Yıl: 2015 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 957 - 978 Metin Dili: Türkçe

Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı çeşitli değişkenlere göre öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının belirlenmesidir. Bu amaç dahilinde öğretmenlerin cinsiyet, yaşamının büyük bir bölümün geçirdiği yerleşim yeri, kıdem, öğretim kademesi ve demokratik tutum bağımsız değişkenlerine göre çokkültürlü yeterlik algıları incelenmiştir. Çalışmaya, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan Bahçelievler, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerindeki resmi ilkokul, ortaokul, genel lise ve mesleki-teknik lisede görev yapan 413 öğretmen katılmıştır. Veriler Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından öğretim elemanlarına yönelik geliştirilen "Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği" ve Gözütok (1995) tarafından geliştirilen "Demokratik Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak, öğretmenlerin çokkültürlü yeterliklerini ve bu yeterliği oluşturan farkındalık, bilgi ve beceri boyutlarında kendilerini "yeterli" algıladıkları bulunmuştur. Öğretmenlerin algılarının yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yerleşim yeri, kıdem ve öğretim kademesi değişkenlerine göre farklılaştığı fakat cinsiyete göre değişim göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algıları ile demokratik tutumları arasında ise pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır
Anahtar Kelime:

Determination Of Teachers' Multicultural Competence Percaptions

Öz:
The basic aim of this research is determining teachers' multicultural competence perceptions depending on various variants. With this aim teachers' multicultural competence perceptionsis examined according to these independent variants: gender, the city where teachers spend most of their lives, severance, the type of school and democratic attitude. 413 teachers who work at primary schools, secondary schools, high schools and occupational technical high schools in Bahçelievler, Bakırköy and Bağcılar district which are on the European side of İstanbul in 2012-2013 educational term have taken part in this research. Data of this research has been collected via perceptions of multicultural competence scale which was developed for lecturers by Başbay and Kağnıcı (2011) and democratic attitude scale developed by Gözütok (1995). Based on findings of this research it has been seen that teachers perceive themselves "highly enough" on multicultural competence and awareness which constitutes these competences, aspects of knowledge and skills. What's more it has been concluded that there are differences between teachers' perceptions of multicultural competence and awareness which constitutes this competence, perception on knowledge and skills according to these variants: cities they spend most of their lives, severances and type of school but there has been no differences according to gender.It has been seen that there is a positive relation between teachers' multicultural competence perception and their democratic attitudes
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BULUT C, BAŞBAY A (2015). Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. , 957 - 978.
Chicago BULUT Canan,BAŞBAY ALPER Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. (2015): 957 - 978.
MLA BULUT Canan,BAŞBAY ALPER Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. , 2015, ss.957 - 978.
AMA BULUT C,BAŞBAY A Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. . 2015; 957 - 978.
Vancouver BULUT C,BAŞBAY A Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. . 2015; 957 - 978.
IEEE BULUT C,BAŞBAY A "Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi." , ss.957 - 978, 2015.
ISNAD BULUT, Canan - BAŞBAY, ALPER. "Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi". (2015), 957-978.
APA BULUT C, BAŞBAY A (2015). Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 957 - 978.
Chicago BULUT Canan,BAŞBAY ALPER Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23, no.3 (2015): 957 - 978.
MLA BULUT Canan,BAŞBAY ALPER Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.3, 2015, ss.957 - 978.
AMA BULUT C,BAŞBAY A Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 957 - 978.
Vancouver BULUT C,BAŞBAY A Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 957 - 978.
IEEE BULUT C,BAŞBAY A "Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23, ss.957 - 978, 2015.
ISNAD BULUT, Canan - BAŞBAY, ALPER. "Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23/3 (2015), 957-978.