Yıl: 2015 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 631 - 645 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü

Öz:
Bu araştırmada öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özellikleri ile okul yöneticiliğine yönelik tutumları arasındaki ilişki ve öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerine sahip olma düzeylerinin okul yöneticiliğine yönelik tutumlarını yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2013-2014 öğretim yılında öğrenimine devam eden 502 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, "Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği" ve "Okul Yöneticiliği Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra doğrulayıcı faktör analizi (DFA), Pearson korelasyon ve çoklu regresyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları; öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutum puanlarının orta düzeyde, sosyal girişimcilik özelliklerinin ise oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Sosyal girişimcilik özelliklerinden "risk alma" ve "özgüven" boyutları ile okul yöneticiliğine yönelik tutumları arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki gözlenirken, "kişisel yaratıcılık" ile okul yöneticiliğine yönelik tutumları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayıca öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin, okul yöneticiliğine yönelik tutumlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The Role of Social Entrepreneurship on the Pre-service Teachers' Attitudes toward School Management

Öz:
In this study the relationship between the social entrepreneurship characteristics of pre-service teachers and their attitudes toward school management has been investigated, and how well the level of possessed social entrepreneurial characteristics predicts the attitude toward the school management has been tested. 502 pre-service teachers from Hacettepe University Education Faculty, studying during 2013-14 academic years were participated in the study. "Pre-service Teachers' Social Entrepreneurship Qualifications Scale" and "School Management Attitude Scale" were used as data collection tools. Data were analyzed by confirmatory factor analysis (CFA), Pearson correlation and multiple regression techniques in addition to descriptive statistics such as mean, standard deviation and percentiles. Analysis results showed that pre-service teacher' scores toward school management are moderate whereas their social entrepreneurship qualifications are quite high. A moderately significant positive relationship has been observed between "risk takings" and "self-confidence" dimensions of social entrepreneurship and attitudes toward school management, whereas a weakly significant positive relationship has been identified between "personal creativity" and attitude toward school management. In addition, it has been found that social entrepreneurial characteristics of pre-service teachers were a significant predictor of their attitudes toward school management
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KOÇAK S, ÖZDEMİR M (2015). Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. , 631 - 645.
Chicago KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. (2015): 631 - 645.
MLA KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. , 2015, ss.631 - 645.
AMA KOÇAK S,ÖZDEMİR M Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. . 2015; 631 - 645.
Vancouver KOÇAK S,ÖZDEMİR M Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. . 2015; 631 - 645.
IEEE KOÇAK S,ÖZDEMİR M "Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü." , ss.631 - 645, 2015.
ISNAD KOÇAK, SEVAL - ÖZDEMİR, MURAT. "Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü". (2015), 631-645.
APA KOÇAK S, ÖZDEMİR M (2015). Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 631 - 645.
Chicago KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11, no.3 (2015): 631 - 645.
MLA KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, 2015, ss.631 - 645.
AMA KOÇAK S,ÖZDEMİR M Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 11(3): 631 - 645.
Vancouver KOÇAK S,ÖZDEMİR M Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 11(3): 631 - 645.
IEEE KOÇAK S,ÖZDEMİR M "Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, ss.631 - 645, 2015.
ISNAD KOÇAK, SEVAL - ÖZDEMİR, MURAT. "Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11/3 (2015), 631-645.