Yıl: 2002 Cilt: 40 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 247 - 251 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası

Öz:
Rekürren tonsillit çocukluk çağının etyolojisi ve tedavisi üzerinde fikir birliğine varılamamış en sık karşılaşılan sorunlarından biridir. Çalışmamızda tonsillerin derin dokularında yer alan patojen bakterileri saptamayı, yüzey kültürlerinin derin patojen bakterileri yansıtma gücünü ve patojen mikroorganizmalarda penisilin direncini tespit etmeyi amaçladık. 3 ile 12 yaş arası rekürren tonsillit sorunu olan ve tonsillektomi endikasyonu konulan çocuklardan tonsillektomi sırasında yüzey sürüntü ve tonsiller çıkarıldıktan sonra derin dokulardan sürüntüler alınarak aerob ve anaerob kültürler yapılmıştır. 58 hastanın 50'sinde (%86) derin doku kültürlerinde üreme olmuştur. 26 olguda (%52) Staphylococcus aureus, 13 olguda (%26) Haemophilus influenzae, 10 olguda (%20) A grubu beta hemolitik streptokoklar ve daha az miktarlarda çeşitli mikroorganizmalar patojen olarak üretilmiştir. Yüzey kültürlerinin ise 19'unda (%33) patojen bakteri üretilebilmiştir, izole edilen patojenlerin %48'inde penisilin direncine rastlanmıştır. Rekürren tonsillit etyolojisinde A grubu beta hemolitik streptokokların yanında S. aureus ve H. influenzae da dikkate alınmalıdır, ilk basamak antibiyotik tercihinin, penisilin direnci göz önüne alınarak yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime: Kültür ortamı Penisilinler Tekrarlama Çocuk, okul öncesi Çocuk İlaç direnci, mikrobiyal Tonsillit

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Pediatri

Surface and core microflora of the tonsils in children undergoing tonsillectomy for recurrent tonsillitis

Öz:
Even though recurrent tonsillitis is one of the most frequently encountered problems of childhood, its etiology and treatment are points of debate. We aimed to determine pathogenic bacteria of the tonsil core, the diagnostic ability of surface swab cultures to show the core pathogenic bacteria. The study group consisted of 58 children between ages 3 and 12 who had problems with recurrent tonsillitis and tonsillectomy was planned as treatment. Surface and core swabs were taken during tonsillectomy and aerobe and anaerobe cultures were performed. Pathogens could be detected in core cultures in 50 (86%) of 58 patients. In core cultures 26 (52%) isolates of Staphylococcus aureus, 13 (26%) isolates of Haernophilus influenzae, 10 (20%) isolates of group A beta hemolytic streptococci, and small numbers of other organisms were detected. Surface swabs could detect pathogenic bacteria in 19 (33%) patients. Overall penicillin resistance was 48%. S. aureus and H. influenzae should be considered as pathogens for recurrent tonsillitis as well as group A beta hemoiytic streptococci. We believe that the antibiotic decision should be made with keeping penicillin resistance in mind.
Anahtar Kelime: Child, Preschool Child Drug Resistance, Microbial Tonsillitis Culture Media Penicillins Recurrence

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1.Timon CI, McAllister VA, Walsh M, Cafferkey MT. Changes in tonsillar bacteriology of recurrent acute tonsillitis: 1980 vs. 1989- RespirMed 1990; 84(5): 395-400.
  • 2.Timon CI, Cafferkey MT, Walsh M. Fine-needle aspiration in recurrent tonsillitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117(6):653-6.
  • 3.Gaffney RJ, Freeman DJ, Walsh MA, Cafferkey MT. Differences in tonsil core bacteriology in adults and children: a prospective study of 262 patients. Respir Med 1991; 85(5): 383-8.
  • 4.Stjernquist-Desatnik A, Prellner K, Schalen C. High recovery of Haemophilus influenzae and group A streptococci in recurrent A tonsillar infection or hypertrophy as compared with normal tonsils. JLaryngol Otol 1991; 105(6): 439-41.
  • 5.Mitchelmore IJ, Reilly PG, Hay AJ, Tabaqchali S. Tonsil surface and core cultures in recurrent tonsillitis: prevalence of anaerobes and beta-lactamase producing organisms. BurJ Clin Microbiol Infect Dis 1994; 13(7): 542-8.
  • 6.Lindross R. Bacteriology of the tonsil core in recurrent tonsillitis and tonsillar hyperplasia- a short review. Ada Otolaryngol Suppl 2000; 543: 206-8.
  • 7.İnci E, Erişir F, Öncül O. Kronik tonsillitlerde bakteriolojik çalışma. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2001; 32(4): 221-225.
  • 8.Brook I, Yocum P. Bacteriology of chronic tonsillitis in young adults. Arch Otolaryngol 1984; 110(12): 803-5.
  • 9.Müderris S, Öztürkcan S, Bakıcı MZ, Ungan M. Kronik tonsillitli çocuklarda tonsil yüzeyi ve tonsil içi mikrobiyolojisi. Turk Arch Otolaryngol 1998; 36(1-2): 60-3.
APA İNCİ E, KARAKULLUKÇU B, AYGÜN G, ÖZDOĞAN A (2002). Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. , 247 - 251.
Chicago İNCİ E.,KARAKULLUKÇU B.,AYGÜN G.,ÖZDOĞAN A. Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. (2002): 247 - 251.
MLA İNCİ E.,KARAKULLUKÇU B.,AYGÜN G.,ÖZDOĞAN A. Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. , 2002, ss.247 - 251.
AMA İNCİ E,KARAKULLUKÇU B,AYGÜN G,ÖZDOĞAN A Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. . 2002; 247 - 251.
Vancouver İNCİ E,KARAKULLUKÇU B,AYGÜN G,ÖZDOĞAN A Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. . 2002; 247 - 251.
IEEE İNCİ E,KARAKULLUKÇU B,AYGÜN G,ÖZDOĞAN A "Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası." , ss.247 - 251, 2002.
ISNAD İNCİ, E. vd. "Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası". (2002), 247-251.
APA İNCİ E, KARAKULLUKÇU B, AYGÜN G, ÖZDOĞAN A (2002). Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. Türk Otolarengoloji Arşivi, 40(4), 247 - 251.
Chicago İNCİ E.,KARAKULLUKÇU B.,AYGÜN G.,ÖZDOĞAN A. Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. Türk Otolarengoloji Arşivi 40, no.4 (2002): 247 - 251.
MLA İNCİ E.,KARAKULLUKÇU B.,AYGÜN G.,ÖZDOĞAN A. Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. Türk Otolarengoloji Arşivi, vol.40, no.4, 2002, ss.247 - 251.
AMA İNCİ E,KARAKULLUKÇU B,AYGÜN G,ÖZDOĞAN A Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. Türk Otolarengoloji Arşivi. 2002; 40(4): 247 - 251.
Vancouver İNCİ E,KARAKULLUKÇU B,AYGÜN G,ÖZDOĞAN A Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası. Türk Otolarengoloji Arşivi. 2002; 40(4): 247 - 251.
IEEE İNCİ E,KARAKULLUKÇU B,AYGÜN G,ÖZDOĞAN A "Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası." Türk Otolarengoloji Arşivi, 40, ss.247 - 251, 2002.
ISNAD İNCİ, E. vd. "Rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsil yüzeyel ve derin mikroflorası". Türk Otolarengoloji Arşivi 40/4 (2002), 247-251.