Yıl: 2015 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 281 - 283 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu

Öz:
Herpes zoster enfeksiyonu, varisella zoster virüsü tarafından oluşturulan akut vezikülobüllöz bir cilt hastalığıdır. Hastalık ileri yaşlarda ve immün sistemi baskılanmış kişilerde daha sık görülmekle birlikte sağlıklı çocuklarda oldukça nadirdir. On yaşından küçük çocuklarda ise oldukça nadirdir. Bu hastalıkta, tipik tutulum bölgeleri sıklık sırasına göre; torakal, servikal, oftalmik ve lumbosakral bölgelerdir. Herpes zoster enfeksiyonunda döküntü öncesi ilgili dermatom bölgesinde ağrı ortaya çıkar ve ağrı sonrasında döküntü izlenir. Küçük çocuklarda huzursuzluk uyarıcı bir bulgu olabilir. Bu yazıda 6 aylık bir kız çocuğunda saptanan lumbosakral bölge yerleşimli herpes zoster enfeksiyonu, bu yaş grubunda herpes zoster enfeksiyonunun nadir görülmesi ve huzursuzluk nedeni olabileceğini, tam bir fizik muayene yapılmaması durumunda gözden kaçabileceğini, vurgulamak amacıyla sunuyoruz.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Pediatri

Lumbosacral Herpes Zoster Infection In A Six-Month-Old Infant

Öz:
Herpes zoster is caused by the varicella zoster virus and is an acute vesiculobullous cutaneous infection. Although this disease is commonly seen in adults and immunocompromised individuals, it is uncommon in healthy children and extremely rare in children younger than ten years old. Typical sites of involvement include the thoracic, cervical, ophthalmic, and lumbosacral regions. Herpes zoster is a painful neurocutaneous disease. Before the onset of a skin rash in herpes zoster infections, pain occurs along the dermatomes. Restlessness could be a warning sign of infection in young children.We report the case of a six-month-old female infant with lumbosacral herpes zoster infection to emphasize the fact that it is rarely diagnosed in this age group. Patients can present with irritability; therefore, a complete physical examination is necessary in all patients with this symptom to prevent missed diagnoses.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Leung A.K, Robson W.L, Leong A.G. Herpes zoster in childhood. J Pediatr Health Care 2006;20(5):300-3.
  • Feder H.M Jr, Hoss D.M. Herpes zoster in otherwise healthy children. Pediatr Infect Dis J 2004;23(5):451-7.
  • Kurlan J.G, Connelly B.L, Lucky A.W. Herpes zoster in the first year of life following postnatal exposure to varisella zoster virus: four case report and a review of i n f a n t i l e h e r p e s z o s t e r . A r c h D e r m a t o l ;140(10):1268-72.
  • Yalaki Z, Öztürk A, Taşar M.A, Dallar Y. Herpes zoster infections in healthy children. Çocuk Enf Derg ;4:96-9
  • Sauerbrei A, Eichhorn U, Schacke M, Wutzler P. Laboratory diagnosis of herpes zoster. J Clin Virol. ;14(1):31-36
  • Gross G, Doerr H.W. Herpes zoster guideline of the German Dermatology Society. J Clinical Virology ;27(3):308-9.
  • Kara A. Acyclovir Indication in Varisella Zoster Virus Infections. Çocuk Enf Derg 2007;1:162-6.
  • Petursson G, Helgason S, Gudmundsson S, Sigurdsson J.A. Herpes zoster in children and adolescents. Pediatr Infect Dis J 1998;17(10):905-8.
  • Grote V, von Kries R, Rosenfeld E, Belohradsky B.H, Liese J. Immunocompetent children account for the majority of complications in childhood herpes zoster. J Infect Dis 2007;196(10):1455-8.
  • Peña J.A, Pirics M.L, DiCaprio H.S, et al. Varisella reactivation presenting as shingles and aseptic meningitis in an immunocompetent 11-year-old boy. Clin Pediatr ;48(4):435-7
APA ALMİŞ H, BUCAK İ, Tekin M, Konca Ç, TURGUT M (2015). Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. , 281 - 283.
Chicago ALMİŞ Habip,BUCAK İbrahim Hakan,Tekin Mehmet,Konca Çapan,TURGUT Mehmet Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. (2015): 281 - 283.
MLA ALMİŞ Habip,BUCAK İbrahim Hakan,Tekin Mehmet,Konca Çapan,TURGUT Mehmet Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. , 2015, ss.281 - 283.
AMA ALMİŞ H,BUCAK İ,Tekin M,Konca Ç,TURGUT M Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. . 2015; 281 - 283.
Vancouver ALMİŞ H,BUCAK İ,Tekin M,Konca Ç,TURGUT M Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. . 2015; 281 - 283.
IEEE ALMİŞ H,BUCAK İ,Tekin M,Konca Ç,TURGUT M "Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu." , ss.281 - 283, 2015.
ISNAD ALMİŞ, Habip vd. "Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu". (2015), 281-283.
APA ALMİŞ H, BUCAK İ, Tekin M, Konca Ç, TURGUT M (2015). Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2), 281 - 283.
Chicago ALMİŞ Habip,BUCAK İbrahim Hakan,Tekin Mehmet,Konca Çapan,TURGUT Mehmet Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12, no.2 (2015): 281 - 283.
MLA ALMİŞ Habip,BUCAK İbrahim Hakan,Tekin Mehmet,Konca Çapan,TURGUT Mehmet Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, 2015, ss.281 - 283.
AMA ALMİŞ H,BUCAK İ,Tekin M,Konca Ç,TURGUT M Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015; 12(2): 281 - 283.
Vancouver ALMİŞ H,BUCAK İ,Tekin M,Konca Ç,TURGUT M Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015; 12(2): 281 - 283.
IEEE ALMİŞ H,BUCAK İ,Tekin M,Konca Ç,TURGUT M "Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu." Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, ss.281 - 283, 2015.
ISNAD ALMİŞ, Habip vd. "Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12/2 (2015), 281-283.