Yıl: 2015 Cilt: 14 Sayı: 52 Sayfa Aralığı: 130 - 145 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ

Öz:
Bu çalışmada liderlik tipleri ile iş gören performansı arasındaki ilişki ampirik olarak test edilmiştir. Çalışmanın amacı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada otokratik, demokratik, hümanist lider tiplerinden hangilerinin kişilerle ilişkilendirildiği ve iş gören performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın evrenini otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada firmada çalışan toplam kişi sayısı baz alınarak örneklem seçimi yapılmıştır ve 51 kişiye ulaşılmıştır. Anket çalışması beşli likert tipi derecelendirme ölçeği ile oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda liderlik tipleriyle iş gören performansı arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur
Anahtar Kelime:

AN INVESTIGATION OF ORGANIZATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND EMPLOYEE PERFORMANCE

Öz:
In this study, the relationship between leadership types and work performance is empirically tested. The purpose of the study is to examine the leadership types such as autocratic, democratic and humanist by investigating their ties with characteristics in the automotive industry. Also, the impact of mentioned leadership types on employee performance is studied. The universe of the study consists employees working in a company belonging to the automotive sector. The sample of research is selected based on the total number of people working in a firm. In total, 51 people have taken the research questionnaire, which is the methodology of this study. The survey was created based on the five-point Likert-type rating scale. As a result of the research, a moderate relationship is detected between leadership types and employee performance
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akat, Ömer. Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama. Bursa: Ekin Kitabevi, 2004.
 • Atlı, Dinçer. Yetenek Yönetimi. İstanbul: Crea Yayıncılık, 2012.
 • Dinçer, Ömer. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları, 2004.
 • Efil, İsmail. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Alfa Yayınları, 1999.
 • Ertuna, Özer. Stratejik Yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları, 2008.
 • Fındıkçı, İlhami. Bir Gönül Yolculuğu Hizmetkar Liderlik. İstanbul: Alfa Yayınları, 2009.
 • Güney, Salih. Yönetim ve Organizasyon. Ankara, 2007.
 • Gürüz, Demet, ve Emet Gürel. Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2006.
 • Helvacı, Akif. Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2002.
 • Kaynak, Tuğray, et al. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Dönence Basım Yayım, 2000.
 • Köse, Arzu. Stratejik Yönetim. İstanbul: Kum Saati Yayınları, 2008.
 • Memduhoğlu, Hasan Basri, ve Kürşad Yılmaz. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2013.
 • Mucuk, İsmet. Temel İşletme Bilgileri. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2008.
 • Palmer, Margaret. Performans Değerlendirmeleri. İstanbul: Rota Yayınları, 1993.
 • Tengilimoğlu, Dilaver. İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.
 • Topaloğlu, Melih, ve Hakan Koç. Yönetim Bilimi. Ankara, 2010.
 • Tutar, Hasan. Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2009.
 • Türkoğlu, Faruk. 2001'e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması. İstanbul: Sabah Yayıncılık, 2000.
 • Ulukan, Cemil. Genel İşletme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Yozgat, Osman. İşletme Yönetimi. İstanbul: Venüs Ofset, 1984.
APA AKMAN H, HANOĞLU M, KIZIL C (2015). LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. , 130 - 145.
Chicago AKMAN HÜSEYİN VEDAT,HANOĞLU Merve,KIZIL CEVDET LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. (2015): 130 - 145.
MLA AKMAN HÜSEYİN VEDAT,HANOĞLU Merve,KIZIL CEVDET LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. , 2015, ss.130 - 145.
AMA AKMAN H,HANOĞLU M,KIZIL C LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. . 2015; 130 - 145.
Vancouver AKMAN H,HANOĞLU M,KIZIL C LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. . 2015; 130 - 145.
IEEE AKMAN H,HANOĞLU M,KIZIL C "LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ." , ss.130 - 145, 2015.
ISNAD AKMAN, HÜSEYİN VEDAT vd. "LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ". (2015), 130-145.
APA AKMAN H, HANOĞLU M, KIZIL C (2015). LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 14(52), 130 - 145.
Chicago AKMAN HÜSEYİN VEDAT,HANOĞLU Merve,KIZIL CEVDET LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 14, no.52 (2015): 130 - 145.
MLA AKMAN HÜSEYİN VEDAT,HANOĞLU Merve,KIZIL CEVDET LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.14, no.52, 2015, ss.130 - 145.
AMA AKMAN H,HANOĞLU M,KIZIL C LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2015; 14(52): 130 - 145.
Vancouver AKMAN H,HANOĞLU M,KIZIL C LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2015; 14(52): 130 - 145.
IEEE AKMAN H,HANOĞLU M,KIZIL C "LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 14, ss.130 - 145, 2015.
ISNAD AKMAN, HÜSEYİN VEDAT vd. "LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 14/52 (2015), 130-145.