Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 55 - 89 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY

Öz:
18.yüzyılda İstanbul'daki tarımsal sistemi değerlendirme amacındaki bu çalışma, 17571760 yılları arasındaki döneme ait İstanbul Ahkâm Defterleri'nin tasnifine yöneliktir. Ahkâm Defterleri'nde yer alan kayıtlardaki hükümleri tasnif edebilmek için; (a) defter numaraları, (b) başvuru yerleri, (c) ihtilaf konuları, (d) ihtilafın taraflarının sosyal konumları, (e) ihtilafın taraflarının dinleri ve (f) başvuru yılları, temel analiz değişkenleri olarak seçildi. Her bir hüküm, bu sistematiğe göre -öncelikle kendi içlerinde ve daha sonra da genel analize tabi tutularak- incelendi. genellikle "tımar toprağının ferağ ve tefvizi" (4 karar ve %26,7); Üsküdar bölgesinde yoğunlukla "miri toprağın, sazlık ve kamışın mirasen intikali" (22 karar ve %18,3) ve Haslar bölgesinde genellikle "mera, yayla, kışlak, otlak, sazlık vb. müdahale" (35 karar ve %29,7) konularına ilişkin sorunların yaşandığı tespit edildi. 18.yüzyılda İstanbul tarım sistemindeki sorunların, çoğunlukla yönetilenler (reaya) arasında yaşandığı (%74,9) görüldü. Hem müracaat eden ve hem de şikâyet edilen taraflar, çoğunlukla köyde yaşayan Müslüman yönetilen reayadan müteşekkildi. İncelenen dönemdeki tarımsal sorunların %59,1'inin, 1759-1760 yılları arasındaki dönemde yaşandığı belirlendi
Anahtar Kelime:

İSTANBUL AHKÂM DEFTERLERİ'NE GÖRE 18. YÜZYILDA İSTANBUL'DAKİ TARIMIN TASNİFİ (1757-1760)

Öz:
This study, which aims to evaluate the agriculture of Istanbul in the eighteenth-century, is based on the assortment of Istanbul Ahkâm Registers in the period of 1757-1760. In order to classify the provisions of Ahkâm Registers; (a)registry(book) numbers, (b)application areas, (c)conflict issues, (d)the social position of the litigants, (e)the religion of the litigants, and (f)application years were chosen as the basic analysis variables. Each judgement, which were based on this systematic, were examined in themselves.1757-December 1779. The analysis of this Ahkâm Books(between 4-5 books), the maximum provisions were found with 5th part (64.9%) of them. The most problems of the agriculture of Istanbul were "intervention of pasture, plateau, grass, reedy etc"(22%),"get in tax from tax-evader or short-change" (13.9%), and "transition of the miri-land, reedy and rushy by inheritance"(13.5%).Moreover, the most agricultural problems occurred in Üsküdar(46.3%) region. Also, the most agricultural problem in Surici was "migration of reaya to another places" (5 cases and 83.3%); in Galata "devolution and demise of timar-land" (4 cases and 26.7%); in Uskudar "transition of the miri-land, reedy and rushy by inheritance" (22 cases and 18.3%), and in Haslar "intervention of pasture, plateau, grass, reedy etc." (35 cases and 29.7%). The agricultural problems of Istanbul in the eighteenth-century occurred between the reaya (74.9%). Both the applicants and the complainees were intensity composed by the Muslims reaya which were dwelling in village. It was determined that 59.1% of this agricultural problems occured in the period of 1759-1760.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Archival Sources Başbakanlık Osmanlı Arsivi (BOA, Office of the Prime Minister Ottoman Archives),Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Istanbul Ahkâm Defteri (A. DVNP. AHK. IS. d.) 4, case number (c.) 488, page (p.) 158, April 1757 (BOA /488).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 498, p. 161, April 1757 (BOA 4/498).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 506, p. 164, April 1757 (BOA 4/506).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 510, p. 165, April 1757 (BOA 4/510).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 512, p. 166, April 1757 (BOA 4/512).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 538, p. 175, May 1757 (BOA 4/538).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 540, p. 176, May 1757 (BOA 4/540).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 543, p. 177, May 1757 (BOA 4/543).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 544, p. 177, May 1757 (BOA 4/544).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 545, p. 178, May 1757 (BOA 4/545).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 546, p. 178, May 1757 (BOA 4/546).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 548, p. 179, May 1757 (BOA 4/548).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 557, p. 183, May 1757 (BOA 4/557).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 564, p. 186, June 1757 (BOA 4/564).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 566, p. 186, June 1757 (BOA 4/566).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 573, p. 189, July 1757 (BOA 4/573).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 581, p. 193, July 1757 (BOA 4/581).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 582, p. 193, July 1757 (BOA 4/582).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 596, p. 197, August 1757 (BOA 4/596).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 604, p. 200, August 1757 (BOA 4/604).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 610, p. 201, August 1757 (BOA 4/610).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 612, p. 202, August 1757 (BOA 4/612).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 617, p. 204, August 1757 (BOA 4/617).