Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers

Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 29 Metin Dili: Türkçe
hred

Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers

Öz:
Analitik felsefe geleneğinin pek çok düşünürü 'epistemik sınır' nosyonu üzerine kafa yormuştur. "Kognitif ya da epistemolojik açıdan sınırlı varlıklar mıyız?" sorusu farklı felsefi tartışma bağlamlarında olumlu bir şekilde yanıtlanmaktadır. İnsanoğlunun yaşam süreci boyunca değişik türlerde epistemik bariyerlerle yüz yüze geldiği neredeyse tartışmasız bir olgudur. Bunun yanında "Farklı epistemik bariyerler karşısında ne tür epistemik duruşlar sergiliyoruz/sergilemeliyiz" sorusu ilk soruyla kıyaslandığında daha az incelemeye tabi tutulmuştur. Doğrusu bu ikinci soruya cevap anlamında takınabilecek belli başlı birkaç epistemik tavır olabilir. Epistemolojik açıdan meşru bir pozisyon olarak savunulmuş ve savunulmakta olan agnostik tavır bunlardan bir tanesidir. Rasyonel ve ampirik yöntemin dışında bir takım yollara başvurmak başka bir alternatiftir. Bu ikinci tavrı merkeze alan bu makale, ilk olarak agnostik tavrı eleştirmekte, bu tavrın hem insan doğasının epistemik yönüyle örtüşmediğini hem de belli türden sorunsal durumlarda pratik olanla uyumlu olmadığını iddia etmektedir. Makale, bu iddiayı temellendirmek için olası bir takım senaryolar inşa etmekte ve bu senaryolar aracılığı ile şu sonuca ulaşmaktadır: Epistemik bariyerlerle yüzleşilen pek çok durumda, epistemik bir bariyerin ardına dair rasyonel ve ampirik olanın dışında bir takım yollara başvurarak epistemik inanç geliştirmek, epistemolojik olarak, agnostik tavır takınmaktan daha savunulabilir pozisyondur
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Felsefe

Epistemik Bariyerler Karşısında Epistemik Seçenekler

Öz:
Many philosophers in analytic tradition have attempted to examine the notion of 'epistemic limits'. "Are we cognitively/epistemologically limited beings?" is a question that is answered positively in many philosophical debates. It is an uncontroversial fact that human beings face several types of epistemic barriers during their lifetime. The more significant question "What kind of epistemic position do/should we take towards epistemic barriers?" is less examined than the former. There are only a few options to take a position. Agnostic stance, which has been defended as a respectable epistemic position, is one of those. Appealing to ways other than rational and empirical methods is another. This paper, chiefly focusing on the latter question, first criticizes the agnostic stance on the grounds that it is neither compatible with human epistemic nature, nor practical in several circumstances. To justify such a claim, the paper builds several hypothetical scenarios, and through these scenarios, it reaches the conclusion that appealing to other ways of forming beliefs on what is beyond the epistemic barriers is epistemologically more tenable than taking an agonistic stance in many circumstances.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Fodor, J. (1983). The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, Massachusets: MIT Press.
 • Kant I. (1998). Critique of Pure Reason (trans. P. Guyer & A. W. Wood). Cam- bridge: Cambridge University Press.
 • Kreines, J. (2007). Between the Bounds of Experience and Divine Intuition: Kant's Epistemic Limits and Hegel's Ambitions. Inquiry, 50 (3), 306-334.
 • Magnus, P. (2005). Peirce: Underdetermination, Agnosticism, and Related Mis- takes. Inquiry, 48 (1), 26-37.
 • McGinn, C. (1993). Problems in Philosophy: The Limits of Inquiry. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Nagel, T. (1986). The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press.
 • Plato (1997). Republic (trans. G. M. A. Grube). Complete Works (ed. J. M. Cooper). Indianapolis: Hackett Publishing.
 • Rellihan, M. (2005). Epistemic Boundedness and the Universality of Thought. Philosophical Studies, 125 (2), 219-250.
 • Rosenkranz, S. (2007). Agnosticism as a Third Stance. Mind, 461, 55-104.
 • Williamson, T. (2000). Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford University Press.
 • Wittgenstein, L. (1974). Tractatus Logico-Philosophicus (trans. D. F. Pears & B. F. McGuinness). London & New York: Routledge.
APA ARICI M (2015). Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 5(1), 17 - 29.
Chicago ARICI MURAT Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers. Beytulhikme An International Journal of Philosophy 5, no.1 (2015): 17 - 29.
MLA ARICI MURAT Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, vol.5, no.1, 2015, ss.17 - 29.
AMA ARICI M Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers. Beytulhikme An International Journal of Philosophy. 2015; 5(1): 17 - 29.
Vancouver ARICI M Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers. Beytulhikme An International Journal of Philosophy. 2015; 5(1): 17 - 29.
IEEE ARICI M "Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers." Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 5, ss.17 - 29, 2015.