
 • 10.Savage,L.B. (1998), Eliciting Critical Thinking Skills Through Questioning, Clearing House, V.71, Issue.5,p.291-293.
 • 11.Davis, O.L.& Hunkins, F. (1966), Textbook Guestions: What Thinking Processes Do They Foster?, Peabody Journal of Education, N.43, p. 285-292.
 • 12.Wesson, K.A. (2001), The “Volvo Effect” Questioning Standardized Tests, Young Children, March Number, p.16-18.
 • 13.Kohn, A. (2001), Fighting The Tests: Turning Frusration Into Action, YOUNG Children, March Number, p.19-21.
 • 14.Senemoğlu, N. (2001), Gelişim Öğrenme ve Öğretim-Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitabevi, Ankara.
APA KORAY CANSÜNGÜ Ö, YAMAN S (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. , 317 - 324.
Chicago KORAY CANSÜNGÜ Özlem,YAMAN Süleyman Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. (2002): 317 - 324.
MLA KORAY CANSÜNGÜ Özlem,YAMAN Süleyman Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. , 2002, ss.317 - 324.
AMA KORAY CANSÜNGÜ Ö,YAMAN S Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. . 2002; 317 - 324.
Vancouver KORAY CANSÜNGÜ Ö,YAMAN S Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. . 2002; 317 - 324.
IEEE KORAY CANSÜNGÜ Ö,YAMAN S "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi." , ss.317 - 324, 2002.
ISNAD KORAY CANSÜNGÜ, Özlem - YAMAN, Süleyman. "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi". (2002), 317-324.
APA KORAY CANSÜNGÜ Ö, YAMAN S (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 317 - 324.
Chicago KORAY CANSÜNGÜ Özlem,YAMAN Süleyman Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 10, no.2 (2002): 317 - 324.
MLA KORAY CANSÜNGÜ Özlem,YAMAN Süleyman Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.10, no.2, 2002, ss.317 - 324.
AMA KORAY CANSÜNGÜ Ö,YAMAN S Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2002; 10(2): 317 - 324.
Vancouver KORAY CANSÜNGÜ Ö,YAMAN S Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2002; 10(2): 317 - 324.
IEEE KORAY CANSÜNGÜ Ö,YAMAN S "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi." Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 10, ss.317 - 324, 2002.
ISNAD KORAY CANSÜNGÜ, Özlem - YAMAN, Süleyman. "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 10/2 (2002), 317-324.