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 633, p. 208, August 1757 (BOA 4/633).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 639, p. 210, August 1757 (BOA 4/639).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 658, p. 216, September 1757 (BOA 4/658).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 663, p. 217, September 1757 (BOA 4/663).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 799, p. 266, March 1758 (BOA 4/799).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 810, p. 270, March 1758 (BOA 4/810).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 822, p. 176, March 1758 (BOA 4/822).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 833, p. 281, March 1758 (BOA 4/833).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 834, p. 281, March 1758 (BOA 4/834).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 841, p. 283, March 1758 (BOA 4/841).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 845, p. 285, March 1758 (BOA 4/845).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 846, p. 286, March 1758 (BOA 4/846).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 848, p. 286, March 1758 (BOA 4/848).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 878, p. 296, April 1758 (BOA 4/878).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 880, p. 296, April 1758 (BOA 4/880).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 883, p. 297, April 1758 (BOA 4/883).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 914, p. 307, May 1758 (BOA 4/914).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 937, p. 315, June 1758 (BOA 4/937).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 938, p. 316, June 1758 (BOA 4/938).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 972, p. 326, July 1758 (BOA 4/972).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 973, p. 326, July 1758 (BOA 4/973).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 976, p. 327, July 1758 (BOA 4/976).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 980, p. 328, July 1758 (BOA 4/980).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 1000, p. 336, August 1758 (BOA 4/1000).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 1007, p. 337, August 1758 (BOA 4/1007).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 1008, p. 339, August 1758 (BOA 4/1008).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 1014, p. 340, August 1758 (BOA 4/1014).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 1015, p. 341, August 1758 (BOA 4/1015).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 1016, p. 341, August 1758 (BOA 4/1016).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 1032, p. 346, August 1758 (BOA 4/1032).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 4, c. 1034, p. 346, September 1758 (BOA 4/1034).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 6, p. 2, September 1758 (BOA 5/6).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 8, p. 4, August 1758 (BOA 5/8).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 29, p. 10, October 1758 (BOA 5/29).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 43, p. 15, October 1758 (BOA 5/43).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 56, p. 18, November 1758 (BOA 5/56).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 60, p. 19, November 1758 (BOA 5/60).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 63, p. 20, November 1758 (BOA 5/63).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 65, p. 21, November 1758 (BOA 5/65).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 71, p. 23, November 1758 (BOA 5/71).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 73, p. 24, November 1758 (BOA 5/73).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 82, p. 26, November 1758 (BOA 5/82).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 90, p. 28, December 1758 (BOA 5/90).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 91, p. 28, December 1758 (BOA 5/91).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 96, p. 29, December 1758 (BOA 5/96).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 115, p. 36, December 1758 (BOA 5/115).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 190, p. 59, February 1759 (BOA 5/190).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 193, p. 60, February 1759 (BOA 5/193).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 206, p. 65, March 1759 (BOA 5/206).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 207, p. 66, March 1759 (BOA 5/207).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 210, p. 67, March 1759 (BOA 5/210).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 221, p. 69, March 1759 (BOA 5/221).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 223, p. 70, March 1759 (BOA 5/223).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 231, p. 72, April 1759 (BOA 5/231).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 232, p. 72, April 1759 (BOA 5/232).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 238, p. 75, April 1759 (BOA 5/238).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 242, p. 76, April 1759 (BOA 5/242).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 249, p. 78, April 1759 (BOA 5/249).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 257, p. 81, May 1759 (BOA 5/257).