Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi

Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 790 - 802 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin ilköğretim sürecinde edindikleri kişisel hijyen ve temizlik alışkanlıklarının cinsiyet, okul türü ve yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve bulguları fen programlarının fen okur-yazarlığı kazanımı yönü ile tartışmaktır. Araştırmanın örneklemini, Bartın il merkezinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesinde öğrenim gören, 113'ü kız, 46'sı erkek olmak üzere toplam 159 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri dört demografik bilgi, bir açık uçlu ve 24 likert tipi olmak üzere toplam 29 soru ile elde edilmiştir. Nicel verilerin çözümlenmesi için istatistiksel tekniklerden ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi uygulanırken, nitel verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları öğrencilerin kişisel hijyen ve temizlik alışkanlıklarının yeterli olmadığını, bunun yanında okul, cinsiyet ve yerleşim yerinin öğrencilerin hijyen ve temizlik alışkanlıklarına etki etmediğini ve bu konudaki fen okur-yazarlığı kazanımlarını yeterince devam ettiremediklerini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Davranış Bilimleri

The Evaluation of High School Students' Personal Hygiene Habits Based on Science Literacy

Öz:
The aim of this study is to determine whether high school students' personal hygiene and cleanliness habits which was acquired in primary school differ according to gender, settlement and type of school or not and to discuss the results based on the dimension of science literacy of science curricula. The sample of the research consists of (113 female and 46 male students) 159 students in total who study in Anatolian High School and Vocational Medical High school in Bartın city center. Data were obtained by a total of 29 questions including four demographic information, an open-ended and 24 Likert-type questions. In the data analysis, statistical techniques such as mean, standard deviation, onetailed variance analysis were used. Results show that high school students where the study has been conducted have insufficient personal hygiene behaviors and no statistically difference was seen amongst students' personal hygiene behaviors in terms of gender, school type and settlement and they haven't managed to keep their Science Literacy acquisitions about personal hygiene.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KIRIM C, HIRÇA N (2015). Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. , 790 - 802.
Chicago KIRIM Cemil,HIRÇA Necati Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. (2015): 790 - 802.
MLA KIRIM Cemil,HIRÇA Necati Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. , 2015, ss.790 - 802.
AMA KIRIM C,HIRÇA N Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. . 2015; 790 - 802.
Vancouver KIRIM C,HIRÇA N Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. . 2015; 790 - 802.
IEEE KIRIM C,HIRÇA N "Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi." , ss.790 - 802, 2015.
ISNAD KIRIM, Cemil - HIRÇA, Necati. "Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi". (2015), 790-802.
APA KIRIM C, HIRÇA N (2015). Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 790 - 802.
Chicago KIRIM Cemil,HIRÇA Necati Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4, no.2 (2015): 790 - 802.
MLA KIRIM Cemil,HIRÇA Necati Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, 2015, ss.790 - 802.
AMA KIRIM C,HIRÇA N Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 790 - 802.
Vancouver KIRIM C,HIRÇA N Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 790 - 802.
IEEE KIRIM C,HIRÇA N "Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi." Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, ss.790 - 802, 2015.
ISNAD KIRIM, Cemil - HIRÇA, Necati. "Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4/2 (2015), 790-802.