Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 258 - 273 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama

Öz:
Bu çalışmanın amacı sürdürülebilirlik raporları kapsamında Borsa İstanbul'da imalat sanayii sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çevresel performanslarını tespit etmektir. Analiz kapsamına alınan işletmelerin 2013 yılı sürdürülebilirlik raporlarından çevresel performans göstergeleri olarak geri dönüştürülen su miktarı, verimlilik çalışmalarıyla elde edilen enerji tasarruf miktarı, verimlilik çalışmalarıyla elde edilen emisyon azaltım miktarı, bertaraf edilen tehlikeli atık miktarı, bertaraf edilen tehlikesiz atık miktarı ve çevre koruma ve harcama yatırım tutarları seçilmiştir. Belirlenen kriterler çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) yöntemiyle her bir firma için tek bir çevresel performans puanına dönüştürülmüştür. Çalışma sonucunda çevresel performansı en yüksek olan işletme AKÇANSA işletmesi, çevresel performansı en düşük olan işletmenin ise BRİSA işletmesi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Denizcilik İşletme Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Çevre Mühendisliği İktisat İşletme Finans

Sustainability Reporting and Environmental Performance: A Case Study in

Öz:
The aim of this study is determining the environmental performances of companies operating in the manufacturing industry in the Istanbul Stock Exchange (ISE) in 2013 within the scope of sustainability reports. The amounts of water recycled, energy savings achieved by efficiency studies, emission reduction achieved by efficiency studies, hazardous waste disposed and nonhazardous waste disposed and investments made on environmental protection and expenditures were selected as environmental performance indicators of the sustainability reports of the companies included in the analysis for 2013. The criteria determined are converted into a single score for each company's environmental performance by a multi-criteria decision-making method "Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)". At the end of the study, it has been determined that AKÇANSA has the highest environmental performance while BRİSA has the lowest environmental performance, respectively.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Denizcilik İşletme Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Çevre Mühendisliği İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA TANÇ A, GUMRAH A (2015). Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. , 258 - 273.
Chicago TANÇ AHMET,GUMRAH ABDURRAHMAN Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. (2015): 258 - 273.
MLA TANÇ AHMET,GUMRAH ABDURRAHMAN Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. , 2015, ss.258 - 273.
AMA TANÇ A,GUMRAH A Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. . 2015; 258 - 273.
Vancouver TANÇ A,GUMRAH A Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. . 2015; 258 - 273.
IEEE TANÇ A,GUMRAH A "Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama." , ss.258 - 273, 2015.
ISNAD TANÇ, AHMET - GUMRAH, ABDURRAHMAN. "Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama". (2015), 258-273.
APA TANÇ A, GUMRAH A (2015). Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 258 - 273.
Chicago TANÇ AHMET,GUMRAH ABDURRAHMAN Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi 7, no.2 (2015): 258 - 273.
MLA TANÇ AHMET,GUMRAH ABDURRAHMAN Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, 2015, ss.258 - 273.
AMA TANÇ A,GUMRAH A Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2015; 7(2): 258 - 273.
Vancouver TANÇ A,GUMRAH A Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2015; 7(2): 258 - 273.
IEEE TANÇ A,GUMRAH A "Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama." İşletme Araştırmaları Dergisi, 7, ss.258 - 273, 2015.
ISNAD TANÇ, AHMET - GUMRAH, ABDURRAHMAN. "Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama". İşletme Araştırmaları Dergisi 7/2 (2015), 258-273.