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 274, p. 87, June 1759 (BOA 5/274).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 299, p. 97, July 1759 (BOA 5/299).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 300, p. 97, July 1759 (BOA 5/300).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 340, p. 109, August 1759 (BOA 5/340).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 342, p. 109, August 1759 (BOA 5/342).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 368, p. 116, August 1759 (BOA 5/368).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 382, p. 121, August 1759 (BOA 5/382).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 387, p. 123, August 1759 (BOA 5/387).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 393, p. 125, September 1759 (BOA 5/393).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 396, p. 126, September 1759 (BOA 5/396).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 398, p. 127, September 1759 (BOA 5/398).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 399, p. 127, September 1759 (BOA 5/399).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 404, p. 129, September 1759 (BOA 5/404).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 415, p. 133, September 1759 (BOA 5/415).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 417, p. 134, September 1759 (BOA 5/417).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 418, p. 134, September 1759 (BOA 5/418).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 422, p. 135, September 1759 (BOA 5/422).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 432, p. 138, October 1759 (BOA 5/432).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 434, p. 139, October 1759 (BOA 5/434).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 435, p. 139, October 1759 (BOA 5/435).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 436, p. 139, October 1759 (BOA 5/436).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 437, p. 140, October 1759 (BOA 5/437).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 530, p. 173, December 1759 (BOA 5/530).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 532, p. 174, December 1759 (BOA 5/532).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 536, p. 176, December 1759 (BOA 5/536).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 537, p. 177, December 1759 (BOA 5/537).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 538, p. 177, December 1759 (BOA 5/538).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 543, p. 179, January 1760 (BOA 5/543).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 544, p. 179, January 1760 (BOA 5/544).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 545, p. 180, January 1760 (BOA 5/545).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 546, p. 180, January 1760 (BOA 5/546).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 558, p. 183, January 1760 (BOA 5/558).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 572, p. 187, February 1760 (BOA 5/572).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 591, p. 193, February 1760 (BOA 5/591).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 593, p. 193, February 1760 (BOA 5/593).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 597, p. 194, February 1760 (BOA 5/597).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 605, p. 198, February 1760 (BOA 5/605).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 620, p. 203, March 1760 (BOA 5/620).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 622, p. 204, March 1760 (BOA 5/622).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 630, p. 206, March 1760 (BOA 5/630).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 631, p. 207, March 1760 (BOA 5/631).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 632, p. 207, March 1760 (BOA 5/632).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 634, p. 207, March 1760 (BOA 5/634).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 640, p. 209, March 1760 (BOA 5/640).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 641, p. 210, March 1760 (BOA 5/641).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 646, p. 212, April 1760 (BOA 5/646).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 648, p. 213, April 1760 (BOA 5/648).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 649, p. 213, April 1760 (BOA 5/649).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 651, p. 214, April 1760 (BOA 5/651).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 656, p. 215, April 1760 (BOA 5/656).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 669, p. 219, May 1760 (BOA 5/669).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 670, p. 219, May 1760 (BOA 5/670).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 706, p. 231, June 1760 (BOA 5/706).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 708, p. 232, June 1760 (BOA 5/708).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 709, p. 232, June 1760 (BOA 5/709).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 716, p. 234, June 1760 (BOA 5/716).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 719, p. 235, June 1760 (BOA 5/719).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 732, p. 238, July 1760 (BOA 5/732).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 734, p. 239, July 1760 (BOA 5/734).