Yıl: 2015 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 308 - 325 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Öz:
Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve dışa açıklığın çevre kirliliği üzerindeki etkisi araştırılarak Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliği Türkiye ekonomisi için test edilmiştir. 1981-2012 dönemini kapsayan çalışmada söz konusu ilişkiyi araştırmak üzere zaman serisi analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye'de ekonomik büyüme ve ticari açıklık ile çevre kirliliği arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu desteklemektedir. Bununla birlikte ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasında Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi ile uyumlu olarak ters-U şeklinde bir ilişki söz konusuyken, ekonomik büyüme ve ticari açıklık arasında ters-U şeklinde bir ilişki tespit edilememiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Enerji ve Yakıtlar Çevre Bilimleri İktisat İşletme Finans

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL POLLUTION, TRADE OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

Öz:
In this study, the validity of Environmental Kuznets Curve hypothesis was tested for Turkey by investigating the effects of economic growth and trade openness on environmental pollution. These relationships were analyzed via time series analysis using the period of 1981-2012. The results obtained in the study seem to support that there is a relationship between economic growth, trade openness and environmental pollution in the long term in Turkey. However, it was found out that there was an inverted U-shape relationship between economic growth and environmental pollution consistent with the hypothesis environmental Kuznets Curve, while, there was no inverted U-shape relationship between economic growth and trade openness.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Enerji ve Yakıtlar Çevre Bilimleri İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbostancı, E., Türüt-Aşık, S. ve Tunç, İ. (2009) ,,,,The Relationship between Income and Environment in Turkey: Is there an Environmental Kuznets Curve?"", Energy Policy, 37(3): 861-867.
 • Antweiler, W., Copeland, B. R. ve Taylor, M. S. (2001) ,,,,Is Free Trade Good for the Environment?"", The American Economic Review, 91(4): 877-908.
 • Arı, A. ve Zeren, F. (2011) "CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi", Yönetim ve Ekonomi, 18(2): 37-47.
 • Başar, S. ve Temurlenk M. S. (2007) "Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1): 1-12.
 • Bozkurt, H. (2007) "Zaman Serileri Analizi", Birinci Basım, Ankara: Ekin Kitabevi.
 • Canas, A., Ferrao, P. ve Conceiçao, P. (2003) "A New Environmental Kuznets Curve? Relationship between Direct Material Input and Income per capita: Evidence from Industrialized Countries", Ecological Economics, 46(2): 217-229.
 • Carson R. T., Jeon, Y. ve McCubbin, D. R. (1997) "The Relationship between Air Pollution Emissions and Income: US Data", Cambridge University Press Environment and Development Economics, 2: 433-350.
 • Choi, E., Heshmati, A. ve Cho, Y. (2010) "An Empirical Study of the Relationship between CO2 Emissions, Economic Growth and Openness", IZA Discussion Paper Series 5304.
 • Fotros, M. H. ve Maaboudi, R. (2010) ,,,,The Impact of Trade Openness on CO2 Emissions in Iran, 1971-2005"",
 • https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/5112.pdf, (14.04.2014).
 • Galeotti, M., Lanza, A. ve Pauli, F. (2006) "Reassessing the Environmental Kuznets curve for CO2 Emissions: A Robustness Exercise", Ecological Economics 57(1): 152-163.
 • Granger, C. W. J. (1988), "Causality, Cointegration and Control", Journal of Economic Dynamics and Control, 12: 551-559.
 • Grossman G. M. ve Krueger A. B. (1991) "Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement", NBER Working Paper Series, 3914.
 • Jalil, A. ve Mahmud, S. F. (2009) "Environment Kuznets Curve for CO2 Emissions: A Cointegration Analysis for China", Energy Policy, 37(12): 5167-5172.
 • Johansen, S. ve Juselius, K. (1992) "Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK", Journal of Econometrics, 53: 211-244.
 • Kuznets S. (1955), "Economic Growth and Income Inequality", American Economic Review 45(1): 1- 28.
 • Lee, C. C., Chiu, Y. B. ve Sun, C. H. (2010) "The Environmental Kuznets Curve Hypothesis for Water Pollution: Do Regions Matter?", Energy Policy, 38: 12-23.
 • Perman, Roger ve Stern, David I. (2003), "Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests that the Environmental Kuznets Curve does not Exist", The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 47(3): 325-347.
 • Roberts, J. T. ve Grimes, P. E. (1997) "Carbon Intensity and Economic Development 1962-91: A Brief Exploration of the Environmental Kuznets Curve", World Development 25(2): 191-198.
 • Saatçi, M. ve Dumrul, Y. (2011) "Çevre Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türkiye Ekonomisi için Yapısal Kırılmalı Eş-bütünleşme Yöntemiyle Tahmini", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran 2011(37): 65- 86.
 • Sanglimsuwan, K. (2011) "Carbon dioxide Emissions and Economic Growth: An Econometric Analysis", International Research Journal of Finance and Economics, 67: 97-102.
 • Sarısoy, S. ve Yıldız, F. (2006) "Karbondioksit (CO2) Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi", Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri.
 • Selden, T. M. ve Song, D. (1994) "Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?", Journal of Environmental Economics and Management, 7: 147- 162.
 • Yıldırım, B. (2013) "Ticari Açıklık ve CO2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi", International Journal of Social Science, 6(1): 1611-1621.
APA Artan S, Hayaloğlu P, Seyhan B (2015). TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. , 308 - 325.
Chicago Artan Seyfettin,Hayaloğlu Pınar,Seyhan Burak TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. (2015): 308 - 325.
MLA Artan Seyfettin,Hayaloğlu Pınar,Seyhan Burak TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. , 2015, ss.308 - 325.
AMA Artan S,Hayaloğlu P,Seyhan B TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. . 2015; 308 - 325.
Vancouver Artan S,Hayaloğlu P,Seyhan B TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. . 2015; 308 - 325.
IEEE Artan S,Hayaloğlu P,Seyhan B "TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ." , ss.308 - 325, 2015.
ISNAD Artan, Seyfettin vd. "TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ". (2015), 308-325.
APA Artan S, Hayaloğlu P, Seyhan B (2015). TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 308 - 325.
Chicago Artan Seyfettin,Hayaloğlu Pınar,Seyhan Burak TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13, no.1 (2015): 308 - 325.
MLA Artan Seyfettin,Hayaloğlu Pınar,Seyhan Burak TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, 2015, ss.308 - 325.
AMA Artan S,Hayaloğlu P,Seyhan B TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015; 13(1): 308 - 325.
Vancouver Artan S,Hayaloğlu P,Seyhan B TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015; 13(1): 308 - 325.
IEEE Artan S,Hayaloğlu P,Seyhan B "TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13, ss.308 - 325, 2015.
ISNAD Artan, Seyfettin vd. "TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13/1 (2015), 308-325.