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 737, p. 240, July 1760 (BOA 5/737).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 742, p. 242, July 1760 (BOA 5/742).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 745, p. 243, July 1760 (BOA 5/745).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 747, p. 244, July 1760 (BOA 5/747).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 749, p. 244, July 1760 (BOA 5/749).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 750, p. 245, July 1760 (BOA 5/750).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 759, p. 248, August 1760 (BOA 5/759).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 768, p. 251, August 1760 (BOA 5/768).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 769, p. 252, August 1760 (BOA 5/769).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 773, p. 253, August 1760 (BOA 5/773).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 775, p. 254, August 1760 (BOA 5/775).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 782, p. 256, August 1760 (BOA 5/782).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 784, p. 257, August 1760 (BOA 5/784).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 788, p. 260, September 1760 (BOA 5/788).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 791, p. 261, September 1760 (BOA 5/791).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 794, p. 262, September 1760 (BOA 5/794).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 795, p. 262, September 1760 (BOA 5/795).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 798, p. 263, September 1760 (BOA 5/798).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 799, p. 263, September 1760 (BOA 5/799).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 800, p. 264, September 1760 (BOA 5/800).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 812, p. 268, October 1760 (BOA 5/812).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 814, p. 268, October 1760 (BOA 5/814).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 824, p. 272, October 1760 (BOA 5/824).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 825, p. 273, October 1760 (BOA 5/825).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 829, p. 274, October 1760 (BOA 5/829).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 841, p. 277, October 1760 (BOA 5/841).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 849, p. 280, October 1760 (BOA 5/849).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 854, p. 282, November 1760 (BOA 5/854).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 858, p. 283, November 1760 (BOA 5/858).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 861, p. 284, November 1760 (BOA 5/861).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 863, p. 284, November 1760 (BOA 5/863).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 870, p. 286, November 1760 (BOA 5/870).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 876, p. 289, November 1760 (BOA 5/876).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 878, p. 290, November 1760 (BOA 5/878).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 903, p. 300, December 1760 (BOA 5/903).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 905, p. 300, December 1760 (BOA 5/905).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 907, p. 301, December 1760 (BOA 5/907).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 908, p. 301, December 1760 (BOA 5/908).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 909, p. 302, December 1760 (BOA 5/909).
 • BOA, A. DVNP. AHK. IS. d. 5, c. 913, p. 304, December 1760 (BOA 5/913).
 • TABAKOĞLUAhmet, Ahmet KAL'A, Salih AYNURAL, İsmail KARA and Eyüp Sabri KAL'A, İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Tarım Tarihi 2, Corpus of Istanbul X, Istanbul Research Center, Istanbul Metropolitan Municipality Publications, İstanbul, pp. 60-258, 1998.
APA BULUTTEKİN M (2015). THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. , 55 - 89.
Chicago BULUTTEKİN M.Burak THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. (2015): 55 - 89.
MLA BULUTTEKİN M.Burak THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. , 2015, ss.55 - 89.
AMA BULUTTEKİN M THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. . 2015; 55 - 89.
Vancouver BULUTTEKİN M THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. . 2015; 55 - 89.
IEEE BULUTTEKİN M "THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY." , ss.55 - 89, 2015.
ISNAD BULUTTEKİN, M.Burak. "THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY". (2015), 55-89.
APA BULUTTEKİN M (2015). THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 55 - 89.
Chicago BULUTTEKİN M.Burak THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no.13 (2015): 55 - 89.
MLA BULUTTEKİN M.Burak THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, 2015, ss.55 - 89.
AMA BULUTTEKİN M THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(13): 55 - 89.
Vancouver BULUTTEKİN M THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(13): 55 - 89.
IEEE BULUTTEKİN M "THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY." Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, ss.55 - 89, 2015.
ISNAD BULUTTEKİN, M.Burak. "THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURY". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/13 (2015), 55-89.